Presentation
Svedala kommun

Höga förväntningar ger goda resultat

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Billy Lindberg
– Höga förväntningar handlar inte bara om att ställa krav eller peppa eleverna. Det handlar även om budskapet att de saker som vi gör är viktiga, säger Cristian Abrahamsson och får medhåll av kollegan Anna Palm. Foto: Billy Lindberg
– Höga förväntningar handlar inte bara om att ställa krav eller peppa eleverna. Det handlar även om budskapet att de saker som vi gör är viktiga, säger Cristian Abrahamsson och får medhåll av kollegan Anna Palm. Foto: Billy Lindberg

Under många år har resultaten varit goda på grundskolorna i Svedala kommun. Bakom framgångarna finns engagerade lärare, nära relationer och en tro på att höga förväntningar leder till fina resultat.

Höga förväntningar utgår ifrån vetenskaplig grund och är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Höga förväntningar förutsätter ett medvetet ledarskap, i och utanför klassrummet.
Förväntningarna på Svedalas tjänstemän och politiker är höga. Men det finns även höga förväntningar på kommunens lärare, elever och deras föräldrar. Att luta sig tillbaka är inget alternativ när målet är att alla ska lyckas.
Cristian Abrahamsson, kommunlektor och lärare i no, matte och teknik, har många år i yrket bakom sig. Att ha förväntningar på såväl elevernas som sin egen prestation är inget nytt, men enligt honom händer det något när förväntningarna uttalas högt.
– När saker får ett namn synliggörs de och som lärare börjar du tänka mer systematiskt kring de höga förväntningarna. Kan jag krama ur några droppar till här eller kan jag kanske köra det ett varv till? Vi jobbar ständigt med vår undervisning och funderar på hur den kan bli bättre, säger han och berättar att de höga förväntningarna genomsyrar allt från kontakten med föräldrarna till samtalen med kollegorna.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar

Kollegialt lärande
Det kollegiala lärandet är en viktig pusselbit för att de höga förväntningarna ska infrias. Anna Palm har arbetat som lärare i 21 år. Sedan fem år tillbaka undervisar hon i svenska och engelska på Klågerupskolan. Hon berättar att lärarna ofta hjälper varandra att skruva till undervisningen den där lilla extra biten.
– Det bästa med att jobba just här är helt klart att vi förnyar oss, och värmen som finns här. Det är en styrka att kunna hjälpas åt och utvecklas tillsammans, säger hon.
Att ständigt vara på tårna och hålla sig uppdaterade på ny forskning är en självklar del av undervisningen.
– Vi lärare visar även varandra vad vi siktar på. Det är hit upp vi ska ta vår undervisning, säger Cristian Abrahamsson.
För att de höga förväntningarna ska få fäste och genomslag även hos eleverna är det viktigt med goda relationer.
– För att vi ska få eleverna med på tåget är det viktigt att de har förtroende för oss lärare. Att de tror på oss när vi säger att vi tror på dem, säger Anna Palm.

Svedala kommun

Svedala skolkommun har en hög målsättning. Visionen är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar verksamheterna. I kommunen finns åtta kommunala grundskolor. Förskoleklasser och fritidshem är integrerade i skolorna. I grundskolorna finns cirka 3450 elever i årskurs F–9 varav cirka 1500 elever går på fritidshemmet. Kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolan är knutna till Malmö universitet och tar emot lärarstudenter för praktik. Det övergripande gemensamma målet är att erbjuda lärarutbildningar av hög kvalitet. Det nära samarbetet med universitet och andra lärosäten är viktigt för medarbetarnas kompetensutveckling, koppling till vetenskaplig grund och framtida rekryteringar.

svedala.se