Presentation

Jag vill göra alla barn bättre på matematik

Publicerad 13 februari 2019
Kasper Holst Hansen, CEO EduLab. Foto: Egon Gade
Kasper Holst Hansen, CEO EduLab. Foto: Egon Gade

Matematikportalen bygger på individualisering och är helt adaptiv. Utifrån elevernas nivå individanpassas uppgifterna så att varje elev utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas.

Filmade genomgångar av olika moment hjälper eleverna att förstå och lösa uppgifterna så att de kommer vidare. I Matematikportalen finns färdiga årskursplaneringar som du enkelt kan anpassa till olika elevgruppers kunskapsnivå. Detaljerad statistik ger dig en tydlig bild över vilka delar som eleven behärskar bra eller behöver träna mer på.

Läs mer om Matematikportalen här


Matematikportalen logotype