Presentation

Upplands Väsby på väg mot toppen

Publicerad 15 februari 2017

Malin Kraft, lärare på Väsby skola och Synnöve Fridén, verksamhetschef för Upplands Väsby kommunala skolor och förskolor. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Kraft, lärare på Väsby skola och Synnöve Fridén, verksamhetschef för Upplands Väsby kommunala skolor och förskolor. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Upplands Väsby är en kommun i stark utveckling med skolfrågorna i fokus. Breda utvecklingsinsatser ger mycket att erbjuda lärare som vill arbeta i en utvecklande skolmiljö, säger Synnöve Fridén, verksamhetschef för Upplands Väsby kommunala skolor och förskolor.

– Jag tycket att kommunen har kommit långt på många områden. En viktig framgångsfaktor för undervisningen i klassrummet är det kollegiala lärandet som vi arbetar mycket med. Flera skolor har också kommit långt när det gäller de digitala verktygen. Här ligger min egen skola i framkant med 1:1-konceptet, det vill säga en dator till varje elev, säger Malin Kraft, lärare på Väsby skola som är kommunens största grundskola med drygt 700 elever.
Malin började arbeta i Upplands Väsby för fem år sedan då hon sökte en tjänst på Väsby skola.
– Jag undervisar i svenska och SVA (Svenska som andraspråk) och det dök upp ett intressant arbetstillfälle där jag kunde kombinera både att jobba som svensklärare och att jobba med nyanlända elever. Den chansen ville jag inte missa.

Utvecklas i lärarrollen
Malin Kraft ser flera fördelar med sitt arbete på Väsby skola.
– Det är en arbetsplats där personalen stannar, vilket alltid är ett bra betyg. Det är god stämning på skolan med härliga elever från olika länder och kulturer.
Malin tycker också att hon får sitt behov av kompetensutvecklande möjligheter tillgodosett.
– Kommunens olika satsningar på skolutveckling ger tydliga resultat hos eleverna. Samtidigt utvecklas jag själv som lärare. Vi har olika fokus på det kollegiala lärandet så jag lär mig nya saker hela tiden. Jag arbetar också med formativ bedömning och med språkutvecklande arbetssätt. Läslyftet med mycket fokus på läsning är ett annat inslag som bidrar till skolans utveckling.

Klättrar i rankingen
– Vi har bestämt oss för att varje elev ska nå i mål med godkända betyg, och jag upplever att det målinriktade arbetet för att nå dit är förankrat och levande i alla skolor och hos alla medarbetare. Vi ser nu att våra resultat ökar och vi klättrar rejält i rankingen på olika områden och börjar komma upp bland de riktigt bra skolkommunerna. Det ser jag som ett kvitto på att man lyckas med de breda satsningar som görs, säger Synnöve Fridén som ser ett stort rekryteringsbehov av lärare framöver.
– Vi har stora pensionsavgångar de kommande åren. Dessutom är vi en växande kommun med stor inflyttning. Här byggs mycket bostäder och i långtidsplaneringen finns också planer på att bygga nya skolor.

Upplands Väsby kommun
I Upplands Väsby finns fem kommunala grundskolor. Tre skolor har F–9 och två skolor F–5. Idag sker en stark inflyttning till kommunen som har över 42 000 invånare. Upplands Väsby ligger strategiskt vid E4:an mitt emellan Stockholm och Uppsala med sju minuter till Arlanda. Kommunen genomgår en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och goda förutsättningar för näringslivet.
www.upplandsvasby.se

www.upplandsvasby.se