Jenny valde att sadla om från lågstadielärare till SFI-lärare

Publicerad 2 maj 2017
Text: Annika Wihlborg

Jenny Wibrell, SFI-lärare på Komvux i Enköping.
Jenny Wibrell, SFI-lärare på Komvux i Enköping.
Behovet av SFI-lärare är stort över hela landet. Enligt en prognos från regeringen saknas för närvarande drygt 2500 behöriga SFI-lärare i Sverige. Efter sexton år som lågstadielärare valde Jenny Wibrell att sadla om till SFI-lärare. Hon har nu jobbat med SFI-undervisning på Komvux i Enköping i drygt två år och trivs jättebra.

– Jag började arbeta som lågstadielärare 1999 och upplevde under årens lopp att yrkets karaktär successivt förändrades, jag fick lägga allt mer tid på arbetsuppgifter som inte var direkt relaterade till undervisningen och min kärnkompetens som lärare. Tillsyn och föräldrakontakter tog exempelvis mycket tid i anspråk. Jag behövde en ny karriärutmaning och fick tips av en kollega som tänkte att SFI-lärarrollen kunde passa mig, säger Jenny Wibrell.
Eftersom hon var legitimerad lärare sedan tidigare utbildade sig Jenny Wibrell till behörig SFI-lärare genom en ettårig distansutbildning på halvtid via Lärarlyftet, parallellt med arbetet som SFI-lärare.

Föränderliga elevgrupper
– En fördel med att arbeta som SFI-lärare är att arbetsbelastningen är relativt jämnt fördelad över året. Nu har jag inte längre några långa sommarlov, jag har istället sex veckors semester per år. Som lågstadielärare följde jag en klass i tre år, men i SFI-undervisningen förändras gruppsammansättningen kontinuerligt i takt med att nya elever tillkommer. Jag trivs med variationen i att arbeta med föränderliga elevgrupper, säger Jenny Wibrell.
Ytterligare en skillnad mellan grundskolan och SFI är att hon numera undervisar vuxna elever som ofta både är relativt självgående och motiverade att lära sig svenska och integreras i samhället.

Gör skillnad för integration
Två åtgärder som kan få fler lärare att sadla om till SFI-lärare är, enligt Jenny Wibrell, att SFI-lärarens status höjs samt att man gör det enklare och mer tillgängligt för befintliga lärare att vidareutbilda sig till SFI-lärare på deltid.
– Som SFI-lärare får jag fokusera betydligt mer på undervisningen och att vara lärare fullt ut. Det är en fantastisk känsla när jag känner att jag kan göra skillnad för eleverna och bidra till att de kommer snabbare ut på arbetsmarknaden. Att arbeta som SFI-lärare skiljer sig åt avsevärt beroende på vilken nivå man undervisar på. Att undervisa på A-nivå ställer helt andra krav jämfört med att undervisa på C- eller D-nivå. Genom att byta mellan nivåerna skapar jag variation i mitt arbete, säger Jenny Wibrell.