Presentation

Nytt gymnasium ger nya möjligheter

Publicerad 2 maj 2017

David Ottosson, biträdande rektor på Löfströms gymnasium och Carina Hasselrot, rektor på S:t Martins gymnasium och tillträdande rektor för den nya gymnasieskolan.
David Ottosson, biträdande rektor på Löfströms gymnasium och Carina Hasselrot, rektor på S:t Martins gymnasium och tillträdande rektor för den nya gymnasieskolan.
Sundbyberg har ett starkt fokus på utveckling och förbättring av skolorna för att anpassa dem till nya och skiftande behov.
Nu slås S:t Martins gymnasium och Löfströms gymnasium ihop, för att bilda en skola som ger eleverna stora möjligheter till att både skaffa sig gymnasiebehörighet, grundläggande högskolebehörighet och en yrkesutbildning.

Sundbyberg är en liten kommun till ytan, men befolkningen växer snabbt. Samtidigt har Sundbyberg tagit emot många nyanlända och ensamkommande. Det ställer krav på skolväsendet, som behöver lösningar som fungerar för den stora mångfald av elever som bor i kommunen. Flexibilitet, helhetstänkande och stort lärarinflytande präglar beslutsprocesserna.
När de två kommunala gymnasieskolorna, S:t Martins och Löfströms, lagom till nästa läsår går samman får kommunen en skola där elever från vitt skiftande bakgrund och kunskapsnivå kan hitta sin plats och få möjlighet att slussas vidare utifrån sina egna förutsättningar.
– Vi för en ständig diskussion om hur vi bäst kan organisera oss och är inte främmande för att tänka nytt. Kreativa idéer tas verkligen tillvara, säger David Ottosson, biträdande rektor på Löfströms gymnasium.

Kombinerar profiler
Löfströms vänder sig till elever som saknar behörighet till de nationella gymnasieprogrammen och förbereder dem för gymnasiestudier eller jobb. Skolan erbjuder introduktionsprogram i form av preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. S:t Martins gymnasium är ett yrkesgymnasium med sex programinriktningar: finsnickeri, frisör, fordon, textildesign, stylist och måleri. Det nya gymnasiet får namnet S:t Martins gymnasium och kombinerar de båda skolornas respektive profiler under ett tak.
– Det finns många vinster med sammanslagningen. För medarbetarna innebär det vi att vi får en större och bredare kompetens i kollegiet och att vi kan arbeta med helhetsgrepp och samverka med varandra. För eleverna finns det stora fördelar med att skolorna blir ett. Det blir enklare att skräddarsy utbildningen utifrån elevernas behov, exempelvis kan vissa läsa grundskolekurser och gymnasiekurser parallellt och elever på olika nivåer och med olika bakgrund integreras, förklarar Carina Hasselrot, rektor på S:t Martins gymnasium och tillträdande rektor för den nya gymnasieskolan.
En annan fördel är att det blir tydligt för elever som gör klart grundskolan vilka möjligheter som yrkesprogrammen erbjuder. Många av de nyanlända eleverna har redan erfarenhet och förkunskaper i olika yrken och är intresserade av dessa program.
– Vi kan ge konkret vägledning till de elever som så snabbt som möjligt vill in i egen försörjning och är intresserade av yrkesprogrammen. Sedan finns det de som vill ha en mer akademisk utbildning och då kan vi ge det stöd de behöver och se till att de får behörighet till de studieförberedande gymnasieprogrammen, säger David.

Mångfald och korta beslut
Det nya S:t Martins gymnasium kan erbjuda spännande och roliga karriärmöjligheter till lärare som vill arbeta i en miljö som präglas av mångfald, korta beslutsvägar och sammansvetsade medarbetare. Här talas 14 olika språk och det finns en väl utbyggd elevhälsa och studievägledning. Yrkeslärare, idrottslärare och lärare i svenska som andraspråk är några av de kompetenser som söks.
– Våra yrkesprogram växer, så det finns ett behov av duktiga yrkeslärare. Har man dubbla kompetenser är det förstås ett stort plus. Vi arbetar forskningsbaserat och har starka arbetslag, som samarbetar kring eleverna och skapar en helhet, berättar Carina.
Sundbyberg satsar på sin lärarkår och det finns många möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning av olika slag. Varje månad hålls ämneskonferenser, där ämneslärare träffas och utbyter erfarenheter och det finns temadagar och andra fora för att samverka och skapa starka nätverk. David och Carina framhåller att den kollegiala sammanhållningen är mycket stark och att personalomsättningen är låg.
– Vi tar hjälp av varandra och det är en väldigt stöttande miljö. Här finns alla förutsättningar att utvecklas professionellt och trivas.

Sundbybergs stad
Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, men har den snabbast växande befolkningen, med drygt 40 000 invånare. Tack vare sitt strategiska läge nära Stockholm, goda kommunikationer och sitt rika utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är Sundbyberg en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. Stort fokus läggs på att utveckla gymnasieskolan och sammanslagningen av de två kommunala gymnasierna till en ger spännande karriärmöjligheter för lärare.
www.sundbyberg.se

www.sundbyberg.se