Två av årets lärare delar med sig av sina råd

Publicerad 13 februari 2019
Text: Annika Wihlborg

Albulena Mustafa, Kunskapsskolan i Tumba, utsågs till Årets Eldsjäl och Esfir Löfman, Uppsala Musikklasser i Uppsala, utsågs till årets högstadielärare.
Albulena Mustafa, Kunskapsskolan i Tumba, utsågs till Årets Eldsjäl och Esfir Löfman, Uppsala Musikklasser i Uppsala, utsågs till årets högstadielärare.
På årets Lärargala hyllades många olika lärare och deras insatser i yrket. Här utsågs bland annat årets högstadielärare, årets eldsjäl, årets mellanstadielärare och årets språkutvecklare. Vi har intervjuat två av pristagarna, som delar med sig av sitt engagemang för lärarrollen och sina råd till andra lärare.

Albulena Mustafa, som är legitimerad förstelärare i matematik och SO och för närvarande undervisar högstadieelever i matematik på Kunskapsskolan i Tumba, utsågs till Årets Eldsjäl. Hon har varit lärare i snart åtta år.
– Det som gör att jag trivs med läraryrket är möjligheten att få vara med och se eleverna utvecklas, men även att kunna påverka dem i deras utveckling. Att få dem att lära sig saker och ting och se deras lycka när de förstår och lär sig nya saker är verkligen givande, säger Albulena Mustafa.

Skolklimat som främjar elevens drivkrafter
Hon betraktar utmärkelsen som en bekräftelse på att det hon gör som lärare uppskattas och värdesätts, att hon verkligen lyckats nå fram till sina elever.
– Jag jobbar mycket på att få eleverna att känna sig trygga och må bra. Då blir de mer mottagliga för ny kunskap. Skolan är en plats för alla barn, oavsett bakgrund. En viktig drivkraft för mig är att göra skolan till en trygg och rolig plats för alla barn, trots att de har olika förutsättningar och behov. Skolan är en viktig plats i deras liv och som lärare är jag en stor del av deras vardag. Att bidra till ett skolklimat som främjar elevens egna drivkrafter till inlärning är en faktor som driver mig framåt i mitt arbete, säger Albulena Mustafa.
Hennes råd till andra lärare är att ha höga förväntningar på sina elever och ständigt stimulera deras tilltro till sin egen förmåga.
– Matematik är ett ämne som många upplever som tråkigt och svårt. Därför är det särskilt viktigt med ett pedagogiskt förhållningsätt som gör att alla elever känner att de kan lyckas, ett inlärningsklimat där eleven vågar misslyckas och där deras lust att upptäcka saker och ting stimuleras, säger Albulena Mustafa.

Hitta din egen lärarstil
Esfir Löfman, som är kemilärare på Uppsala Musikklasser i Uppsala, utsågs på 2018 års Lärargala till årets högstadielärare.
– Läraryrket är för mig ett av de finaste och viktigaste yrken man kan ha. Som lärare är jag både pedagog, psykolog och forskare. Det är viktigt att vara rättvis, lyhörd och flexibel, att ha mycket tålamod och verkligen brinna för sina ämnen. Jag tycker att man som lärare så ofta som möjligt bör fråga sig själv om man kan göra sin undervisning bättre och mer levande, så man verkligen når ut till sina elever, säger Esfir Löfman.
Hon anser att även om det finns många böcker om hur man blir en bra lärare så är det absolut viktigaste att varje lärare hittar en stil som de är bekväma med och som känns autentisk för dem.
– Med grundskoleelever är det viktigt att både arbeta för att ständigt stärka eleverna kunskapsmässigt och att stärka relationen med och förtroendet mellan lärare och elev, säger Esfir Löfman.
Hon lägger i genomsnitt tre timmar på förberedelser inför varje lektion, då en viktig framgångsfaktor i hennes lärarroll just är att vara ordentligt förberedd.
– Det signalerar att jag verkligen respekterar den tid mina elever lägger på mina lektioner. Ett råd till andra lärare är att betrakta elevernas frågor som en utvecklingsmöjlighet för dig själv. Det kommer alltid att dyka upp frågor som du inte kan besvara direkt. Betrakta det som en spännande möjlighet att ta reda på svaret och därigenom utvecklas för egen del, säger Esfir Löfman.