Presentation
Toppmodern skola

Samarbetar för framtidens skola

Publicerad 12 oktober 2021
Foto: Erica Möllerstedt
Rose-Marie Lindahl och Helena Abrahamsson är stolta över kommun­ens nya skola. Foto: Erica Möllerstedt
Rose-Marie Lindahl och Helena Abrahamsson är stolta över kommun­ens nya skola. Foto: Erica Möllerstedt

Politiker, tjänstemän och pedagoger har gått samman för att lyfta Klippans förskola och skola. Parallellt med satsningen Skola 2026 har den toppmoderna Kungsfiskareskolan tagit form.

Ny forskning, inspiration från andra kommuner och inte minst värdefulla diskussioner har lett fram till Framtidens skola Klippan 2026. Utvecklingssatsningen engagerar så väl politiker och tjänstemän som skolledare och pedagoger. Målet är en skola där alla når sin fulla potential.
– Det har varit viktigt för oss att alla nivåer är med i projektet för att skapa bredd och förståelse, säger Helena Abrahamsson som sedan 2018 arbetar som utvecklingsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Klippan.
Ett ramverk bestående av tio fokusområden har satts upp. Hur de olika skolorna jobbar med målen kan skilja sig åt, men utbildning, kompetensutveckling och utvärdering är viktiga verktyg i utvecklingsarbetet.
– De områden som vi har lagt extra mycket fokus på de senaste åren är digitalisering, ledarskap och språkut­veckling, säger Helena Abrahamsson och berättar att även kommunens förste­lärare är engagerade i det pågående utvecklingsarbetet.

Vill du bli vår nya kollega i Klippan? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Toppmodern skola
Kungsfiskareskolan är Klippans toppmoderna F–6-skola som slog upp dörrarna för sina elever i augusti 2021. Vid utformningen av skolan har Klippan 2026 spelat en viktig roll.
– Allt från möbler till utemiljön är gjord för att passa in i Skola 2026, säger skolans rektor Rose-Marie Lindahl.
Lokalerna är ljusa, luftiga och genomtänkta och rymmer allt från avskärmande öronlappsfåtöljer till den senaste tekniken. De olika årskurserna samlas i hemvister där det finns utrymmen för att samla många, så väl som miljöer för lugn och ro.
– Eleverna tycker jättemycket om sin nya skola, säger Rose-Marie Lindahl och berättar att det är två olika skolor som nu har flyttat in under samma tak.
Visst finns det utmaningar med att foga samman två olika kulturer till en enhet, men Rose-Marie Lindahl är övertygad om att det kommer att bli fantastiskt. Precis som för Skola 2026 är samarbete och goda relationer viktiga hörnstenar.
– Nyckeln för att få till förändring är de goda relationerna. Oavsett om det gäller personal, föräldrar eller lyckas med ett stort utvecklingsarbete, säger Rose-Marie Lindahl.

Klippans kommun – Framtidens skola Klippan 2026

Arbetet startade 2018 och pågår fram till 2026. Varje läsår kommer olika fokusområden att påbörjas och avslutas. Detta läsår är fokusområdena digitalisering, ledarskap, språkutveckling, och valkompetens.

klippan.se