Presentation
Lärare i Borlänge

Stora utvecklingsmöjligheter i Borlänge

Publicerad 4 oktober 2022
Foto: Ulrika Lundholm Ericsson
Hiba Nour Allah, Martin Howe och Helena Hermansson trivs på sina arbetsplatser. Att deras arbetsgivare både ser och tar vara på deras styrkor är något som de uppskattar. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson
Hiba Nour Allah, Martin Howe och Helena Hermansson trivs på sina arbetsplatser. Att deras arbetsgivare både ser och tar vara på deras styrkor är något som de uppskattar. Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Att få möjlighet att följa sina drömmar och samtidigt göra världen lite bättre är en vinnande kombination. Det kan Martin, Helena och Hiba intyga. Som lärare i Borlänge kommun har de möjlighet att påverka både sin och sina elevers framtid.

När Martin Howe började arbeta som lärare för 17 år sedan fick han två stationära datorer till sitt klassrum. Idag har alla barn i kommunen en personlig skoldator. Genom sin tjänst som utvecklare på bildningssektorn i Borlänge hjälper han idag 1300 elever och 150 lärarkollegor att upptäcka de fantastiska möjligheter som digitaliseringen för med sig.
– Jag har själv alltid kombinerat modern teknik med traditionell undervisning för att göra lärandet mer tillgängligt, inkluderande och lockande. Att jag nu får dela med mig av den kunskapen känns fantastiskt, säger Martin.
Idag finns han tillgänglig för lärare och elever på två olika modellskolor i kommunen. Kollegorna bokar helt enkelt in honom och han hjälper dem att upptäcka de möjligheter som kommunens digitala plattform för med sig.
– Vi har till exempel nyligen hjälpt en flicka som började på lågstadiet här i kommunen. Hon kunde inte ett ord svenska när hon började. När läraren nu ger instruktioner så översätts det i realtid till elevens skärm. Det är inspirerande att se hur hon kan bli inkluderad i undervisningen och gruppen på det här sättet, säger Martin.
Den vanliga gången när det kommer till digitala verktyg är ofta en workshop eller föreläsning och sedan ett lycka till. Men tack vare satsningen finns Martin med lärarna och eleverna från start till utvärdering.
– Jag kan bekräfta att som pedagog är det här något som inte bara hjälper eleverna utan även förbättrar lärarnas arbetsmiljö, säger läraren Helena Hermansson.

Jobba som lärare med oss i Borlänge. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Viktigt värdegrundsarbete
Även Helena har på nära håll fått uppleva Borlänge kommuns förmåga att ta vara på sina pedagogers styrkor. Hon har alltid haft ett socialt engagemang och ett intresse för olika demokratifrågor och historia.
– Som lärare har du ett dubbelt uppdrag; dels kunskapsuppdraget men sedan har vi ju alla ett övergripande demokratiuppdrag. Under mina år som lärare har jag stridit för att det uppdraget ska få den plats det förtjänar, säger Helena.
Liksom Martin har Helena fått möjlighet att arbeta med något som hon brinner för inom ramen för sitt yrke. En stor del av sin tid arbetar hon med det demokratistärkande arbetet Toleransprojektet. Men hon bistår även olika enheter med utvecklingsarbete inom ramen för skolans demokratiuppdrag.
Det stödjande arbetet kan handla om allt från stödsamtal med enskilda elever till olika typer av utvecklingsarbete. I Toleransprojektet möter hon elever från årskurs 6, 8 och 9. Med historien som fond får eleverna, som alla har olika bakgrund och kommer från olika delar av kommunen, reflektera över sin samtid och vilken framtid de vill vara med och skapa.
– Det allra bästa med mitt jobb är att få följa den inre resa som ungdomarna i Toleransprojektet gör. Jag känner att jag inte bara går till arbetet och får lön, utan att jag faktiskt kan göra något som gör en liten skillnad och det tycker jag känns gott, säger Helena.

Kompetensutveckling och stöttning
Läraren Hiba Nour Allah känner igen sig i att kommunens skolledare ser och lyfter sina medarbetare. Under många år arbetade hon på kontor, men fick sedan tips om att kommunen behövde lärare i engelska.
Det krävdes en hel del övertalning, men efter att ha testat på läraryrket insåg hon att det här var rätt plats för henne. Av sin dåvarande rektor fick hon tips om KPU och under fem terminer arbetade hon 50 procent som engelskalärare på Borlänges mottagningsenhet samtidigt som hon utbildade sig till lärare.
– Jag tvekade inte när jag fick möjlighet att utbilda mig till lärare. Genom arbetet på mottagningsenheten blev jag säker på att det här är rätt yrke för mig. Att vara i skolan är fantastiskt och jag känner glädje varje dag när jag träffar alla ungdomar och kollegor, säger Hiba.
Sedan tre år tillbaka arbetar hon heltid som lärare i engelska på Maserskolan. Hon har även hoppat på en ny utmaning.
– Under ett medarbetarsamtal frågade den biträdande rektorn mig hur skolan kunde hjälpa mig att utvecklas. Vilket resulterade i att jag idag, genom lärarlyftet, studerar för att få behörighet även i svenska som andraspråk, säger Hiba.

Jobba som lärare med oss i Borlänge. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Borlänge kommun

I Borlänge finns det 17 kommunala grundskolor. Några av skolorna är mindre enheter, medan är större där eleverna kan gå från förskoleklass till årskurs 9. Borlänge är en skolkommun som har fokus på utveckling och lärande. Satsningar görs på såväl trygghetsarbete som digital teknik med fokus på att utveckla undervisningen. Att medarbetarna trivs och får möjlighet att utvecklas samt att eleverna ges goda förutsättningar för lärande är av största vikt. Kompetensutveckling och vidareutbildning är därför en del av våra pedagogers vardag. Det finns dessutom flera olika karriärvägar för våra pedagoger!

borlange.se