Presentation

Mora – drivkraftig kommun med stort fokus på kollegialt lärande

Publicerad 15 februari 2017

Magnus Strömberg och Emelie Rydén, lärare inom Mora kommun. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Magnus Strömberg och Emelie Rydén, lärare inom Mora kommun. Foto: Björn Johansson / Kola Productions
Mora är en liten kommun med stort fokus på kollegialt lärande och kompetensutveckling. En lärarfortbildning med internationell utblick inom ramen för Erasmus+ är bara ett av flera spännande exempel på utvecklingsprojekt inom kommunens skolor.

I maj förra året stod det klart att Noretskolan åk 7–9 i Mora hade beviljats ett tvåårigt EU-projekt inom ramen för Erasmus+. Projektet syftar till att stärka det internationella arbetet på skolan, få fler elever att klara grundskolan med godkända betyg, skapa bättre förutsättningar för ett gott klassrumsklimat och utveckla ett nätverk av internationella kontakter. I projektet ingår bland annat jobbskuggning och kurser i andra europeiska länder.
– Vi kommer under projektet att samarbeta med skolor i Tjeckien, Spanien och på Irland, berättar förstelärare Magnus Strömberg, som tillsammans med biträdande rektor Magnus Lantz tog initiativet till Noretskolans medverkan i projektet.
Magnus Strömberg har nära 20 års lärarerfarenhet inom Mora kommun. Att han stannat kvar i alla år hör till stor del samman med den stora kollegialitet som genomsyrar verksamheten.
– På Noretskolan finns en positiv anda som kommit väl till pass både i medgång och under tuffare perioder. Vi lärare har hela tiden lyckats se framåt och arbeta för att utveckla skolan tillsammans.

Stort driv
Emelie Rydén, förstelärare på Bjäkenbackens F–6-skola är inne på samma linje.
– Det finns en positiv anda som jag tycker präglar hela Mora. Kommunen är inte stor, men här finns ett stort driv som smittar av sig.
Hon berättar om de satsningar med fokus på matematiklyft, läslyft och digital dokumentation som gjorts och som omfattat samtliga skolor i kommunen.
– Alla för- och grundskolor i Mora kommun ska till exempel skapa egna webbsidor där de informerar om sin verksamhet. Förhoppningen är att kommunikationen mellan skola och omvärld ska bli snabbare och mer lättillgänglig. En stor fördel är också att alla skolor arbetar väldigt kollegialt. Ett exempel av många är vårt nätverk för erfarenhetsutbyte mellan förstelärare i Mora.
Emelie framhåller också fördelen av att verksamheten har högt i tak.
– Har man idéer går det alltid att hitta vägar för att jobba vidare med dem.
Magnus instämmer och berättar att en av hans förhoppningar är att det arbete som påbörjats inom ramen för EU-projektet ska skapa positiva ringar på vattnet.
– Om fem år hoppas jag att Noretskolan har ett internationellt nätverk med kontakter på skolor runt om i Europa och elever som är mer öppna och toleranta för andra kulturer. Jag ser verkligen fram emot att vara en del av den resan.

Mora kommun
Mora rankas som Dalarnas bästa skolkommun i Lärarförbundets rankning 2016. Här finns möjligheter till ett aktivt liv både i yrket och privat. Mora kommun är en av de första kommunerna i landet att möta den kommande generationsväxlingen och det finns behov de kommande åren att rekrytera lärare till de flesta av lärargrupperna inklusive specialpedagoger.

För- och grundskole­förvaltningen
Fredsgatan 16
792 80 Mora
Tel. vxl: 0250-260 00
E-post: barn.utbildning@mora.se
www.mora.se

www.mora.se