Presentation
Kävlinge kommun

Lärandefokus och delaktighet i Kävlinge

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Johan Lindvall
Inget lämnas åt slumpen, i Kävlinge finns det en plan för hur nyanställda lärare introduceras till hur förstelärarnas roll i kommunen utformas. Martin Nilsson, Katrin Hallberg, Elin Ahx, Cindy Söderlund, och Johanna Petersson trivs på sina arbetsplatser. Foto: Johan Lindvall
Inget lämnas åt slumpen, i Kävlinge finns det en plan för hur nyanställda lärare introduceras till hur förstelärarnas roll i kommunen utformas. Martin Nilsson, Katrin Hallberg, Elin Ahx, Cindy Söderlund, och Johanna Petersson trivs på sina arbetsplatser. Foto: Johan Lindvall

Kävlinge är en kommun med höga förväntningar och ett tydligt fokus på lärandet. Här får nyanställda såväl som erfarna förstelärare både tid och utrymme att göra skillnad.

Mitt i händelsernas centrum, omgivet av stora skolkommuner och med närhet till allt som Skåne har att erbjuda, ligger Kävlinge. Tack vare kommunens storlek är beslutsvägarna både korta och transparenta. Dessutom finns det en lyhördhet för skolledarnas och lärarnas önskemål.
– Kävlinge är lagom stort för att man ska kunna känna till hela styrkedjan från högsta ledningen till skolan. Jag upplever dessutom att jag kan vara med och påverka utvecklingen på ett bra sätt, säger Elin Ahx, rektor på Skönadalsskolan.
Det pedagogiska fokuset är tydligt i såväl ledningsgrupper som ute på skolorna.
– Det bästa med att arbeta här är nog att det finns ett stort fokus på lärandet och att man är villig att prioritera det. Det finns en direktlänk mellan analys och att man faktiskt agerar, säger Elin.

Jobba som lärare med oss i Kävlinge. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Satsar på kompetensutveckling
Ett exempel på en satsning som kom till genom analys och dialog tillsammans med förstelärarna är ett samarbete med Malmö universitet. Samarbetet, som utmynnade i 15 högskolepoäng, tog sin början när kommunens förstelärare efterfrågade kompetensutveckling kopplat till sina uppdrag.
På uppdrag från kommunen skräddarsydde universitetets regionala utvecklingscentrum den tvååriga utbildningen Systematiskt kvalitetsarbete för förstelärare. Kävlinges förstelärare fick bland annat verktyg för att driva utvecklingsarbete på sina respektive skolor. Detta genom att identifiera ett avgränsat område utifrån aktionsforskande arbete och förhållningssätt.
– Arbetet gav stora effekter ute i verksamheterna. Det är en kompetensutveckling som vi har användning av även nu när utbildningen är klar, säger Johanna Petersson, förstelärare på Olympiaskolan.
Johanna undervisar i matematik och No och älskar sina ämnen. Hon har arbetat länge i kommunen och har varit förstelärare sedan 2013.
– Inställningen har hela tiden varit att kommunens förstelärare ska få möjlighet att göra skillnad ute i skolorna. Vi har ett nära samarbeten med våra rektorer och har även bildat ett stort nätverk som träffas regelbundet, säger hon.

Tydliga roller
Anledningarna till att Johanna har valt att stanna kvar i kommunen är flera. Hon stortrivs på sin skola och upplever att hon hela tiden har möjlighet att utvecklas.
– Under mina år i kommunen har jag aldrig känt att arbetet har varit tråkigt. Tvärtom har jag alltid känt att det har varit värdefullt att stanna kvar. Vill jag någonstans har det funnits möjligheter att ta mig dit, säger hon.
Utbildnings- och utvecklingsfokuset var något som lockade även Katrin Hallberg till kommunen. Att hon dessutom fick möjlighet att bli anställd som förstelärare direkt, trots att hon kom utifrån, var ytterligare ett plus. Vid årsskiftet började hon sitt arbete på Dösjebroskolan.
– I tidigare anställningar har rollen som förstelärare varit mer flytande. Här är mitt uppdrag som förstelärare tydligt. Uppdraget är utformat utefter mina kompetenser och jag vet vilka förväntningar som finns på mig, säger hon.

Tid för utveckling
Martin Nilsson arbetar som förstelärare på Korsbackaskolan, en av kommunens högstadieskolor. Att Kävlinges förstelärare får tid att utforma sitt skolutvecklingsuppdrag är ytterligare en faktor som han menar gör det möjligt för dem att göra skillnad på riktigt.
– Jag upplever att vi har en god anda av utveckling i kommunen och jag känner att det satsas på oss lärare, säger han.
Trots att han arbetat som lärare i snart 30 år har han inte tröttnat. Han trivs på sin arbetsplats och älskar att arbeta med tonåringar.
Cindy Söderlund har precis börjat sin lärarkarriär. När hon tog examen i våras var hon helt säker på att det var i Kävlinge och på Skönadalsskolan hon ville arbeta.
– Jag har gått i skolan i kommunen och jag bor i kommunen så jag vet att det finns bra skolor här, säger hon.
Introduktionen hon har fått har varit genomtänkt och mottagandet varmt och vänligt. Och trots att hon enbart har arbetat i några månader är hon säker på att hon kommer att bli kvar här länge. Inte minst för de utvecklingsmöjligheter hon vet väntar runt hörnet.
– Den här första tiden har varit otroligt lärorik. Jag har bara arbetet i drygt 1,5 månad men det känns som om jag har arbetat här i flera år. Jag trivs verkligen jättebra, säger hon.

Jobba som lärare med oss i Kävlinge. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Kävlinge kommun

I Kävlinge kommun finns elva kommunala grundskolor. Våra engagerade medarbetare arbetar för att uppfylla målet att erbjuda eleverna Sveriges bästa utbildning.

Sektor Utbildning är långt fram i arbetet med digitalisering och har belönats med priset Guldtrappan utifrån sitt digitaliseringsarbete. Inom både förskolan och grundskolan är det systematiska kvalitetsarbetet en naturlig del av verksamheten och enheterna är långt fram i utvecklingsarbetet.

Vi vill att alla grundskolor i kommunen har verksamheter med hög kvalitet, där barn och elever dagligen utvecklas och utmanas.

Goda relationer till elever och kollegor är viktiga framgångsfaktorer för oss. Vårt arbete utgår från ett kollegialt lärande och en delakultur där vi regelbundet träffar kollegor för att säkerställa en god kvalitativ undervisning med eleven i fokus.

www.kavlinge.se/grundskola