Digitaliseringen kan bli en rekryteringsfråga

Publicerad 15 februari 2018
Text: Sandra Ahlqvist

Christel Horsak, skolchef i Linköping. Foto: Lennart Lundwall
Christel Horsak, skolchef i Linköping. Foto: Lennart Lundwall
I Linköping löper digitaliseringen som en röd tråd genom verksamheten. Kommunen tror på att kontinuerligt se över sina digitala strategier och anpassa dem till nya krav och förutsättningar, ett angreppssätt som framöver kan komma att bli en rekryteringsfråga.

Linköping var tidigt ute med sitt digitaliseringsarbete och har ända från början behandlat digitala lösningar som en självklar del av vardagen. Skolchefen Christel Horsak betonar att samhället digitaliseras allt mer och att det är ett måste att kunna anpassa sig och utnyttja tillgängliga resurser på ett annorlunda sätt.
– Utvecklingen går alldeles för fort för att vi ska kunna hålla kvar vid gamla lösningar. Därför är det viktigt att se över de arbetssätt och metoder som man använder för att fullt ut kunna gagnas av nya möjligheter och idéer. Det kan inte vara något man gör vid sidan om, utan det måste integreras i hela verksamheten – när vi rekryterar och anställer, när vi organiserar undervisning, när vi strukturerar organisationen och mycket mer.

Proaktiva kommuner har fördel
I tider med rekryteringssvårigheter på många håll i landet är Christel övertygad om att det är kritiskt för kommunerna att hålla sig à jour med den digitala utvecklingen om de ska ha en chans att värva tillräckligt med kompetent personal.
– Kompetensförsörjningen är en utmaning som bara kommer att förvärras. Därför behöver man ställa sig frågan hur man ska gå tillväga om man faktiskt inte lyckas rekrytera de pedagoger som behövs. De kommuner som är proaktiva och driver utvecklingen har en fördel gentemot de som inte satsar eller de som inväntar en förändring uppifrån.

Förbättringsarbete kräver lyhördhet
Utbildningskontoret i samverkan med kommunens rektorer håller på att revidera sin redan existerande digitaliseringsstrategi utifrån nya förutsättningar och krav. Christel understryker att det är omöjligt att genomföra ett långsiktigt förbättringsarbete utan att vara lyhörd gentemot medarbetarna.
– Det är viktigt att lyssna till den klokskap som finns hos våra lärare och rektorer, inte minst om de ska lockas att stanna. De som arbetar ute i skolorna är de som vet vad som behövs och hur vi når dit. Det viktiga är dock inte att vara först på bollen i varje situation, utan att genomföra det man har åtagit sig. Det innebär att skapa förutsättningar och hållbara strukturer som är bärande även imorgon, avslutar hon.