Tioårig grundskola

Nya arbetsuppgifter med tioårig skola

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Adrianna Pavlica
Läraren och föreningsombudet Mia Kempe ser på den tioåriga grundskolan med oro.

När den tioåriga grundskolan införs väntar delvis nya arbetsuppgifter för lågstadielärarna. Det menar läraren och föreningsombudet Mia Kempe.
– Man måste tänka om och arbeta på ett annat sätt, och det kräver mer av en, säger hon.

Mia Kempe är grundskollärare och biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund i Sigtuna kommun. Hon är orolig för hur implementeringen ska gå till.
– Farhågan är hur eleverna ska få en bra undervisning anpassad till sina behov och hur det ska påverka lärarkåren, säger hon.
Mia Kempe menar att det behövs en annan kursplan för de yngre eleverna, att det inte går att ha samma kurs som för de som börjar ettan idag.
– Det kommer inte att fungera. När de kommer är det så mycket nytt för barnen, man måste jobba mycket med strukturer och att de ska vänja sig vid skolmiljön. När jag tar emot dem i ettan har de fått det med sig, och de håller på att lära sig att vara skolbarn. Men om det är nytt för dem för det med sig ett annat arbetssätt för lärarna.

”Det är positivt om förskollärares kompetens tas tillvara i skolan, men det finns en oro för att de lämnar istället för att utbilda sig vidare.”

Finns en oro
Hon påpekar också att alla grundskollärare inte tänkt sig att arbeta med sexåringar – och att alla förskollärare inte är lockade av att vidareutbilda sig.
– Det är positivt om förskollärares kompetens tas tillvara i skolan, men det finns en oro för att de lämnar istället för att utbilda sig vidare. Och de som idag jobbar med sjuåringar till nioåringar kanske inte alls vill jobba med sexåringar, vilket väcker tankar om ens egen framtid som lärare, säger Mia Kempe.
Hon ser också att det under en period kommer att bli en större arbetsbelastning för lärare.
– Man måste tänka om och arbeta på ett annat sätt och det kräver mer av en. Min bild är att både lärare och förskollärare är oroliga över det här.

Mer stöd
Det positiva med den tioåriga grundskolan är att även sexåringar kommer att omfattas av skollagen, och därmed vara berättigade till mer stöd.
– Det gäller bara att stödet verkligen finns på plats. Jag är orolig för att man ska se det som att barnen klarar mer och blir mer studiemotiverade för att de går i ”ettan”, men barnen är ju desamma. De är sexåringar och då behöver undervisningen riktas på det sättet.