Presentation
Skapar en likvärdig skola

Ökad studiero och förbättrad arbetsmiljö med klassmentorer

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Gonzalo Irigoyen
Fredrik Nordvall, utbildningschef och Magnus Persson, verksamhetschef i Upplands-Bro kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen
Fredrik Nordvall, utbildningschef och Magnus Persson, verksamhetschef i Upplands-Bro kommun. Foto: Gonzalo Irigoyen

Satsningar på klassmentorer, ökat fokus på skolans kärnuppgifter, och goda arbetsvillkor för lärare och rektorer. Upplands-Bro kommun arbetar målmedvetet för att stärka arbetsmiljön, höja kvaliteten på undervisning och skapa en likvärdig skola.

Upplands-Bro är en av Sveriges mest snabbväxande kommuner, belägen i nordvästra Stockholm. På bara 20 minuters pendelavstånd från Stockholms central når man centralorten Kungsängen.
– Läget är fantastiskt med närhet till vatten och natur. Det byggs många nya bostadsområden, det görs omfattande skolsatsningar och det finns en framåt­anda som gör det attraktivt att bo och arbeta här, säger Fredrik Nordvall.
Han är sedan december 2020 ny utbildningschef i Upplands-Bro och lockades av kommunens höga ambitioner och tydliga skolsatsningar. Flera av kommunens grundskolor är nyligen renoverade och det pågår ett fokuserat arbete för att skapa goda förutsättningar för elever och lärare.
– Jag upplever att det finns ett positivt driv hos våra lärare. Vi jobbar mycket med attityder och förhållningssätt och vi ser våra elever som rättighetsbärare. De förtjänar en riktigt god utbildning och att nå utbildningsmålen, men för att lyckas måste rektorer och lärare få goda förutsättningar och även känna att de kan göra ett bra jobb, säger Fredrik.
Ett högt prioriterat område är att skapa likvärdighet mellan skolorna. Kommunen har en blandning av bostadsområden med skilda socioekonomiska förutsättningar. Det kräver en tydlig styrning och ledning för att samtliga skolor ska hålla en hög och jämn kvalitet.
– Det är viktigt att skilja på likvärdighet och lika. I vissa områden måste vi satsa mer. Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag och ansvar att kompensera elevers sämre förutsättningar för att nå målen i läroplanen, säger Fredrik Nordvall.

Vill du jobba som lärare med oss i Upplands-Bro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Ny funktion – klassmentorer
En av många satsningar är ett pilotprojekt med klassmentorer. Huvudsyftet är att skapa en ökad trygghet för elever, höja kvaliteten på undervisningen och förbättra arbetsmiljön för lärare. På flera olika skolor med olika förutsättningar testas nu den nya funktionen med klassmentorer.
– Klassmentorerna är ett viktigt stöd som på olika sätt kan avlasta våra lärare så att de får mer tid över till att vara lärare och kunna fokusera på undervisningen, som ju är skolans kärnuppdrag. Skolan är satt under hårt tryck och vi arbetar målmedvetet för att prioritera och skala bort onödiga uppgifter som tar fokus från det pedagogiska arbetet säger Magnus Persson, verksamhetschef i Upplands-Bro.
Han är själv lärare i grunden och känner väl till de utmaningar och svårigheter som många grundskollärare och rektorer brottas med. Det gäller inte minst ökade skillnader i elevresultat, hög arbetsbelastning för lärare och en växande psykosocial ohälsa bland elever.
– Det här kräver att vi arbetar teambaserat och att det finns en nära samverkan mellan skolorna i kommunen och med lärarfacken. Vi ligger i tio-i-topp i landet när det gäller löner för våra lärare. Det är ett viktigt område för att kunna rekrytera och behålla våra lärare, säger Magnus Persson

Hög digital kompetens
Precis som för många andra har pandemin varit en utmaning. Men den har också inneburit lärdomar och nya effektiva arbetssätt. Magnus Persson berättar om elever som tidigare varit ”hemmasittare”, men som tack vare digitala möjligheter nu kan delta i undervisning och uppnå målen i läro­planen.
– Vi har en hög grad av digital kunskap bland våra lärare och vi kan på ett mer flexibelt sätt möta varje elevs behov. Det har skapat en högre skolnärvaro bland våra elever. Upplands-Bro har satsat stort på digitalisering och nu blivit nominerad till ett pris på Kvalitetsmässan i Göteborg.
I kommunen finns goda exempel på skolor som lyckats vända ett negativt resultat med lärarflykt, till en positiv utveckling med goda resultat genom ett tålmodigt och värdebaserat arbete.
– Det skapar ringar på vattnet och ger kraft till våra medarbetare att fortsätta det målmedvetna arbetet. Mitt huvuduppdrag är att förädla och förvalta det goda arbetet som görs och i nära samverkan skapa ett jämlikt och stabilt klimat, så att lärare trivs och vill stanna hos oss, säger Magnus Persson.

Vill du jobba som lärare med oss i Upplands-Bro. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro har tio grundskolor med mellan 130 och 660 elever. Skolorna är en blandning F–3, F–6, 4–9 och 7–9 och ligger framför allt i de två kommundelarna Kungsängen och Bro. Kommunen erbjuder goda karriärmöjligheter i en dynamisk miljö där skolan har hög prioritet och många pågående satsningar.

www.upplands-bro.se