Allt fler grundskollärare utsätts för hot och våld

Publicerad 15 februari 2018
Text: Annika Wihlborg

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson).
Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin) och Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet (Foto: Peter Jönsson).
62 procent av grundskollärarna har utsatts för hot och våld i sin yrkesutövning. Det framgår av en undersökning som Framtidens Karriär – Grundskollärare genomfört bland ett slumpmässigt urval lärare.

– Undersökningsresultatet är tyvärr inte förvånande, även om sifforna är skrämmande. Det mest anmärkningsvärda är att skolledning och huvudmän inte gör mer för att förebygga hot och våld mot lärare, inte minst eftersom det riskerar att undergräva skolans roll i samhället. För att minska andelen hot och våld krävs dels en väl underbyggd stödstruktur för lärare som utsatts och dels ett förebyggande arbete som tydliggör gränserna mellan hemmets och skolans ansvar i dessa frågor, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.
Skolor med en bra ledning, väl utbyggd elevhälsovård och ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete kan, enligt Åsa Fahlén, till stor del förebygga förekomsten av hot och våld mot lärare. Hon understryker även vikten av att tydligt markera att alla former av hot och våld är fullständigt oacceptabelt.

Hot och våld har ökat
– Arbetsgivare har också stor nytta av en kontinuerlig dialog med en facklig motpart i det här arbetet. Alla händelser som inkluderar hot och våld måste anmälas, annars riskerar skolan en flathet som gör att antalet incidenter ökar. Det är anmärkningsvärt att anhöriga till elever står för 30 procent av incidenterna. Här är det viktigt att vara tydlig med att skolan inte är en allmän plats där vem som helst har tillträde, säger Åsa Fahlén.
– Undersökningsresultatet bekräftar vad tidigare undersökningar om hot och våld mot lärare visat, nämligen att förekomsten av hot och våld har ökat de senaste åren. Jag är förvånad och upprörd över att inte mer görs för att förebygga den här typen av situationer, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Bör ta frågan på större allvar
Att många lärare utsätts för hot och våld indikerar, enligt Johanna Jaara Åstrand, att alltför många elever mår dåligt. Hon förväntar sig att skolornas huvudmän tar frågan på större allvar framöver och att man anstränger sig för att identifiera orsaken till varje enskild händelse.
– En väl utbyggd elevhälsa och samverkan mellan skola, föräldrar och socialtjänst är en viktig del av det förebyggande arbetet, liksom handlingsplaner som tydliggör hur man ska agera när något inträffat, säger Johanna Jaara Åstrand.
Hon påpekar att Arbetsmiljöverkets senaste kartläggning visar att arbetsmiljöarbetet har brister på nio av tio skolor.
– Lärares signaler på att hot och våld förekommer eller att extra resurser behöver sättas in måste tas på allvar av skolledning och huvudmän, säger Johanna Jaara Åstrand.

Har du någon gång blivit utsatt för hot eller våld i din yrkesroll som grundskollärare?

Jag blev utsatt av en...