Presentation

Motala klättrar stort i skolrankningen

Publicerad 15 februari 2017

Jenny Appelkvist, utredare och Sanja Sevic, rektor på Mariebergsskolan. Foto: Anders Malm
Jenny Appelkvist, utredare och Sanja Sevic, rektor på Mariebergsskolan. Foto: Anders Malm
Motala är en av klättrarna i årets skolrankning. Bakom framgångarna ligger målmedvetna satsningar på kompetens och arbetsmiljö.
– Siktet är inställt på att fortsätta förbättringen till gagn både för lärare och elever, säger utredare Jenny Appelkvist.

En skola för alla, läxhjälp, extra tid till nyanlända elever, matematik- och läslyft. Det är bara några exempel på satsningar som genomförts inom skolorna i Motala kommun under senare år. Siktet har varit inställt på att förbättra undervisningen och skapa en bra arbetsmiljö för lärare och elever.
Sedan i fjol har kommunen klättrat 97 platser på Lärarförbundets årliga lista om landets bästa skolkommuner. Det ser Sanja Sevic, rektor på Mariebergsskolan, som ett välkommet kvitto på att verksamheten är på rätt väg.
– Satsningarna har bland annat lett till att arbetsmiljön har blivit bättre, inte minst i form av närmare samarbete mellan pedagogerna. Det har också skapats nya nätverk mellan flera skolor i kommunen.
Jenny Appelkvist nickar instämmande.
– Den nya skolrankningen är en bekräftelse på vårt långsiktiga arbete. Elevresultaten blir allt bättre och antalet utbildade lärare i kommunen har ökat.
Än återstår det dock ett antal utmaningar.
– Lärarbristen har satt sina spår även i Motala. Vi behöver rekrytera personal inom alla ämnen, konstaterar Sanja Sevic.

Stora fördelar
Motala är en förhållandevis liten kommun, något som för med sig en rad fördelar.
– Här finns en god stämning och ett gott och nära samarbete i rektorsgruppen. Den som söker sig hit kommer till en verksamhet med ett stort driv framåt, säger Sanja Sevic.
För framtiden hoppas hon att alla insatser ska ha gett ringar på vattnet och att fler upptäckt vilken bra skolkommun Motala är att verka inom.
– Ett viktigt mål är att fortsätta utveckla verksamheten och att vi lyckas i vår strävan med att erbjuda många utvecklingsvägar och synliggöra alla lärare.
Om fem år hoppas Jenny Appelkvist att Motala ska ha klättrat ytterligare några steg på skolrankningen.
– Samtidigt är skolrankningen alltid relativ andra kommuner. Det viktigaste för oss är att fortsätta förbättra Motalas skolor. Visionen är att våra verksamheter ska stödja varje elev, oavsett förutsättningar, så att alla klarar målen och är behöriga till gymnasiet när den dagen kommer.

Motala kommun
• 43 000 invånare
• 3 500 anställda inom kommunen
• Huvudort för Vätternrundan och Göta kanal
• Varamobaden – Nordens största insjöbad
www.motala.se

www.motala.se