Digitala läromedel

Digitalt motiverar eleverna

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Anna Holmström, lärare i matte, NO och teknik på Österskärsskolan i Åkersberga.

I samband med coronapandemin övergick Anna Holmström, lärare i matte, NO och teknik på Österskärsskolan i Åkersberga, till att använda digitala läromedel i sin matematikundervisning i årskurs 4–6. Hon använder Matematik Alfa Beta Gamma från Liber och har valt att kombinera det digitala läromedlet med tryckta övningar och prov.

– Viktiga faktorer för att bli en bra mattelärare är ett stort intresse för ämnet, och förmågan att vara tydlig och pedagogisk. Samtidigt behöver man vara lyhörd för att en del elever tycker att det är svårt med matte, medan andra har lätt för ämnet och behöver utmanas utifrån sin nivå, säger Anna Holmström.
Hon började använda Alfa Beta Gamma när hon arbetade på en annan skola och har nu använt det i drygt tre år på Österskärsskolan.
– När pandemin kom valde jag ett helt digitalt läromedelsupplägg. Samtidigt gör eleverna fortfarande uträkningar i räknehäften, och alla prov görs fortfarande i fysiskt format. Det började med att vi testade den digitala varianten i början av pandemin. Både jag och eleverna tyckte att det fungerade så pass bra att vi fortsatte med det. Det digitala läromedlet har samma grundupplägg som den fysiska varianten, men fördelen är att jag lättare kan överblicka vad eleverna gör. Har de gjort sina läxor och vilken nivå arbetat de på? Och eleverna uppskattar att snabbt få feedback när de löser olika uppgifter, säger Anna Holmström.

”När jag följer upp elevernas resultat ser jag att det ligger över genomsnittet och även har förbättrats sedan vi började med digitala läromedel.”

Uppmanar fler att testa
Ytterligare en fördel med det digitala läromedlet är, enligt Anna Holmström, att eleverna alltid har tillgång till sin digitala mattebok och därmed kan hänga med i undervisningen även om de glömmer matteboken hemma eller om de är frånvarande från skolan.
– När jag följer upp elevernas resultat ser jag att det ligger över genomsnittet och även har förbättrats sedan vi började med digitala läromedel. Jag uppskattar också att matteboken har en bra hemsida med instruktionsfilmer och extramaterial som underlättar elevernas inlärning, säger Anna Holmström.
Hon uppmanar gärna fler matematiklärare att använda sig av digitala läromedel.
– Det finns ofta en rädsla för att eleverna inte lär sig lika bra med det digitala som med det fysiska läromed­let, men jag upplever att eleverna är mer motiverade när de använder den digitala boken. Samtidigt kompletterar vi förstås med muntliga och fysiska uppgifter och genomgångar, säger Anna Holmström.