Lärares slut- och medellöner behöver öka

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.
Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.
Enligt Framtidens Karriär – Grundskollärares undersökning anser ett slumpmässigt urval av grundskollärare att 40–50 000 kronor per månad är en rimlig slutlön för en låg- eller mellanstadielärare. För en högstadielärare anser de att 45–55 000 kronor per månad är en rimlig slutlön.

– Det är inte förvånande att majoriteten av grundskollärarna anser att en rimlig slutlön ligger mellan 40 000 och 50 000 kronor, men det är egentligen mer intressant att jämföra lärarnas medellöner. I dagsläget ligger rikssnittet för en grundskollärare på runt 30 000 kronor i månaden, men för att kunna matcha löneutvecklingen i andra yrken bör den öka till 40 000 kronor, säger Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet.
Han anser att en medellön på 40 000 kronor är nödvändig för att lärarutbildningen ska kunna attrahera tillräckligt många studenter i framtiden och för att läraryrket ska kunna konkurrera med andra yrken när unga människor gör sitt yrkesval.
– Lön är, i kombination med utvecklingsmöjligheter och förutsättningar att göra ett bra jobb, en av de tre viktigaste faktorerna för att öka läraryrkets attraktivitet, säger Mathias Åström.

Vad anser du är en rimlig slutlön (före skatt) för en låg- och/eller mellan­stadielärare? (efter ca 30 år i yrket)
slutlon_graf_1
Vad anser du är en rimlig slutlön (före skatt) för en högstadielärare? (efter ca 30 år i yrket)
slutlon_graf_2