Framtidens skola kan vara mer professionsstyrd

Publicerad 15 februari 2017
Text: Anette Bodinger

Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Foto: Johan Wingborg
Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Foto: Johan Wingborg
– Jag hoppas på en mer professionsstyrd skola där lärare har en stabil kunskapsbas att utgå ifrån. Det är också viktigt att ansvar och befogenheter svarar mot de arbetsuppgifter som lärarna förväntas utföra, säger Skolkommissionens ordförande Jan-Eric Gustafsson.

Skolkommissionen har i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och ökad likvärdighet i skolan. Resultatet av kommissionens arbete ska presenteras i april. För åtta månader sedan kom ett delbetänkande som bland annat innehöll förslag om nationella målsättningar för kunskapsresultat och ett professionsprogram för lärare och skolledare.
Kommissionen har en rad olika utmaningar att tampas med. Att öka likvärdigheten i skolan är en av de kanske svåraste uppgifterna.
– Det faktum att vi har en ökad olikvärdighet å ena sidan, och positiva tendenser på kunskapsresultaten som PISA och TIMSS visar på å andra sidan, är en svår nöt att knäcka. En av de huvudvägar vi identifierat när det gäller kunskapssidan är att stärka lärarprofessionen. Här arbetar vi bland annat med ett förslag där vi försöker definiera en karriärgång, från grundläggande lärarutbildning och genom hela karriären, med olika definierade spår och nivåer, berättar Jan-Eric Gustafsson.
Detta arbete omfattar även förslag för lärarnas kompetensutveckling.
– Vi vill skapa möjligheter för lärare att ha tillgång till kompetensutveckling som har betydelse för arbetet i skolan. Matematiklyftet är ett väldigt bra exempel. Här finns också mycket internationellt stöd för att den typen av kompetensutveckling kan ge snabba och stora resultatförbättringar i elevernas kunskapsnivåer. Möjligen är det också här vi kan hitta en del av förklaringen till de senaste positiva resultaten från TIMSS och PISA.

Resursfördelning
Skolkommissionen vill även se över skolans finansiering så att resurserna bättre fördelas efter behov.
– Vi har inte satt ner foten än men vi ser att resursfördelningssystemet inte är så kompensatoriskt som det borde vara. Det är ju i princip nedskrivet i skollagen att vi ska ha ett kompensatoriskt system när det gäller fördelning av resurser så att de elever som behöver mest stöd också får det. Vi arbetar också med att se över myndighetsstrukturen så att den bättre stödjer skolans utveckling.
För framtiden hoppas Jan-Eric Gustafsson, som är senior professor i pedagogik vid Göteborgs universitet, på en mer professionsstyrd skola.
– Då hoppas jag att både lärare och andra yrkeskategorier inom skolans värld har en stabil professionell kunskapsbas att utgå ifrån. Det är också viktigt att de har eget ansvar och befogenheter som svarar mot deras arbetsuppgifter. Detta är A och O för en väl fungerande skola och mycket av det vi inom Skolkommissionen arbetar för att försöka åstadkomma.