Presentation

Lågstadieteamet förbättrar skolans resultat

Publicerad 15 februari 2017

Karin Larsson, lärare Lågstadieteamet, Elise Gunnarsson, lärare på Rombergaskolan och Therese Gezelius, lärare Lågstadieteamet. Foto: Anders Forngren
Karin Larsson, lärare Lågstadieteamet, Elise Gunnarsson, lärare på Rombergaskolan och Therese Gezelius, lärare Lågstadieteamet. Foto: Anders Forngren
Lågstadieteamet är en stödgrupp för Enköpings kommunala grundskolor. Med en rejäl dos erfarenhet och nya perspektiv hjälper de elever, lärare och hela verksamheter att komma vidare när ingenting annat fungerar.

Lågstadieteamet består av speciellt utvalda och erfarna grundskollärare, logopeder och i dagsläget en special­pedagog. Uppdraget är att förbättra resultaten i Enköping kommuns skolor. Långsiktigt innebär det att alla tredjeklassare ska ges möjlighet att klara de nationella proven i svenska och matematik, att teamet ska vara med vid implementeringen av läsa-skriva-räkna-garantin, samt att de ska öka förståelsen och kunskapen hos kommunens pedagoger om elever med neuropsykiatriska funktionshinder.
Till vardags betyder det allt från att ge handledning runt undervisning, stöd vid bedömningar och observationer till att ge stöd och råd kring enskilda elever.
– Våra uppdrag är väldigt varierade. Vi har varit med på nätverksmöten, hjälpt till att sätta upp planeringar, stöttat nyexaminerade lärare i deras undervisning, arbeta förebyggande men även i direkt stöd för elever, berättar Therese Gezelius.
– Alla uppdrag är helt formade efter den hjälp skolan vill ha och där vi ser att vi kan hjälpa till, tillägger Karin Larsson.
De är bägge grundskollärare med bred erfarenhet och behörighet och arbetar på heltid i Lågstadieteamet.

Utifrånperspektivet ofta avgörande
Lågstadieteamet formades ursprungligen utifrån det statliga stödbidraget till kommunala skolor. Idag är teamet permanent och ger stöd till samtliga kommunala grundskolor i Enköpings kommun.
– Vi kommer inte in för att vi är bättre än någon annan pedagog. Men vi kommer från en annan verksamhet och kan se saker ur ett annat perspektiv. En utomstående kan hjälpa till att se både de positiva sakerna man gör och vad man eventuellt kan förbättra, förklarar Karin Larsson.

Arbetet ger effekt
Ofta är just utifrånperspektivet det största värdet för de skolor som vänder sig till dem. När varken pedagogiska kartläggningar eller åtgärdsprogram hjälper kan ett par nya ögon vara precis vad som behövs för att komma vidare från en svår situation.
– Vanligtvis är du ganska ensam i klassrummet. När Lågstadieteamet kom till oss fungerade inte gruppen alls. Med teamet hade jag någon att bolla med och diskutera hur och varför vissa situationer uppstod. Idag har vi jobbat fram ett förhållningssätt som fungerar för alla i gruppen. Nu har vi en väldigt lugn och trygg grupp, berättar Elise Gunnarsson, lärare på Rombergaskolan.

Enköpings kommun
Enköpings kommun består idag av 42 000 invånare, jämnt fördelat över centralort och landsbygd. Beläget på bekvämt pendlingavstånd till Stockholm, Västerås och Uppsala är det enligt kommunens devis ”Sveriges närmaste stad”. Kommunen driver elva grundskolor. Lågstadieteamet arbetar med samtliga.

Kungsgatan 42
745 36 Enköping
Tel: 0171-62 50 00
Läs mer på enkoping.se

enkoping.se