Presentation
Tydlig vision

Gemensamma satsningar tar Sundbyberg till toppen

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Johan Marklund
Marie Nyhed och Marie Truedsson tycker det är viktigt att de satsningar som görs kan tillgodoses av alla. Foto: Johan Marklund
Marie Nyhed och Marie Truedsson tycker det är viktigt att de satsningar som görs kan tillgodoses av alla. Foto: Johan Marklund

Visionen är tydlig och engagemanget stort. Genom lärarnära satsningar där undervisningskvaliteten står i centrum lyfts lärare och elever till nya nivåer.

När tjänster blir lediga i Sundbyberg brukar söktrycket bland behöriga lärare vara högt. Enligt bildningsdirektör Marie Truedsson har det sin naturliga förklaring.
– Jag upplever att lärarna trivs väldigt bra här. Vi satsar på lärarna och på undervisningen. Undervisningens kvalitet har varit vårt signum väldigt länge och det i sin tur innebär att mycket fokus hamnar på lärarnas utveckling, säger hon.
En viktig nyckel till Sundbybergs framgångar är det systematiska kvalitetsarbetet där både utveckling och uppföljning har en naturlig plats.
– Vi gör inga ettårsplaner utan alla våra satsningar spänner över flera år och hänger ihop med våra tidigare utvecklingsområden, säger Marie Nyhed, verksamhetschef för grundskolan.
Ett utmärkt exempel på det är satsningen Undervisningslyftet. Under tre år låg fokus på att höja undervisningskvaliteten och lärarnas medvetenhet om hur de undervisar. Satsningen, som bland annat har lett till att de genomsnittliga betygen har ökat, följs nu upp med en satsning på tillgängligt lärande.
– Under det första året fokuserade vi på den fysiska miljön och det har redan skett stora förändringar. Det har skapats många nya miljöer i skolorna och lärarna tycker själva att klassrummen är mer genomtänkta än tidigare, säger Marie Truedsson och berättar att kommande år är det den pedagogiska och sociala miljön som ligger i fokus.

Jobba som lärare med oss i Sundbybergs stad. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Nära samarbete med forskare
Att satsningarna i Sundbyberg blir lyckade och faktiskt får genomslag beror mycket på att alla är med på tåget. Stora satsningar görs på alla nivåer inom skolan vilket i sin tur skapar en trygghet och tydlig struktur i hela organisationen. De satsningar som görs är heller aldrig tagna ur luften utan är väl förankrade ute på skolorna.
Ytterligare en framgångsfaktor är de mångåriga satsningarna på det kollegiala lärandet. Lärarlag och arbetsgrupper träffas regelbundet och diskuterar, testar och utvärderar nya idéer utifrån pågående utvecklingsinsatser.
– Alla våra satsningar är evidensbaserade. Vi anlitar inte forskare som enbart föreläsare utan som följeslagare. Vi planerar med dem och de kommer tillbaka och gör uppföljningar, säger Marie Truedsson.

Sundbybergs stad

I Sundbyberg finns det 3860 elever fördelat på tio skolor. Skolornas fokus ligger på undervisningens kvalitet och måluppfyllelsen är hög. Stora satsningar har dessutom gjorts på elevhälsan som är ett viktigt stöd för både lärare och elever.

sundbyberg.se/ledigajobb