Presentation
Forma framtidens skola

Mod och nyfikenhet präglar skolan i Katrineholm

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Anna Eriksson
Mod och nyfikenhet genomsyrar skolan i Katrineholm. Tanja Berglöf, Lotta Nilsson och Linda Lindholm har alla delade tjänster där de både arbetar ute i skolorna och som förstelärare på bildningsförvaltningen i Katrineholm. Även rektor Jonas Karlsson arbetar med skolutveckling i kommunen. Övre raden: Linda Lindholm, Jonas Karlsson, Tanja Berglöf. Nedre raden: Lotta Nilsson, Ola Stenliden, verksamhetschef. Foto: Anna Eriksson
Mod och nyfikenhet genomsyrar skolan i Katrineholm. Tanja Berglöf, Lotta Nilsson och Linda Lindholm har alla delade tjänster där de både arbetar ute i skolorna och som förstelärare på bildningsförvaltningen i Katrineholm. Även rektor Jonas Karlsson arbetar med skolutveckling i kommunen. Övre raden: Linda Lindholm, Jonas Karlsson, Tanja Berglöf. Nedre raden: Lotta Nilsson, Ola Stenliden, verksamhetschef. Foto: Anna Eriksson

Mod, nyfikenhet och nya skolor. Katrineholm är inne i en spännande fas och det finns stora möjligheter att vara med och forma framtidens skola.

Två högstadieskolor ska slås samman till en ny enhet, dessutom byggs det en helt ny F–6 skola i kommunen. Utöver skolsatsningarna kommer Katrineholm inom kort att ha två toppmoderna idrottshallar.
– Det händer mycket i Katrineholm nu. För den som vill forma och skapa ny undervisning är det ett perfekt tillfälle, säger Tanja Berglöf, specialpedagog och förstelärare på bildningsförvaltningen.
Enligt Tanja Berglöf finns det dessutom stor chans att den enskilde lärarens idéer får genomslag.
– Det jag gillar med att arbeta i Katrineholm är att om du har tankar, åsikter och förslag så fångas det upp, säger hon.
Hon får medhåll av sin kollega Lotta Nilsson som arbetar som specialpedagog och central förstelärare med inriktning mot matematik.
– Kommunen vågar hoppa på nya projekt och idéer. Ett exempel på det är vår satsning på Mathivation, säger hon.
Samarbetet med Mathivation började med att en lärare på högstadiet såg reklam för matematik- och programmeringsprojektet på Facebook. Nu, fyra år senare, har 2400 elever deltagit i projektet och flera elever i kommunen har dessutom blivit anställda av Mathivation.
– Undersökningar visar att elevernas självförtroende och motivation har ökat. Det har även lett till att vi nu jobbar med ett pilotprojekt där elever från mellanstadiet undervisar lågstadieelever i matematik, säger Lotta Nilsson.

Klicka här för att se våra lediga tjänster i Katrineholms kommun

Tid för justeringar
Försteläraren Linda Lindholm arbetar med skolutveckling på bildningsförvaltningen, men hon är också lärare i svenska som andraspråk på introduktionsprogrammet på Duveholmsgymnasiet. Hon håller med om att det är högt i tak i kommunen. Dessutom anser hon att det även finns mod att våga stanna kvar i ett utvecklingsarbete.
– Vi hade ett relativt fungerande system sedan tidigare, men valde ändå att testa något helt nytt och införde Intensivsvenska på IM-programmet. Vi har sedan dess analyserat resultatet och skruvat på undervisningsmodellen för att göra den ännu bättre, säger Linda Lindholm och berättar att processen har haft positiva effekter både för kollegiet och undervisningen.
Det hon tycker är roligast med sitt arbete är att kunna se hur saker som bestäms centralt får genomslag i klassrummet.
– Intensivsvenska är en väldigt strukturerad undervisningsmodell med tydliga mål för varje vecka. Det kändes stort när eleverna själva började fråga vad vi har för mål med just den här lektionen, säger Linda Lindholm.

Gott samarbete
Jonas Karlsson är rektor på Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. En av de saker som han gillar med sitt arbete är att samarbetet mellan kollegorna fungerar så bra.
– Det är väldigt gott att gå till jobbet och se att alla drar åt samma håll, säger han.
Sammanhållning och samarbete tror han är två av anledningarna till att det finns plats för både mod och nyfikenhet i Katrineholm.
– Men det handlar även om att skapa gemensamma målbilder och att skapa ett tryggt klimat där misstag ses som lärdomar, säger han.

Nya mötesplatser
Centralt på bildningsförvaltningen i Katrineholm arbetar idag ett tiotal förstelärare samt förskole- och fritidsutvecklare. Förutsättningarna för att alla ska dra åt samma håll är goda. Som ett led i att utvecklas tillsammans ska kommunens samtliga förstelärare, från första klass upp till gymnasiet, samlas för att nätverka.
– Det här är ytterligare ett exempel på en idé som kommer direkt från oss lärare, säger Tanja Berglöf.
Mötet skulle ha skett tidigare men på grund av pandemin har träffen skjutits på framtiden. Att den nu blir av är något som Tanja Berglöf och hennes kollegor ser fram emot.
– Vi tror på att vi kan dra nytta av och stödja varandra. Vi vill jobba som en kommun och inte som små isolerade öar, säger Linda Lindholm.

Klicka här för att se våra lediga tjänster i Katrineholms kommun

Katrineholms kommun

Kommunens mål är att erbjuda en stark och trygg skola för bättre kunskaper. Samtliga grundskolor i centralorten har promenadavstånd till centralstationen. Pendlingsmöjligheterna till närliggande städer så som Norrköping och Stockholm är goda.
Förutom de fem F–6 skolorna i centrala Katrineholm finns det även sju F–6 skolor utanför tätorten.
Kommunen har även en högstadieskola, en grundsärskola samt en friskola. Gymnasieskolorna i Katrineholm erbjuder flera program med olika inriktningar.
Centralt på bildningsförvaltningen arbetar fyra förstelärare, totalt i kommunen finns det cirka 50 förstelärare.
Det finns gott om fritidsaktiviteter för kommunens invånare. Utöver de många aktiva idrottsföreningarna kan kommunen dessutom stoltsera med en fantastisk natur.

www.katrineholm.se