Etikettarkiv: Undervisning

10 goda anledningar att välja digitala läromedel

naturkultur_10anledningar_nok

1. Allt samlat
Med digitala läromedel har du allt på ett ställe. Introduktion, fakta, övningar, bild, film, ljud, lärarhandledning och länkar. Du har en samlad plats att kommunicera med eleverna, från övergripande till enskild uppgiftsnivå. Du kan också följa, granska och bedöma elevernas arbete.

2. Webbaserat och åtkomligt överallt
Var jobbar du mer än i klassrummet? Hur får eleven som är ledig möjlighet att jobba ikapp? Hemifrån, från bussen, från soffan … materialet är åtkomligt var ni än är.

3. Ett levande verktyg
Ständigt uppdaterad och aktuella fakta. Utvecklingen pågår konstant, både tekniskt och innehållsmässigt.

4. Uppläst ljud på allt innehåll
Allt innehåll går att få uppläst. Talsyntes finns till all text, instruktioner, bildberättelser och uppgifter. Till utvalda läromedel har röstskådespelare läst in texten.

5. Undervisning på ditt sätt
Följ ett färdigt upplägg i läromedlet eller bygg din egen planering, där du kan blanda innehåll ur flera läromedel med ditt eget material.

6. Unika filmer
Låt eleverna se pedagogiska filmer. Använd dem som introduktion, repetition, för att visa en modell eller simulering.

7. Lär på djupet och på bredden
I texterna finns klickbara fördjupningar samt förklaringar till ord och begrepp. Utvalda texter finns i både lättläst och standardversion. Som extramaterial finns ofta tips på länkar för att utforska ämnet vidare.

8. Uppgifter och övningar
Öva, och öva igen! I självrättande övningar får eleverna direkt feedback på sina svar samt lösningsförslag och facit som stöttar det egna lärandet. Andra uppgifter lämnas in till läraren för bedömning och eleven kan svara med film, ljud, text och bild.

9. Tillgängligt lärande
Funktionalitet och verktyg gör det möjligt för eleven att skräddarsy läromedlet efter sina behov. Textstorlek, typsnitt, bakgrundsfärg – allt går att justera för att göra lärandet individanpassat. Och du kan dela dina kurser med en eller flera elever, eller kollegor.

10. Har internet gått ner?
Ingen fara! Inte ens ett kraschat internet behöver störa lärandet. Nu går det att arbeta vidare en stund utan uppkoppling. Eleven kan fortsätta sitt påbörjade arbete offline – när uppkopplingen återställs synkroniseras materialet.

Prova Digilär gratis i 30 dagar. Klicka här för mer information

Natur & Kultur

Visste du att Digilär är en del av Natur & Kultur? Tillsammans erbjuder vi läromedel för alla årskurser – tryckt, blended och heldigitalt.

Du kan prova våra läromedel gratis i minst 30 dagar på nok.se och digilar.se

Välkommen in!

Kontakt:
Kundservice
kundservice@nok.se
Tel: 08-453 87 00
nok.se | digilar.se


Inkludera programmering på ett intresseväckande sätt

Mikael Tylmad, IKT-pedagog och författare.
Mikael Tylmad, IKT-pedagog och författare.

Från och med höstterminen 2018 är programmering en obligatorisk del av undervisningen i framför allt matematik och teknik på högstadiet. Mikael Tylmad, IKT-pedagog och författare till flera läromedel i programmering, ger rådet att avdramatisera programmeringens roll i undervisningen och istället fokusera på att väcka elevernas intresse för ämnet.

De nya skrivningarna i läroplaner, ämnesplaner och kursplaner ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället.
– Att känna till programmering är viktigt för att förstå vårt moderna samhälle. På många skolor finns det lärare som är väldigt duktiga på programmering, medan lärare på andra skolor upplever att de själva saknar tillräcklig kompetens för att undervisa i ämnet. Många lärare genomgår utbildningar nu och under hösten har det kommit flera nya läromedel med avsnitt om just programmering, säger Mikael Tylmad.
Han utbildar många lärare i programmering och upplever att intresset för ämnet är stort. Samtidigt finns det ofta väldigt lite tid för fortbildning.

”Du som lärare ska inte vara rädd för att hoppa in i programmeringen”

Konkreta exempel
– Ämnet har egentligen bara skrivits in i den centrala läroplanen, vilket innebär att det i mångt och mycket är upp till varje enskild lärare var de lägger nivån för och hur de väljer att lägga upp sin programmeringsundervisning. För de lärare som känner sig osäkra hade det nog varit bra med lite fastare ramar och riktlinjer för hur man kan integrera programmeringen i undervisningen, säger Mikael Tylmad.
Hans råd till lärare är att introducera programmering för eleverna på ett sätt som väcker deras intresse för ämnet. Satsa på ett lustfyllt lärande med många konkreta och verklighetsanknutna exempel på hur programmering kan användas.
– Om du känner dig osäker kan du ta del av tips på pedagogiska upplägg på Youtube eller av kollegor som också undervisar i programmering på högstadiet. Man bör inte heller göra det här nytillskottet i läroplanen till en större sak än vad det faktiskt är. Man kan förstås också ta hjälp av de nya läromedel som kommit som har tips på hur man kan inkludera programmering i undervisningen i matematik och teknik, säger Mikael Tylmad.
– Ett av de viktigaste råden jag kan ge när det gäller programmering är att du som lärare inte ska vara rädd för att hoppa in i programmeringen. Se det som ett hantverk där man lär sig allteftersom man gör. Försök att inte bara läsa in dig utan träna själv innan lektionen, säger Mikael Tylmad.

Jag vill göra alla barn bättre på matematik

Kasper Holst Hansen, CEO EduLab. Foto: Egon Gade
Kasper Holst Hansen, CEO EduLab. Foto: Egon Gade

Matematikportalen bygger på individualisering och är helt adaptiv. Utifrån elevernas nivå individanpassas uppgifterna så att varje elev utmanas och kunskaperna fördjupas och breddas.

Filmade genomgångar av olika moment hjälper eleverna att förstå och lösa uppgifterna så att de kommer vidare. I Matematikportalen finns färdiga årskursplaneringar som du enkelt kan anpassa till olika elevgruppers kunskapsnivå. Detaljerad statistik ger dig en tydlig bild över vilka delar som eleven behärskar bra eller behöver träna mer på.

Läs mer om Matematikportalen här


Matematikportalen logotype