Digitala läromedel

Digital, motiverande och individanpassad

Publicerad 4 oktober 2022
Text: Annika Wihlborg Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

För Camilla Mannbrink, som är Ma/NO-lärare på mellanstadiet på Rösjöskolan i Täby, är den digitala färdighetsträningsplattformen Bingel ett bra komplement till de fysiska läromedlen. Bingel motiverar och engagerar eleverna och ger Camilla goda möjligheter till individanpassning i undervisningen.

Camilla Mannbrink, Ma/NO-lärare på mellanstadiet på Rösjöskolan i Täby.

– Jag uppskattar mångsidigheten och flexibiliteten som Bingel kan erbjuda. Eleverna kan göra uppgifter klassgemensamt på Smartboards, två och två eller så kan jag tilldela eleverna specifika uppgifter som ger varje elev möjlighet att träna på det de behöver, säger Camilla Mannbrink, som använt Bingel i såväl matte- som NO-undervisningen.
Bingel kan användas från förskoleklass upp till årskurs 6. Alla övningar är kopplade till kapitlen i Sanoma Utbildnings basläromedel och följer samma progression, men kan även användas utan läromedel från Sanoma Utbildning. Kombinationen bok och Bingel ger eleverna möjlighet att färdighetsträna på ett nytt, stimulerande och roligt sätt. De digitala övningarna i Bingel följer läromedlen och Camilla Mannbrink kan enkelt individanpassa genom att tilldela eleverna uppgifter efter behov.

”Jag uppskattar mångsidigheten och flexibiliteten som Bingel kan erbjuda.”

Ett roligt sätt att lära
Många elever betraktar Bingel som ett motiverande och roligt sätt att lära. Bingel är till viss del spelinspirerat, vilket innebär att eleverna via sin egen avatar kan samla bingelpoäng, pingping. Poängen kan sedan användas för att uppgradera avataren eller spela ett kort spel.
– Bingel ger eleverna många valmöjligheter. De kan själva välja om de vill träna på begrepp, skapa läsförståelse inför nästa arbetsområde eller gå tillbaka och repetera. Bingel kan även användas som träning inför nationella prov, säger Camilla Mannbrink.

Frigör tid
Via lärarvyn kan Camilla Mannbrink enkelt överblicka hur det går för eleverna och dessutom skicka feedback till hela klassen eller enskilda elever.
– Jag kan även koppla övningar från olika årskurser till enskilda elever. Dessutom kan jag plocka övningar från andra läromedel i Bingel, vilket bidrar till variation. Bingel är självrättande. Jag behöver inte heller skapa egna övningar, vilket gör att jag kan lägga mer tid på min pedagogiska kärnuppgift, säger hon.

Klicka här för att läsa mer om Sanomas digitala läromedel