Digitala läromedel

Digitala läromedel underlättar vardagen

Publicerad 12 oktober 2021
Text: Annika Wihlborg
Elisabeth Jonsson, lärare i NO, engelska och svenska i årskurs 4–6 på Nya Elementar i Bromma.

På F–9 skolan Nya Elementar i Bromma har man valt att helt övergå till digitala läromedel i samtliga ämnen. Elisabeth Jonsson, som är lärare i NO, engelska och svenska i årskurs 4–6, uppskattar särskilt det digitala läromedlet Champ från Sanoma Utbildning, som hon använder i engelskundervisningen. De digitala läromed­len innebär bland annat att hon behöver lägga mindre tid på att rätta, och därmed frigörs tid till skrivuppgifter och undervisning.

– Jag har arbetat med Champ tidigare i tryckt format när jag arbetade på en annan skola. Jag gillade läromedlet redan då, framför allt på grund av att texterna är väldigt tilltalande och intressanta. De är verkligen anpassade utifrån elevernas successiva progression och tar upp ämnen som känns relevanta för dem i olika åldrar, säger Elisabeth Jonsson.
Champ är ett av de digitala läromedel som Elisabeth Jonsson når via Sanoma Utbildnings digitala plattform Kampus, en plattform för digitalt lärande. Hon ser flera fördelar med att använda den digitala versionen av Champ, bland annat att eleverna alltid har med sig sitt läromedel i sin iPad.

”Med digitala läromedel frigörs mer tid till att ge feedback på elevernas skrivuppgifter.”

Frigör tid till undervisning
– Jag undervisar åttiofyra elever i engelska, vilket motsvarar hela årskurs 6. Då blir den tidsbesparande fördelen enorm, i synnerhet med tanke på att jag inte behöver lägga lika mycket tid på att rätta elevernas uppgifter eftersom vissa uppgifter är självrättande. Med digitala läromedel frigörs i stället mer tid till att ge feedback på elevernas skrivuppgifter. Det är också otroligt smidigt att jag via min lärarprofil i Kampus direkt kan se vad en elev har skrivit och ge snabb respons på det. I slutänden frigör jag mer tid till varje elev, säger Elisabeth Jonsson.
En annan fördel med den digitala versionen av Champ är, enligt Elisabeth Jonsson, att hon kan välja att successivt synliggöra nya uppgifter till eleverna efterhand som de blir klara. Det gör att antalet uppgifter blir mindre överväldigande för eleverna. Ytterligare en fördel är att en elev närsomhelst kan lyssna på texten i ljudfilen som ingår.

Våga satsa fullt ut
En av anledningarna till att Nya Elementar har valt att helt övergå till digitala läromedel är att de rustar eleverna för framtidens digitala samhälle. En annan generell fördel med digitala läromedel är att de hålls aktuella. Fakta, i till exempel samhällskunskap, kan lätt uppdateras i takt med att omvärlden förändras.
Elisabeth Jonssons råd till lärare som vill inkludera fler digitala läromedel i sin undervisning är att våga testa och satsa fullt ut på det digitala.
– Jag använder uteslutande digitala läromedel, men har valt att komplettera med fysiska skrivhäften där eleverna bland annat kan skriva fritt, samla grammatiska regler och liknande, säger hon.