fbpx
Presentation
Svedala kommun

Höga förväntningar ger goda resultat

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Billy Lindberg
– Höga förväntningar handlar inte bara om att ställa krav eller peppa eleverna. Det handlar även om budskapet att de saker som vi gör är viktiga, säger Cristian Abrahamsson och får medhåll av kollegan Anna Palm. Foto: Billy Lindberg
– Höga förväntningar handlar inte bara om att ställa krav eller peppa eleverna. Det handlar även om budskapet att de saker som vi gör är viktiga, säger Cristian Abrahamsson och får medhåll av kollegan Anna Palm. Foto: Billy Lindberg

Under många år har resultaten varit goda på grundskolorna i Svedala kommun. Bakom framgångarna finns engagerade lärare, nära relationer och en tro på att höga förväntningar leder till fina resultat.

Höga förväntningar utgår ifrån vetenskaplig grund och är ett förhållningssätt som ska genomsyra hela verksamheten. Höga förväntningar förutsätter ett medvetet ledarskap, i och utanför klassrummet.
Förväntningarna på Svedalas tjänstemän och politiker är höga. Men det finns även höga förväntningar på kommunens lärare, elever och deras föräldrar. Att luta sig tillbaka är inget alternativ när målet är att alla ska lyckas.
Cristian Abrahamsson, kommunlektor och lärare i no, matte och teknik, har många år i yrket bakom sig. Att ha förväntningar på såväl elevernas som sin egen prestation är inget nytt, men enligt honom händer det något när förväntningarna uttalas högt.
– När saker får ett namn synliggörs de och som lärare börjar du tänka mer systematiskt kring de höga förväntningarna. Kan jag krama ur några droppar till här eller kan jag kanske köra det ett varv till? Vi jobbar ständigt med vår undervisning och funderar på hur den kan bli bättre, säger han och berättar att de höga förväntningarna genomsyrar allt från kontakten med föräldrarna till samtalen med kollegorna.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar

Kollegialt lärande
Det kollegiala lärandet är en viktig pusselbit för att de höga förväntningarna ska infrias. Anna Palm har arbetat som lärare i 21 år. Sedan fem år tillbaka undervisar hon i svenska och engelska på Klågerupskolan. Hon berättar att lärarna ofta hjälper varandra att skruva till undervisningen den där lilla extra biten.
– Det bästa med att jobba just här är helt klart att vi förnyar oss, och värmen som finns här. Det är en styrka att kunna hjälpas åt och utvecklas tillsammans, säger hon.
Att ständigt vara på tårna och hålla sig uppdaterade på ny forskning är en självklar del av undervisningen.
– Vi lärare visar även varandra vad vi siktar på. Det är hit upp vi ska ta vår undervisning, säger Cristian Abrahamsson.
För att de höga förväntningarna ska få fäste och genomslag även hos eleverna är det viktigt med goda relationer.
– För att vi ska få eleverna med på tåget är det viktigt att de har förtroende för oss lärare. Att de tror på oss när vi säger att vi tror på dem, säger Anna Palm.


Studenter berikar undervisningen

Helen Ahlgren älskar sitt arbete som lärare. – Jag är alltid glad när jag går till jobbet. Det finns ingen dag som är den andra lik, säger hon. Foto: Billy Lindberg
Helen Ahlgren älskar sitt arbete som lärare. – Jag är alltid glad när jag går till jobbet. Det finns ingen dag som är den andra lik, säger hon. Foto: Billy Lindberg

När Helen Ahlgren fick chans att bli handledare åt lärarstudenter nappade hon direkt. Tack vare sin roll som handledare utvecklas hennes egen undervisning.

Svedala kommun har ett nära samarbete med Malmö universitet. En av kommunens många partnerskolor är Baraskolan. En partnerskola har en högre koncentration av lärarstudenter och flertalet lärare med handledarutbildning.
När Helen Ahlgren för fem år sedan började arbeta som F–3 lärare på skolan tackade hon genast ja till erbjudandet om att gå en handledarutbildning. Det är ett beslut som hon är väldigt glad för idag.
– Även om det kan vara tidskrävande att vara handledare så ger det otroligt mycket. Jag gillar när studenterna ifrågasätter mig. Det får mig att reflektera, och motivera de val som jag gör. Jag har varit lärare så länge att många beslut sker automatiskt. Då kan det vara nyttigt att fundera över varför jag gör något på ett visst sätt, säger Helen Ahlgren.

Positivt för skolan
Att ha en lärarstudent i klassen öppnar även upp för möjligheten att ibland ta ett kliv åt sidan för att observera sina elever. Ytterligare en fördel som kommer med studenterna är all ny forskning och nya idéer som de har med sig. Helena Ahlgren berättar att hon väldigt ofta får tips på ny spännande litteratur av sina studenter.
Baraskolan tar emot fyra lärarstudenter åt gången. Studenterna är inte bara med i klassrummen utan bidrar även med viktiga reflektioner vid till exempel konferenser.
– Hela skolan har påverkats positivt av att ta emot lärarstudenter. Den här skolan är helt fantastisk och alla tycker att det är jätteroligt med studenterna, säger Helen Ahlgren.
När hon fick sitt första handledaruppdrag var hon lika nervös som sin student. Det kändes viktigt för henne att praktikperioden blev så bra som möjligt.
– Det är precis som med mina elever. Om jag inte når fram måste jag gå tillbaks till mig själv och fundera på hur jag ska göra för att lyckas förmedla det jag vill. Den här personen blir ju min kollega i framtiden, säger hon.

Klicka här för att se våra lediga tjänster

Klicka här för att läsa mer om hur vi arbetar

Svedala kommun

Svedala skolkommun har en hög målsättning. Visionen är att alla ska lyckas. Ledarskap, vetenskaplig grund och höga förväntningar genomsyrar verksamheterna. I kommunen finns åtta kommunala grundskolor. Förskoleklasser och fritidshem är integrerade i skolorna. I grundskolorna finns cirka 3450 elever i årskurs F–9 varav cirka 1500 elever går på fritidshemmet. Kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolan är knutna till Malmö universitet och tar emot lärarstudenter för praktik. Det övergripande gemensamma målet är att erbjuda lärarutbildningar av hög kvalitet. Det nära samarbetet med universitet och andra lärosäten är viktigt för medarbetarnas kompetensutveckling, koppling till vetenskaplig grund och framtida rekryteringar.

svedala.se