Programmering

Inkludera programmering på ett intresseväckande sätt

Publicerad 11 februari 2020
Text: Annika Wihlborg
Mikael Tylmad, IKT-pedagog och författare.
Mikael Tylmad, IKT-pedagog och författare.

Från och med höstterminen 2018 är programmering en obligatorisk del av undervisningen i framför allt matematik och teknik på högstadiet. Mikael Tylmad, IKT-pedagog och författare till flera läromedel i programmering, ger rådet att avdramatisera programmeringens roll i undervisningen och istället fokusera på att väcka elevernas intresse för ämnet.

De nya skrivningarna i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.
– Att känna till programmering är viktigt för att förstå vårt moderna samhälle. På många skolor finns det lärare som är väldigt duktiga på programmering, medan lärare på andra skolor upplever att de själva saknar tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet. Många lärare genomgår utbildningar nu och under hösten har det kommit flera nya läromedel med avsnitt om just programmering, säger Mikael Tylmad.
Han utbildar många lärare i programmering och upplever att intresset för ämnet är stort. Samtidigt finns det ofta väldigt lite tid för fortbildning.

”Du som lärare ska inte vara rädd för att hoppa in i programmeringen”

Konkreta exempel
– Ämnet har egentligen bara skrivits in i den centrala läroplanen, vilket innebär att det i mångt och mycket är upp till varje enskild lärare var de lägger nivån för och hur de väljer att lägga upp sin programmeringsundervisning. För de lärare som känner sig osäkra hade det nog varit bra med lite fastare ramar och riktlinjer för hur man kan integrera programmeringen i undervisningen, säger Mikael Tylmad.
Hans råd till lärare är att introducera programmering för eleverna på ett sätt som väcker deras intresse för ämnet. Satsa på ett lustfyllt lärande med många konkreta och verklighetsanknutna exempel på hur programmering kan användas.
– Om du känner dig osäker kan du ta del av tips på pedagogiska upplägg på Youtube eller av kollegor som också undervisar i programmering på högstadiet. Man bör inte heller göra det här nytillskottet i läroplanen till en större sak än vad det faktiskt är. Man kan förstås också ta hjälp av de nya läromedel som kommit som har tips på hur man kan inkludera programmering i undervisningen i matematik och teknik, säger Mikael Tylmad.
– Ett av de viktigaste råden jag kan ge när det gäller programmering är att du som lärare inte ska vara rädd för att hoppa in i programmeringen. Se det som ett hantverk där man lär sig allteftersom man gör. Försök att inte bara läsa in dig utan träna själv innan lektionen, säger Mikael Tylmad.