Presentation

Samverkan och kvalitet – framgångs­faktorer för Kävlinges skolor

Publicerad 15 februari 2017

Susanne Haglind, rektor för Skönadalsskolan och Peter Moberg, förstelärare och biträdande rektor på Söderparkskolan i Löddeköpinge i Kävlinge kommun.
Susanne Haglind, rektor för Skönadalsskolan och Peter Moberg, förstelärare och biträdande rektor på Söderparkskolan i Löddeköpinge i Kävlinge kommun.
Flera skolor i Kävlinge har under senare år tilldelats utmärkelsen ”Årets skola” enligt Qualis kvalitetsmätning. Bakom framgångarna finns en satsning på kvalitet där kommunen tagit ett samlat grepp för att utveckla skolan till gagn för både elever, lärare och samhället i stort.

Samverkan, tydlighet och omtanke, det är enligt Susanne Haglind, rektor för Skönadalsskolan i Kävlinge kommun, tre grundbultar som genomsyrar utvecklingsarbetet i kommunens skolor.
– Här finns en helhetssyn och ett starkt intresse från politiken att driva utvecklingen framåt. Detta har resulterat i tydliga mål och ett engagemang som via huvudmännen förs över till rektorsgruppen och vidare till lärarna.
Peter Moberg, förstelärare och biträdande rektor på Söderparkskolan i Lödde­köpinge, nickar instämmande.
– Här finns en tydlig styrning och en ram för utvecklingsarbetet som förankrats väl ute hos lärarna. Skolorna är olika och alla arbetar efter sina förutsättningar men det finns en helhetssyn och gemensam målbild som präglar verksamheten.
Likvärdighet och kollegialt lärande är exempel på två viktiga fokusområden i Kävlinges skolor.
– Det pågår ett intensivt arbete för att skapa större likvärdighet både i undervisning, återkoppling och transparens. Vi har redan kommit en bra bit på väg men strävar efter att ständigt göra små förbättringar. Över tid gör även små steg i rätt riktning en stor skillnad, fastslår Peter.

Helhetssyn
Helhetssynen omfattar också det kollegiala lärandet som går tvärs över skol- och ämnesgränser.
– Det finns flera olika forum som till exempel rektorsgrupp, förstelärargrupp och pedagogiska utvecklingsgrupper som träffas regelbundet för att utbyta kunskap och erfarenheter. Kunskapsdagen är ett återkommande arrangemang där samtliga lärare i kommunen samlas för erfarenhetsutbyte, inspiration och kompetensutveckling, berättar Susanne.
Även när det gäller it i skolan ligger Kävlinge i framkant. En-till-en infördes redan 2014 och som stöd i implementeringen har kommunen tillsatt en pedagogisk it-samordnare som stöttar elever, lärare och föräldrar i användandet av digitala verktyg.
För framtiden hoppas både Susanne och Peter att den positiva utvecklingen i kommunens skolor ska fortsätta.
– Allt utvecklingsarbete har skett i nära samverkan mellan ledning och profession och vi är verkligen stolta över våra skolor och vad vi lyckats åstadkomma. Alla förutsättningarna finns på plats, nu gäller det att fortsätta det goda arbetet och flytta fram positionerna ytterligare, ett steg i taget, avslutar Susanne.

Kävlinge kommun
Kävlinge är en attraktiv boendekommun, mitt i en expansiv region, som erbjuder boenden med livskvalitet och möjligheter till ett gott liv. Det centrala läget mitt i Öresundsregionen, en stark befolkningstillväxt, god ekonomi och låg kommunalskatt gör att Kävlinge ligger bra till på alla sätt. I november 2015 utsågs Kävlinge till Sveriges kvalitetskommun 2015–2017.

Kävlinge kommun
244 80 Kävlinge
Tel: 046-73 90 00
www.kavlinge.se

www.kavlinge.se