Presentation

Arbetsglädje och respekt i internationell miljö

Publicerad 15 februari 2017

Marie Burman, vice vd och Peter Bergström, vd på Futuraskolan.
Marie Burman, vice vd och Peter Bergström, vd på Futuraskolan.
Ett öppet sinne, nyfikenhet på olika kulturer och glädje i lärandet är vad som präglar såväl elever som lärare på Futuraskolan. Här utbildas framtidens världsmedborgare i en skola med tydlig vision och värdegrund.

Futuraskolan erbjuder en internationell miljö, där mycket av undervisningen sker på engelska och där många lärare och elever kommer från andra kulturer. Ett internationellt mind-set kännetecknar såväl elever som personal. Ledorden är progressivitet, energi och respekt.
– Vi vill ge våra elever en god start i vår globala värld. Förutom kunskap, utvecklar våra elever färdigheter och förståelse som ger dem rätt förutsättningar att lyckas. Vårt fokus är tydligt inriktat på lärande, berättar Marie Burman, vice vd på Futuraskolan.
En viktig bas för Futuraskolan är förankringen i pedagogisk forskning och samtliga skolor i koncernen använder sig av de två internationellt utvecklade verktygen IPC och IMYC, som finns i över 20 000 skolor världen över. Programmen ger eleverna en gedigen introduktion i engelska och är utformade för en tematisk och sammanhangsstyrd pedagogik.
– Modellen ger trygghet för eleverna och effektiva verktyg för lärarna att uppnå och utvärdera målen. Ämnena kopplas ihop och lärandet blir roligt. En central aspekt är att lärarna arbetar mycket i team och med kollegialt lärande, säger vd Peter Bergström.

Lugn och respekt
Studiero betonas starkt på Futuraskolan, med tydliga regler som alla elever och föräldrar förstår och respekterar. Det ger förutsättningar för framgångsrikt lärande och för att alla ska trivas och känna sig trygga. Man ser också föräldrar som en tillgång.
– Tillsammans skapar vi ett ”community” och vi välkomnar föräldrars engagemang. Det skapar goda och konstruktiva relationer mellan familjerna och skolan, menar Marie Burman.
Marie och Peter betonar den starka sammanhållningen och arbetsglädjen som är kännetecknande för Futuraskolan. Organisationen är transparent, med högt i tak och korta beslutsvägar. Lärare trivs och stannar kvar.
– Den politiska debatten om friskolor är tyvärr föråldrad och leder fel. Det finns ett oerhört starkt kvalitetstänkande och vi vet att vi är uppskattade och behövs. Futuraskolans viktigaste resurs är den fantastiska personalen och vi välkomnar nya medarbetare som vill vara med och driva utvecklingen med sina goda idéer.

Futuraskolan
Futuraskolan är ett familjeägt friskoleföretag som driver sju grundskolor och nio förskolor i Stockholms län. Verksamheten utgår från de nationella styr­dokumenten samt de internationella programmen IPC och IMYC. Futuraskolan är tvåspråkig, med cirka hälften av undervisningen på engelska. På Futura­skolan International School of Stockholm erbjuds en helt engelskspråkig internationell utbildning.
www.futuraskolan.se

www.futuraskolan.se