Presentation

Många olika möjligheter till utveckling i Malmö stads skolor

Publicerad 15 november 2018

Läs om Angelica Ortegas syn på sin roll som lärare på Stapelbäddsskolan och om varför hon valt läraryrket.

Vad är det du gör på ditt jobb?
– Jag är klasslärare i årskurs 1 och undervisar eleverna i de flesta ämnen, förutom idrott och musik. Jag är även med i en grupp på skolan som arbetar med skolans åtaganden. Utöver detta är jag ansvarig för att leda elevrådet på skolan.

Vad är det som är så roligt med att vara lärare?
– Det som är det bästa med läraryrket är att ingen dag är den andra lik. Utbytet med elever och kollegor är något som jag tror är unikt. Jag får möjlighet att se elevernas utveckling samtidigt som jag som lärare själv utvecklas hela tiden. Jag får se glädje i elevernas ögon när de upptäcker att de lärt sig någonting nytt eller har fått förståelse för något som tidigare var främmande.

Vad är det bästa med att jobba på Stapelbäddsskolan?
– Det är främst våra härliga elever, att få träffa både gamla och nya elever varje år är fantastiskt. Möjligheten att få vara med och bygga upp vår skola är något jag verkligen uppskattar. Ingenting sitter i väggarna så att säga. Som lärare har man en viktig roll, inte bara i undervisningen utan även i att få påverka och vara delaktig i att skapa bra rutiner för vår skola. Vi har en bra ledning på skolan. De är mycket lyhörda och visar alltid nyfikenhet för nya idéer och tankar.

Vilka är de största fördelarna med att jobba inom Malmö stads grundskolor?
– De största fördelarna med att jobba inom Malmö stad är bland annat att det är en stor arbetsgivare. Det finns många olika möjligheter till utveckling om man så vill.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?
– Att få tiden till att räcka till enskilda elever varje dag. Det kan även vara en utmaning att individanpassa undervisningen, där är det mycket viktigt med kollegorna då man tillsammans kan komma fram till vad som skulle funka för eleverna.

Hur är dina kollegor?
– Jag har underbara kollegor och jag känner mig alltid som en i teamet. Vi stöttar varandra i alla situationer. Vi är alla öppna för det kollegiala lärandet, där vi lär av varandra. Vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskaper.

Var ser du dig själv om 10 år?
– Om 10 år arbetar jag fortfarande som lärare. Kanske inte som lågstadielärare utan möjligen som lärare på mellanstadiet. Förhoppningsvis är jag kvar på Stapelbäddsskolan och har fått vara delaktig i skolans utveckling från grunden. Mitt nuvarande mål är att bli förstelärare och det hoppas jag bli inom 10 år, gärna tidigare än så. Jag skulle även kunna tänka mig specialisera mig inom något område. Vad det är, vet jag ännu inte.

Vad skulle du säga till andra lärare som funderar på att söka jobb på grundskolor i Malmö stad?
– Gör det! Våga satsa! Du kommer inte att ångra dig! Läraryrket är ett ibland tufft men så underbart yrke. Vill du ha en trygg och säker arbetsgivare så är Malmö stad något att satsa på.

Grundskoleförvaltningen Malmö stad
Stapelbäddsskolan är en av Malmö stads kommunala grundskolor. Den övergripande visionen för alla skolor i Malmö stad är att skapa varje elevs bästa skola.
Elever på Stapelbäddsskolan får mod att följa sina drömmar. För att förverkliga detta ska vi ge dem de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Grundskoleförvaltningen
Tel: 040-34 90 90
E-post: grundskola@malmo.se
www.malmö.se/grundskola