Presentation
Gällivare kommun

Mentorer i skolan en succé

Publicerad 12 oktober 2021
Ellinor Haglander, rektor, Stefan Lundberg, klassmentor och Therése Landström, lärare på Mariaskolan.
Ellinor Haglander, rektor, Stefan Lundberg, klassmentor och Therése Landström, lärare på Mariaskolan.

I Gällivare kommun satsar man på mentorer i varje klass, något som gynnar både elever och lärare.
– Det är helt underbart med klassmentorsystemet. Som lärare hinner jag fokusera på undervisningen och behöver inte gå i väg och lösa eventuella konflikter eftersom vår klassmentor gör det direkt, säger läraren Therése Landström.

Sedan januari 2020 har Gällivare kommun ett projekt där varje klass har en mentor, som till exempel tar hand om konflikter och behov som inte gäller undervisningen.
– När vi startade upp talades det mycket om lärarassistenter, men vi kände att lärare behöver annan avlastning än kopiering av papper. Mentorn blir inte en assistent utan man är ett jämlikt team där mentorn har tid att finnas där för eleverna socialt, säger Ellinor Haglander, rektor på Mariaskolan, som var först ut med att prova upplägget.

Vill du jobba som lärare i Gällivare kommun? Klicka här för att läsa mer och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i kommunen

Trygghet och stabilitet
Och fördelarna har visat sig vara många, både för barnen och för lärarna.
– Det är mycket lugnare i klassrummet när man är minst två vuxna. Då kan jag fokusera på elevernas utbildning medan klassmentorn har koll på ordningen i klassrummet. Och det är mentorn som ser om någon är ensam på rasten eller behöver extra stöd, säger Therése Landström som är lärare.
Klassmentorn Stefan Lundberg står för trygghet och stabilitet för eleverna och blir en brygga mellan vårdnadshavarna och skolan.
– Jag är som bästa kompis med eleverna i min klass. Det är ofta det byts lärare och har man en klassmentor som kan förbli där så ger det en stor trygghet. För oss är det en framgångsfaktor att det är för barnens skull mentorn finns, och för vårdnadshavare som inte känner att de fått en bra kontakt med skolan, säger han.

Ser elevernas mående
Och just att få avlastning när det kommer till den sociala biten har stor betydelse för lärarna.
– Klassmentorerna har möjlighet att se eleverna på ett helt annat sätt än vad vi som undervisar kan. De ser elevernas mående till exempel och kan ta tag i den biten. Det är inte lätt att vara lärare utan det här systemet, då har man väldigt mycket man måste klara av själv, säger Therése Landström.
Det finns också rekryteringsfördelar med upplägget.
– Vi ser att behöriga lärare söker sig till skolor med klassmentorer eftersom de upplever en bättre arbetsmiljö för både sig själva och för sina elever, säger Ellinor Haglander.

Vill du jobba som lärare i Gällivare kommun? Klicka här för att läsa mer och ansök

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster i kommunen

Gällivare kommun

Sedan januari 2020 har Gällivare kommun ett projekt i låg- och mellan­stadieskolorna i tätorten där varje klass har en mentor. Detta är ett projekt som utvärderas varje termin. Målsättningen är att projektet ska bli permanent. En klassmentors uppdrag är att följa med som trygghet för klassen under skoldagen, finnas i klassrummet och vara aktiv resurs till eleverna under lektionerna. Genom en omfördelning av arbetsuppgifter, som inte är direkt kopplade till undervisningen, kan fler elever bli undervisade av behöriga lärare.

E-post: bouledning@gallivare.se
gallivare.se