En nära relation till läraren stärker elevers motivation

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg, Foto: Torsten Arpi

Jan Blomgren som har skrivit avhandlingen ”Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö”.
Jan Blomgren, fil. dr. och utvecklingsledare på Didaktikcentrum.
En avhandling vid Göteborgs universitet visar att en nära relation till läraren och varierade, meningsfulla uppgifter motiverar elever i skolarbetet. Lärare som tar sig tid att prata med eleverna kring frågor som inte är direkt ämnesrelaterade och visar ett genuint intresse för att ta del av elevernas synpunkter lyckas ofta fördjupa relationen med sina elever.

I sin avhandling ”Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö” har Jan Blomgren, fil. dr. och utvecklingsledare på Didaktikcentrum, låtit 200 niondeklassare beskriva vad som hämmar och motiverar dem i skolarbetet.
– Avhandlingen visar att många elever vill ha möjlighet att ha en personlig dialog med läraren. Lärarnas språk och kroppsspråk påverkar också motivationen. En tät, nära och effektiv relation mellan lärare och elever är motivationshöjande. Eleverna förväntar sig att läraren ger dem återkoppling som hjälper dem att själva komma vidare i sin utveckling, säger Jan Blomgren, som arbetat i många år som lärare innan han började forska.
Han var delvis förvånad över hur viktig relationen med lärare är för elevernas motivation och anser att skoldebatten på senare år i mångt och mycket varit tekniskt fokuserad. Avhandlingen bidrar till att sätta fokus på mjuka faktorer som i hög grad påverkar elevers motivation.
– Många lärare skulle förmodligen ha stor nytta av att få kontinuerlig feedback från sina elever, inte minst i arbetet med att planera undervisningen, säger Jan Blomgren.