Presentation

Älmhults kommun satsar stort på skolutveckling

Publicerad 15 februari 2017

Foto: Älmhults kommun
Foto: Älmhults kommun
Älmhults kommun satsar långsiktigt och konsekvent på att ständigt utveckla skolan, bland annat genom Älmhultsmodellen, en långsiktig satsning som utvecklar bedömning för lärande, stödinsatser och digitalt lärande på samtliga skolor i kommunen. Eftersom Ikea är en stor global arbetsgivare i kommunen råder här även en utpräglad internationell atmosfär.

– Ikea bidrar med ett finansiellt bidrag till kommunens skolor som gör det möjligt för oss att sätta guldkant på verksamheten. Det bidrar bland annat till utveckling av det pedagogiska ledarskapet i klassrummet och intensivundervisning. Varje år har vi ett specifikt fokus, i år har vi valt att satsa på entreprenöriellt lärande och dubbelt ledarskap i klassrummet, säger Eva Jönsson, grundskolechef i Älmhults kommun.
Hösten 2017 invigs Elmeskolan, en helt nybyggd skola som både kommer att inrymma en traditionell skola och kommunens internationella skolverksamhet. Elmeskolan blir Sveriges största passivhusskola.
– I samverkan med lärare och rektorer introducerade vi Älmhultsmodellen läsåret 2015-2016. Den består av tre delar: bedömning för lärande, stödinsatser och digitalt lärande. Samtliga delar genomsyras av kollegialt lärande. Samtliga lärare deltar i samtalsgrupper kring bedömning för lärande, många uppskattar att det verkligen finns tid avsatt för kollegialt erfarenhetsutbyte, säger Eva Jönsson.

Dubbelt pedagogiskt ledarskap
– Jag har initierat ett pulspassprojekt med hjälp av pengar från Ikea. Syftet med pulspassen, som alla elever i årskurs sju genomför en gång i veckan, är att öka elevernas måluppfyllelse, säger Hristos Voudouragkaki, idrottslärare på Linnéskolan.
Tack vare pengarna från Ikea får eleverna alltså ett extra pulspass utöver de ordinarie idrottslektionerna. Så småningom väntar en uppföljning för att se om pulspasset haft någon effekt på elevernas måluppfyllelse. Konceptet har blivit framgångsrikt och redan spritts till andra skolor, i och utanför Älmhults kommun.
– Vi har valt att använda pengar från Ikea till att satsa på dubbelt pedagogiskt ledarskap på lektionerna i matematik, svenska och engelska för årskurs fyra. Det är fantastiskt att kunna vara två pedagoger i klassrummet, det gör att vi kan möta elevernas behov på ett helt annat sätt, säger Anki Jonasson, lärare i matte, NO och teknik på mellanstadiet på Gemöskolan.

Älmhults kommun
Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult
Tel: 0476-550 00
www.almhult.se

www.almhult.se