Presentation

Här växer du både som pedagog och människa

Publicerad 15 februari 2017

Sven-Åke Andersson och Linda Jensen (Foto: Katja Ragnstam).
Sven-Åke Andersson och Linda Jensen (Foto: Katja Ragnstam).
Efter tre år som lärare inom Statens institutionsstyrelse kan Sven-Åke Andersson konstatera att han gjorde helt rätt när han lämnade den kommunala grundskolan för en tjänst på Grytnässkolan i Kalix.
– Här har jag utvecklats både som pedagog och människa.

Ungdomar som är placerade i samhällsvård har samma rätt till utbildning som alla andra. Därför har alla ungdomshem inom SiS en skolverksamhet som följer läroplanens kunskapskrav. Eleverna tillhör oftast grund- eller gymnasieskolan och åldrarna kan variera mellan 13 och 20 år.
Sven-Åke Andersson arbetar som lärare i matematik, NO och slöjd på Grytnässkolan som hör till Johannisbergs ungdomshem i Kalix.
– Jag har alltid brunnit för elever som behöver extra hjälp och för att alla ska klara skolan. Här har jag mycket tid för enskild undervisning och möjlighet att individanpassa undervisningen, oavsett kunskapsnivå. Det, i kombination med att det inom SiS finns en rad andra yrkeskategorier som stöttar eleverna, gör att jag kan vara lärare fullt ut.
Linda Jensen har liknande erfarenheter.
– Jag är utbildad gymnasielärare i svenska och idrott och hälsa. Efter att bland annat ha jobbat i fem år på Stadsmissionens gymnasieskola, numera Grillska gymnasiet, och som behandlare på ett HVB-hem började jag för 1,5 år sedan att arbeta som lärare på skolan som hör till SiS ungdomshem Nereby utanför Kungälv.

Privilegium
Idag undervisar Linda i idrott och hemkunskap.
– Det är ett enormt roligt och givande arbete. Här har jag tid för mina elever, tid att lyssna till dem, tid att arbeta med dem och inte minst: tid till att motivera dem i skolan och socialt.
Målgruppen för Nerebys skolverksamhet är högstadiepojkar, ofta med trassliga bakgrunder.
– Många har dåliga förkunskaper och en negativ syn på skolan. Här finns förstås stora utmaningar men faktum är att det efter hand brukar visa sig att många elever är ganska duktiga, de har bara aldrig haft en chans att visa det.
Linda rekommenderar alla lärare som funderar på ett arbete inom SiS att ta steget.
– Här får du arbeta med små elevgrupper och du är aldrig ensam i undervisningen. Inom SiS finns också ett fantastiskt samarbete mellan kollegor och andra yrkesgrupper vilket är oerhört viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas i skolan, i det sociala och för framtiden. Att få vara en del av den strävan ser jag som ett privilegium.

Statens institutionsstyrelse
SiS, Statens institutionsstyrelse, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård. Vi ger vård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. I SiS skola försöker vi väcka elevernas lust, glädje och stolthet. Vi gör det genom att arbeta i små grupper och hela tiden utgå från eleverna som individer.

Box 30224
104 25 Stockholm
Tel: 010-453 40 00
www.stat-inst.se

www.stat-inst.se