I Södertälje är undervisningens kvalitet i fokus

Publicerad 13 februari 2019
Text: Cristina Leifland

Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte
Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje. Foto: Ulrich Schulte
Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje, har ett tydligt uppdrag – att stärka kvaliteten i utbildningen och förbättra elevernas resultat. Arbetet är ständigt pågående och framgångsrikt.
– Vi arbetar hårt, systematiskt, strukturerat och forskningsbaserat med tydligt fokus på kvalitet i undervisningen.

Monica Sonde har ansvar för kommunens samtliga förskolor, grundskolor, grundsärskolor, gymnasier och vuxenutbildning. Det är ett stort uppdrag, men uppgiften är glasklar.
– Det finns en stark samsyn mellan politiker, tjänstemän och skolan. Allt vi gör ska syfta till att stärka undervisningen, säger hon.
I kommunen finns 19 grundskolor och fyra grundsärskolor med totalt cirka 10 000 elever. Under de senaste åtta åren har elevernas resultat kontinuerligt förbättrats och det finns flera faktorer som ligger bakom framgångarna.
Det handlar om att stärka och utveckla rektorers ledarskap och att de verkligen har fokus på sitt pedagogiska uppdrag. De ska vara nära undervisningen, så att de kan se och stötta sina lärare och säkra hur det går. En annan framgångsfaktor är att utveckla ett kollegialt lärande, både för lärare och för skolledare. Där är bland annat utvecklingslärarna en central del.
– Vi har åtta särskilt skickliga, centralt anställda utvecklingslärare, som har riktade uppdrag och som samarbetar med olika skolor och jobbar direkt i undervisningen tillsammans med de ordinarie lärarna. Det är en gedigen, praktiknära kompetensutveckling och det är viktigt att den är konkret, berättar Monica Sonde.

Konkreta arbetssätt
Regelbundna kompetensutvecklingsdagar för alla lärare i grundskolan är ett annat inslag. Här, liksom med annat i Södertäljes modell, är tonvikten på konkreta arbetssätt, som kan omsättas i den dagliga undervisningen och som hänger ihop med skolornas interna utvecklingsarbete.
– Det gäller allt vi gör – det ska inte stanna vid en massa ord. Vi kan prata ihjäl oss om förbättringar och nya metoder, men de är bara intressanta om de leder till konkreta, förbättrade arbetssätt. Uppföljningar och utvärderingar blir helt centrala inslag i allt förändringsarbete, säger hon.
– Uppföljning innebär att vi letar efter spår och bevis på att vi är på rätt väg och att det syns i undervisningen hos eleverna. Detta är något som verkligen särskiljer Södertälje. Ett konkret exempel är att lärare filmar sin undervisning och analyserar materialet tillsammans med kollegor.

Likvärdighet
Södertälje är en av Sveriges mest mångkulturella kommuner och Monica Sonde har en tydlig målsättning – kommunen ska bli Sverigeledande när det gäller att utveckla undervisningen så att familjebakgrunden har minskad betydelse.
– Att ge lärare stöd i bedömningen av elevernas kunskaper är oerhört viktigt för att vi ska få en likvärdig skola. Därför arbetar vi med sambedömning mellan skolor. Digitala lärverktyg kan vara bra men bara när undervisning och lärande gynnas; digitalisering är inte ett mål sig. Det är lika viktigt att medvetet kunna välja bort digitala verktyg i vissa moment, som att aktivt välja dem.
Skolan i Sverige står inför många utmaningar. Monica Sonde framhåller att genom att ta till sig forskning om framgångsfaktorer och att fokusera, prioritera och konkretisera arbetet kan man göra skillnad för varje elev.
– Det är fantastiskt att få vara en del av kraften i kommunen. Jag är stolt varje dag, men ibland också förtvivlad. Det finns fortfarande mycket som behöver förbättras. Men den dagen man inte längre är engagerad och bekymrad är det väl dags att sluta.