Presentation

Linköpings kommun satsar konsekvent på synligt lärande

Publicerad 15 februari 2017

Lovisa Westin, Lena Ingelshed och Annika Görefält i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Lovisa Westin, Lena Ingelshed och Annika Görefält i Linköping. Foto: Lasse Hejdenberg
Linköpings kommun har valt att arbeta långsiktigt och systematiskt med synligt lärande, ett samlingsnamn för undervisningsstrategier som vilar på vetenskaplig grund. Här har alla lärare tid avsatt för att vidareutveckla undervisningen för att maximera lärande, skapa likvärdiga möjligheter och bidra till lust och engagemang.

– Jag har arbetat i Linköpings kommun sedan 2002 och undervisar i årskurserna F–3. Jag är inne på mitt fjärde år som förstelärare med särskilt uppdrag och ansvarar för att utveckla lärandet i förskoleklass på min skola. Satsningen på synligt lärande innebär bland annat att kommunen kontinuerligt implementerar aktuella svenska och internationella forskningsresultat i undervisningen. I åk 1–6 samlas vi lärare i små grupper och utvecklar tillsammans det synliga lärandet genom att koppla den beprövade erfarenheten med vetenskaplig grund. En viktig uppgift för oss förstelärare är att coacha våra kollegor kring just synligt och kollegialt lärande, säger Lena Ingelshed, förstelärare på Malmslättsskolan Kärna, som delar sin tjänst mellan undervisning och skolutvecklingsarbete.

Mervärde i det dagliga arbetet
– Satsningen på synligt lärande ger oss en struktur att jobba med som tydliggör förväntningarna, både på eleverna och på oss lärare. Arbetet kan dessutom anpassas utifrån varje skolas unika förutsättningar och behov, säger Annika Görefält, som är svenska- och SO-lärare för årskurs 1–7 på T1-skolorna samt förstelärare sedan tre år tillbaka med särskilt ansvar för att leda och utveckla det kollegiala lärandet med fokus på formativt lärande. Hon arbetar halvtid som mellanstadielärare och halvtid som ledningsresurs.
– Jag uppskattar verkligen att Linköpings kommun har valt att sätta det synliga lärandet i fokus. Det syftar till att öka måluppfyllelsen och att skapa förutsättningar för att varje elev ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sin egen förmåga. Det faktum att vi lärare regelbundet har tid avsatt för att utveckla det synliga lärandet är otroligt viktigt. För mig som lärare tillför satsningen på synligt lärande verkligen mervärden i mitt dagliga arbete, säger Lovisa Westin, som är svenska- och SO-lärare för årskurs 1–7 på Nykils skola i Linköping, där hon arbetat sedan hon tog lärarexamen 2010. Lovisa är förstelärare med ansvar för att leda arbetet med TLC, teacher learning community.

Linköpings kommun
I Linköpings kommun är idéer och innovation centralt. Det är idérikedomen hos kommunens engagerade och inflytelserika medarbetare som ger Linköping möjligheten att utvecklas och vara en av Sveriges snabbast växande städer. Med modern pedagogik och ny teknik arbetar våra kompetenta kollegor för att hålla en hög kvalitet med fullt fokus på varje individ och deras skiftande behov.
www.linkoping.se

www.linkoping.se