Presentation
Gävle kommun

Gävle kommun satsar på kompetensutveckling för matte/NO-lärare

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Alexander Lindström
Jeanette Berggren, Ewa Färnstrand, Jessica Bolin, Kristina Olsson och Bibbi Dahlberg, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i Gävle kommuns grundskolor. Foto: Alexander Lindström
Jeanette Berggren, Ewa Färnstrand, Jessica Bolin, Kristina Olsson och Bibbi Dahlberg, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i Gävle kommuns grundskolor. Foto: Alexander Lindström

Kompetensutveckling, delaktighet i verksamhetsutveckling, pedagogiska satsningar och projekt är självklara satsningar för lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen i Gävle kommuns grundskolor. Ett kollegialt lärande över skolgränserna, möjlighet att söka medel från Ljungbergsfonden, matematikprojekt i Dylan Williams anda och en nära samverkan med Högskolan i Gävle är några exempel.

Jessica Bolin och Kristina Olsson, som båda är förstelärare och lärare i matematik, NO och teknik på Sofiedalsskolan, är med och driver ett NO-projekt som hittills pågått i fem års tid.
– Projektet har sin grund i en förstudie som visade på ett lågt intresse för naturvetenskap bland kommunens grundskoleelever och att övergången från mellanstadium till högstadium ofta bidrog till ett glapp i elevernas kunskaper. Samtliga grundskolor i vårt rektorsområde initierade därför samverkan över stadiegränserna. Under projektet träffades NO-lärare från år 1–9 regelbundet för att exempelvis diskutera bedömningar och begrepp. Ambitionen har varit att få till en likvärdig bedömning och undervisning där högstadiets NO-undervisning på ett naturligt sätt tar vid där mellanstadiets NO-undervisning slutat, säger Jessica och Kristina.
En fördel med satsningen är att kontaktvägarna och det kollegiala utbytet mellan NO-lärare på olika skolor och stadier blivit tydligare.

Nu söker vi lärare i MA/NO årskurs 7-9. Klicka här för mer information och ansök

Högskolor och universitet
– Vi har ett nära samarbete med Högskolan i Gävle med målet att få fler elever att söka naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasiet. Vi har bland annat haft ingenjörsstudenter som gästföreläst för våra elever och eleverna har varit på studiebesök på högskolan, säger Bibbi Dahlberg, förstelärare och lärare i matematik, NO och teknik på Nynässkolan.
– Under pandemin samarbetade vi också med Geovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Då fick både elever och personal ta del av digitala forskarföreläsningar på storbild vid olika tillfällen. Syftet var att eleverna skulle få ta del av aktuell forskning inom klimat och hållbar utveckling, säger Jessica och Kristina.
Vi upplever att Gävle kommun ger oss lärare i naturvetenskapliga ämnen mycket goda förutsättningar att utvecklas och samverkan med olika högskolor och universitet.

Stöd av Ljungbergsfonden
Lärare i hela kommunen arbetar med Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) som är ett nationellt skolutvecklingsprogram. Arbetet innebär bland annat att det finns möjlighet att beställa NTA-lådor som följer olika ämnen och teman i undervisningen, och med ett arbetssätt där eleverna jobbar laborativt och undersökande. NTA-lådorna, som subventioneras via Ljungbergsfonden, innehåller en klassuppsättning av den utrustning som behövs för att arbeta med ett specifikt ämne eller tema. Exempel på det är teman som Kemiförsök eller Magneter och motorer.
– Jag uppskattar verkligen NTA-lådorna, inte minst eftersom de innehåller kompletta uppsättningar av aktuellt material anpassat utifrån läroplanen, säger Jeanette Berggren, förstelärare och lärare i matematik, NO och teknik på Solängsskolan.
Via Ljungbergsfonden har skolorna även möjlighet att investera i olika former av digital utrustning, så som micro:bit för programmering, och sensorer till olika laborativa undersökningar.
– Vi har verkligen god tillgång till digitala läromedel, däribland matematikappen Magma, som utgör ett bra komplement till de fysiska läromedlen och verkligen uppskattas av eleverna, säger Bibbi Dahlberg, förstelärare och lärare i matematik, NO och teknik på Nynässkolan.
Gävle kommuns skolor ger nyutexaminerade lärare handledning av erfarna kollegor via schemalagda pass på veckobasis. Den schemalagda handledningstiden ger den nyutexaminerade läraren tid för att få stöd med planeringar, bedömning och laborativa uppgifter inom NO och teknik.

I Dylan Williams anda
Gävle kommun har även satsat på projekt inom matematiken som matematiklyftet. På Lillhagsskolan har man även påbörjat ett projekt i Dylan Williams anda där man fokuserar på en mer formativ matematikundervisning. Satsningen baseras på Dylan Williams fem strategier, bland annat att ha tydligt formulerade mål kopplade till kunskapskraven, att eleverna samarbetar mycket i par och grupp samt att de kontinuerligt följer sitt lärande.
– För mig som pedagog är det otroligt utvecklande att arbeta med en strukturerad undervisning utifrån dessa strategier. Konceptet fungerar mycket bra, även i större klasser, och det gör det lättare för mig att identifiera elever som behöver mer hjälp. Arbetssättet ökar elevernas delaktighet och engagemang, säger Ewa Färnstrand, lärare i matematik och ansvarig för att implementera projektet på Lillhagsskolan.

Nu söker vi lärare i MA/NO årskurs 7-9. Klicka här för mer information och ansök

Gävle kommun

Gävle är en kommun i utveckling. Det sker flera satsningar inom grundskolan, med fokus på kvalitet och ett handfast utvecklingsarbete, där lärare har en central roll. Här finns många spännande karriärmöjligheter för dig som är lärare och som vill vara med och skapa en ännu bättre skola.

gavle.se/jobba-hos-oss