Presentation

Rätt vikarie gör skillnad

Publicerad 15 februari 2017

Annahita Yassarati, Gruppchef och Martin Halvorsen, lärarstudent och vikarie hos Bemannia. Foto: Thomas Henrikson
Annahita Yassarati, Gruppchef och Martin Halvorsen, lärarstudent och vikarie hos Bemannia. Foto: Thomas Henrikson
Bristen på lärare är akut och det finns ett skriande behov av personal. Auktoriserade Bemannia har 35 års erfarenhet av personaluthyrning och utmärker sig fortfarande som pionjärer inom bemanning och rekrytering.

Bemannias senaste satsning syftar till att just tillgodose behovet av personal inom skolväsendet.
– Vi startade vår satsning på lärar­vikarier i augusti i år och efterfrågan från skolor har varit stor. Personalut­hyrning inom pedagogisk verksamhet är än mer aktuell idag än tidigare och många skolor kämpar dagligen med bemanning av personal. Därför är matchningen av rätt vikarie till rätt uppdrag avgörande och responsen från våra kunder har varit otroligt positiv. Förutom att bistå med vikarier kan Bemannia vid behov även hantera rekryteringsprocesserna i valfri utsträckning för de institutioner som är i behov av ny personal, berättar Annahita Yassarati, Gruppchef hos Bemannia.

Ger mångsidig erfarenhet
Hon framhåller att den största ut­maningen för lärarvikarier är att kunna anpassa sig till nya verksamheter och varierande arbetssätt med knappa marginaler. Där får hon medhåll av lärarstudenten och vikarien Martin Halvorsen, som är halvvägs genom sin utbildning till mellanstadielärare.
– Jag ser väldigt många verksamheter, med olika inriktningar och sätt att arbeta på, vilket är oerhört lärorikt. Som vikarie får jag stor och mångsidig arbetslivserfarenhet redan innan jag tagit examen samt lär mig att vara beredd på, och anpassa mig till, alla möjliga situationer.

Fick uppdrag direkt
Det har knappt gått en dag sedan Martin anslöt sig till Bemannia som han inte fått erbjudande om uppdrag då han önskat arbeta.
– Det bästa med att arbeta så här är friheten att kunna kombinera läraryrket med mina studier och att kunna göra skillnad både för elever och för andra lärare. Det finns ingen press att ta sig an vikariat utan Bemannia är alltid lyhörda och flexibla. Det är tydligt att det är A och O att hitta rätt vikarie till rätt uppdrag och det märktes redan vid första mötet – de gav ett professionellt och personligt intryck och jag fick uppdrag direkt. Att jobba som vikarie för Bemannia är något jag verkligen rekommenderar, avslutar Martin.

Bemannia
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personaluthyrning, rekrytering och personalentreprenad. Bemannia är anslutna till Bemanningsföretagen och har kollektivavtal. Vi har ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Kammarkollegiet. Genom ramavtal med SKI och Kammarkollegiet är vi leverantörer till hela den offentliga sektorn vilket innebär cirka 900 kunder inom kommun, landsting och statliga myndigheter och bolag.

Bemannia AB
Sveavägen 155
113 46 Stockholm
Tel: 08-122 00 450
E-post: vikarie@bemannia.se
www.bemannia.se

www.bemannia.se