Presentation

I Mjölby får nyutbildade lärare en bra start i arbetslivet

Publicerad 15 februari 2017

Camilla Heiskanen och Anna Lagervall, lärare på Vifolkaskolan i Mjölby. Foto: Malin Wahlin
Camilla Heiskanen och Anna Lagervall, lärare på Vifolkaskolan i Mjölby. Foto: Malin Wahlin
– Här får jag allt det jag saknade under utbildningen, nämligen handledning och stöd i själva yrkesutövningen. Att som nyutexaminerad lärare ha tillgång till en egen mentor är en mycket bra start på arbetslivet, säger Anna Lagervall, lärare på Vifolkaskolan i Mjölby.

För Anna Lagervall, lärare i svenska och engelska, föll det sig naturligt att söka sig till Vifolkaskolan efter avslutad lärarutbildning i augusti förra året.
– Jag vikarierade här i perioder och trivdes fantastiskt bra. När jag fick erbjudande om en fast tjänst var valet lätt. Till saken hör också att Mjölby kommun verkligen satsar på nyutbildade lärare.
Ett exempel är introduktionsprogrammet där nyutexaminerade lärare under ett års tid får stöd av en specialutbildad mentor.
– Det innebär att både mentor och adept kan avsätta två timmar i veckan för ett schemalagt möte med individuell reflektion och utvärdering. Jag har stort utbyte av min mentor som är en erfaren lärare med samma ämneskombination som jag, säger Anna Lagervall.

Digital satsning
SO-lärare Camilla Heiskanen är också ny på Vifolkaskolan, dock inte i läraryrket. I bagaget har hon mer än 20 års lärarerfarenhet från andra kommuner.
– En avgörande faktor till att jag bytte kommun och skola är Mjölbys satsning på digitala verktyg i grundskolan. Här ingår bland annat att alla elever i årskurs 7–9 har tillgång till en så kallad Chromebook. Jag har använt verktyget under de senaste åren och tycker att det är ett suveränt sätt att jobba på, både för lärare och elever.
Även Anna Lagervall välkomnar kommunens satsning.
– Att eleverna fått tillgång till Chrome­book innebär att det går att göra mycket mer kreativa saker i klassrummet eftersom vi inte begränsas av bokad tid i en datasal.
Camilla Heiskanen nickar instämmande.
– En stor fördel är också att vi har Google Suites som ger tillgång till snabba kommunikationsvägar. Det är smidigt att kunna ge eleverna feedback direkt i systemet. Faktum är att hela mitt lärarliv har blivit lättare tack vare den digitala tekniken, det som ska göras hinns numera med på arbetstid. Det är också roligt att en liten kommun som Mjölby ligger så långt fram på området. Här finns en uttalad strävan om att eleverna ska ges likvärdiga förutsättningar och få de grundläggande digitala kompetenser som är så viktiga för alla medborgare i dagens och morgondagens samhälle.

Mjölby kommun
Mjölby är en expansiv kommun i Östergötland med 26 000 invånare. Vi har utmärkta kommunikationer. Vår vision ”Världsvan och hemkär” står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden, samtidigt som vi känner stolthet och glädje över vår bygd.

Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Tel: 0142-850 00
E-post: mjolbykommun@mjolby.se
www.mjolby.se

www.mjolby.se