Vingåkers kommun valde att anställa lärarassistenter

Publicerad 15 februari 2017
Text: Annika Wihlborg

Stefan Bohlin, rektor på Sävstaskolan i Vingåker.
Stefan Bohlin, rektor på Sävstaskolan i Vingåker.
Vingåkers kommun var en av de första kommunerna i landet som anställde lärarassistenter i tre av sina lågstadieskolor. Lärarassistenterna avlastar lärarna så att de kan ägna mer tid åt undervisning. De bidrar även till en tryggare skolmiljö och fungerar som en välkommen resurs för lärarna.

Förslaget om att införa lärarassistenter på skolorna har tidigare lagts fram av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Vingåkers kommun omsatte dock förslaget i verklighet på eget initiativ, genom anställa lärarassistenter.
– När vi ansökte om medel från den statliga satsningen Lågstadielöftet valde vi att tänka brett och inte enbart anställa fler lärare. Eftersom det fanns behov av avlastning med annat än traditionella läraruppgifter bestämde vi oss för att anställa tre assistenter i tre av kommunens skolor med start vårterminen 2016, säger Stefan Bohlin, rektor på Sävstaskolan i Vingåker.

Utökar gärna satsningen
Lärarassistenter avlastar och fungerar som en extra vuxen i klassrummet och en extra resurs för lärarna. Det kan handla om att vara rastvakt och hjälpa till vid utflykter eller simundervisning på badhuset. Andra arbetsuppgifter kan vara att vara behjälplig med konfliktlösning bland eleverna, att ställa i ordning och plocka undan efter lektioner och att kopiera papper. För närvarande finns satsningen på lärarassistenter endast kvar på en av skolorna i Vingåkers kommun, men Stefan Bohlin hoppas kunna återuppta och gärna även utöka satsningen så även mellanstadiet och högstadiet kan få lärarassistenter i framtiden. Han ser gärna att administrationen för ansökan och resultatredovisning för de statliga medel som kommuner kan ansöka om förenklas något så det blir mindre tidskrävande.

Bidrar till en lugnare skolmiljö
– Trots att många lärare efterfrågar mer avlastning så är vi en av de första kommunerna i Sverige som valt att anställa lärarassistenter. Mitt råd till andra kommuner som upplever att deras lärare behöver avlastning är att inte vara rädda att prova och våga tänka bredare än att enbart anställa fler lärare när mer resurser behövs i skolan. Jag ser gärna att fler beteendevetare och andra kompetenser kan verka i skolan framöver. Hos oss har lärarassistenterna varit mycket uppskattade, både bland lärare och elever. De bidrar bland annat till en lugnare och tryggare skolmiljö, vilket innebär att eleverna stärker sina studieresultat, säger Stefan Bohlin.