Presentation

I Vimmerby trivs både elever och lärare

Publicerad 15 februari 2017

Pernilla Begu, Bertram Stenlund Fridell och Maria Fransson. Foto: Daniel Nestor
Pernilla Begu, Bertram Stenlund Fridell och Maria Fransson. Foto: Daniel Nestor
Vimmerby kommun ligger i absoluta toppskiktet i Sverige när det gäller elevernas trygghet, motivation och nöjdhet. Dessutom klättrar eleverna i årskurs nio dramatiskt i kunskapsrankningen. Samtidigt trivs medarbetarna i skolan bättre än någonsin.

Grundskolorna i Vimmerby kommun sticker ut i SKL:s skolenkät Öppna jämförelser grundskola 2016. I enkäten frågas elever i årskurs fem och åtta om trygghet, motivation, stöd och förväntningar i skolan. Liksom 2015 ligger Vimmerby bland topp tre kommuner i landet. Samma rapport visar att niorna i Vimmerby klättrar från plats 220 till 157 i studieresultat.
– Vi har arbetat systematiskt med de här frågorna och verkligen prioriterat trygghet och motivation. Det hänger sedan ihop med resultaten. Trygga och motiverade elever har mycket bättre förutsättningar att lyckas bra i skolan, säger kvalitetssamordnare Bertram Stenlund Fridell.
De enskilda skolorna kan arbeta lite olika med dessa frågor, beroende på lokala förutsättningar och behov och varje rektor gör egna analyser tillsammans med sina medarbetare.
– Arbetet ute på de olika enheterna är kärnan och det pågår kontinuerligt och på alla nivåer. Alla har samma mål och vi har ständigt pågående kvalitetsanalyser för att följa upp och ytterligare förbättra, berättar Bertram Stenlund Fridell.

Tydliga ramar
Fasta och tydliga ramar är en viktig del i att skapa trygghet, förklarar Pernilla Begu, rektor på F–9-skolan Vimarskolan. Vimarskolan har jobbat fram ett gemensamt tänk kring hur man startar och avslutar lektioner. I konceptet ingår också att alla lärare presenterar mål och innehåll för lektionen. Såväl elever som vårdnadshavare vet vilka regler som gäller, exempelvis att mobiler lämnas in under lektionstid.
– Vi har ett likabehandlingsteam som arbetar förebyggande. Utifrån målen i likabehandlingsplanen gör varje klass en överenskommelse hur de ska jobba för att vi ska nå de uppsatta målen. Vi undervisar eleverna i exempelvis hur de olika rollerna ser ut i en kränkningssituation för att kunna förebygga men också utgå från det när något sker, säger hon. Skolans hantering i ett kränkningsärende är känd av såväl elever som vårdnadshavare.
Maria Fransson har arbetat som lärare på Vimarskolan i sju år. Hon ser en stor utveckling under denna tid.
– Vi jobbar aktivt med att medvetandegöra personal, elever och föräldrar. Eleverna mår bra och gillar tydligheten. Det är väldigt kul att resultaten bekräftas av SKL:s mätningar, säger hon.
Den årliga psykosociala enkäten visar att även personalen trivs och mår bra i Vimmerby. Enkäten mäter organisation och ledarskap, medarbetarskap och kompetens samt arbetsklimat och trivsel. På alla punkter pekar kurvorna skarpt uppåt.

Vimmerby kommun
Vimmerby kommun ligger i nordligaste delen av Kalmar län och har cirka 16 000 invånare. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar systematiskt med frågor som rör elevers trygghet, motivation och studieresultat, samt med den psykosociala miljön för skolans medarbetare. I SKL:s årliga rapport Öppna jämförelser grundskola framgår att kommunens skolor i ligger i topp när det gäller trygga och motiverade elever i årskurs fem och åtta, samt att elever i årskurs nio förbättrat sina resultat kraftigt.
www.vimmerby.se

www.vimmerby.se