Johanna utvecklas professionellt genom att utbilda sig till speciallärare

Publicerad 15 februari 2018
Text: Annika Wihlborg

Johanna Åsman läser sista terminen på den tre år långa speciallärarutbildningen med inriktning mot språk- läs och skrivutveckling på Uppsala universitet.
Johanna Åsman läser sista terminen på den tre år långa speciallärarutbildningen med inriktning mot språk- läs och skrivutveckling på Uppsala universitet.
Efter att ha varit klasslärare i femton år valde Johanna Åsman, som länge haft ett intresse av att arbeta med elever i behov av specialpedagogik, att utbilda sig till speciallärare. Nu är hon inne på den sista terminen på den tre år långa speciallärarutbildningen med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling på Uppsala universitet.

– Efter att ha jobbat som klasslärare i många år sökte jag en speciallärartjänst. Jag var intresserad av specialpedagogik sedan tidigare, men när jag började arbeta som speciallärare ökade mitt engagemang ännu mer. Jag kände samtidigt ett behov av att skaffa mig en formell kompetens på området, bland annat för att utöka min specialpedagogiska verktygslåda och känna mig tryggare i min yrkesroll, säger Johanna Åsman, som är 1–7-lärare med inriktning mot svenska, SO och idrott och arbetar som speciallärare på Olovs­lundsskolan i Järfälla utanför Stockholm.

Nytt perspektiv på lärarrollen
Hon tillhör den första kullen som går det treåriga speciallärarprogrammet på halvfart på Uppsala universitet. Till en början kombinerade hon studierna med heltidsjobb, men de senaste två terminerna har Johanna Åsman med hjälp av statsbidrag kunnat jobba på halvtid och plugga på halvtid.
– Det kan ibland vara krävande att kombinera jobb och studier. Det är därför viktigt att lärare som funderar på att utbilda sig till speciallärare verkligen är motiverade och har ett bra stöd från såväl arbetsgivaren som familjen. Speciallärarutbildningen har utvecklat mig professionellt, men också personligen. Den har tillfört ett helt nytt perspektiv på lärarrollen som jag har nytta av, både som klasslärare och speciallärare. Erfarenhetsutbytet med de andra lärarna som går utbildningen bidrar också till min utveckling, säger Johanna Åsman.

Hittar motiverande nycklar
Hon valde inriktningen mot språk-, läs- och skrivutveckling eftersom hon gärna vill hjälpa elever att tillgodogöra sig färdigheter som utgör en viktig bas för resten av skolgången – och livet.
– Jag motiveras av att kunna jobba fokuserat med de elever som behöver mest stöd. På utbildningen lär jag mig bland annat att hitta nycklar som motiverar elever att vilja lära sig och ger dem ett stärkt självförtroende, säger Johanna Åsman.