Presentation

Pedagogiskt ledarskap och ny­tänkande lockar lärare till Södertälje

Publicerad 15 februari 2017– Om man vill arbeta i tvålärarskap, reflektera över sin lärarroll, utvecklas och ha en rektor som leder pedagogiska diskussioner, då kan jag varmt rekommendera ett lärarjobb i Södertälje, säger Charlotta Mosesson, förstelärare med språkinriktning på Hovsjöskolan.

Som så många andra kommuner arbetar Södertälje hårt med att rekrytera kompetenta lärare. Därför har man under senare år gjort många viktiga satsningar för att stärka kvaliteten i skolor och klassrum. Ett arbete som inte bara lett till att elevernas slutbetyg blir bättre för varje år, utan även till att lärare aktivt söker sig till lediga tjänster. Bakom framgångarna finns en idé om att utveckla de kommunala grundskolorna utifrån tydliga verksamhetsidéer.
– Att utveckla och förbättra skolan måste göras systematiskt av skickliga ledare och lärare på ett strategiskt och långsiktigt sätt. Vår utveckling bygger på det beprövad erfarenhet och forskning visat vara framgångsrikt för förbättringsarbete inom skolan, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör.
Ett exempel är ett succesivt införandet av en tvålärarmodell som innebär att lärare arbetar i par i klassrummet.

Peter Fredriksson, utbildningsdirektör och Monica Sonde, verksamhetschef grundskolan i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte
Peter Fredriksson, utbildningsdirektör och Monica Sonde, verksamhetschef grundskolan i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte
Gemensamt utvecklingsarbete
– Vi har utvecklingslärare som stöttar och coachar våra medarbetare ute på skolorna och vi har även en gemensam modell för det kollegiala lärandet där fokus ligger på att lära av varandra och att utveckla ämnesundervisningen. säger Monica Sonde, verksamhetschef grundskolan.
Monica Sonde flikar också in att alla lärare i kommunen har avsatt tid till att diskutera och utveckla undervisningen.
– Våra förstelärare har i uppdrag att leda samtal kring dessa frågor, något som de har ett kommunövergripande stöd för. Helheten är viktig för att det inte bara ska stanna vid trevliga möten utan verkligen vara ett kollegialt lärande där man prövar och omprövar det som görs i undervisningen.

Pedagogiska ledare
Funktionellt ledarskap är en annan modell som nu införts i ett antal Södertäljeskolor. På dessa skolor finns dels en rektor som tar ansvar för det nationella skolledaruppdraget, dels en enhetschef, som ansvarar för det administrativa arbetet.
– Detta innebär att rektor kan vara pedagogisk ledare, följa upp vad som sker i klassrummet och föra samtal med arbetslag och ämnesgrupper om undervisningen, förklarar Peter Fredriksson.

Framtid
Peter Fredriksson ser det som glädjande att verksamheten är på rätt väg, men påpekar att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Lärarlönerna är ett exempel.
– Förra året satsade staten på lärarlönelyft, men vi anser att även kommunen måste bidra till att höja lärarnas löner. Därför gör vi i år en lönesatsning som innebär att 100 lärare får 1 500 kronor extra i lönepåslag per månad, förutom lönerevisionen. Det ska vara självklart att ha en bra lön när man jobbar som lärare i Södertälje.
En annan nyhet är de tio lärarstipendier à 10 000 kronor som börjar utlysas under 2017.
– Vi vill på detta vis uppmärksamma duktiga lärare och lyfta upp goda exempel som inspiration för andra. Vi kommer även att avsätta pengar för ett lokalt FoU-arbete där lärare kan söka pengar för att omsätta ny skolforskning i praktiken samt avsätta tre dagar per läsår till ämnesbaserad kompetensutveckling för alla lärare, berättar Monica Sonde.

Terese Andersson och Charlotta Mosesson på Hovsjöskolan i Södertälje. Foto: Styrbjörn Dannelöv Karlin
Terese Andersson och Charlotta Mosesson på Hovsjöskolan i Södertälje. Foto: Styrbjörn Dannelöv Karlin
Utvecklande vardag
Språkläraren Terese Andersson började arbeta på Hovsjöskolan i Södertälje efter 14 års arbete på olika skolor inom Stockholms stad.
– Jag sökte mig hit dels för att jag erbjöds en förstelärartjänst, dels för att jag fick möjlighet att arbeta med införandet ett språkutvecklande arbetssätt inom flera ämnen. Dessutom lockade tvålärarskapet, jag var trött på att vara ensam lärare i klassrummet.
Kollegan Charlotta Mosesson nickar instämmande.
– Jag hade jobbat i Stockholms innerstad i många år och ville pröva något nytt. Efter 1,5 år i Södertälje kan jag konstatera att det är både roligt och utvecklande att arbeta med tvålärarmodellen.
Terese Andersson påpekar att den egna utvecklingen som lärare pågår kontinuerligt.
– Inom Södertälje kommun finns en genomgående tanke om det kollegiala lärandet. Här finns också en uttalad önskan om att skapa samsyn kring hur undervisning ska bedrivas i Södertäljes skolor, det är spännande att få vara en del av den utvecklingen.

Södertälje kommun
Södertälje är med sina cirka 92 000 invånare Sveriges 20:e största kommun. Staden har ett rikt och varierat näringsliv och en utpräglat internationell framtoning. Närmare hälften av invånarna har utländsk bakgrund. Det görs mycket kraftfulla och systematiska satsningar på kommunens skolor, vilket har lett till stora resultatförbättringar för skoleleverna och Södertälje har under fem år utmärkt sig genom ett kontinuerligt förbättrat meritvärde. Här finns spännande karriärmöjligheter för lärare som vill göra avtryck och jobba i en kommun där lärarens roll står i fokus.

Södertälje kommun
151 89 Södertälje

Tel: 08-523 010 00
www.sodertalje.se

www.sodertalje.se