Presentation

Vimmerby präglas av framåtanda

Publicerad 25 april 2018

Christian Bauer och Sandra Carlsson framhäver att Vimmerby har kommit en bit inom digitaliseringsarbetet. Foto: Daniel Nestor
Christian Bauer och Sandra Carlsson framhäver att Vimmerby har kommit en bit inom digitaliseringsarbetet. Foto: Daniel Nestor
I Vimmerby står digitaliseringen högt på agendan inom hela skolväsendet. Digitala verktyg förändras rekordsnabbt och kommunen satsar därför på att vidareutveckla sitt kollegiala, integrerade lärande i kombination med formella fortbildningsinsatser.

För att hantera det framtida samhällets förutsättningar ställs allt ökande krav på ungas digitala kompetens. Det ställer i sin tur höga krav på skolväsendet och integreringen av digitala verktyg i den dagliga undervisningen.
– För närvarande har Sverige en lärarkår med väldigt varierade kunskaper inom digitala lösningar och därför är det centralt att ledningen på varje skola sätter fortbildning och kompetensutveckling inom området i fokus. Att ha ett digitalt arbetssätt i klassrummet ska vara något naturligt, och det viktigaste sättet att nå dit är att ha ett kontinuerligt kollegialt lärande, säger Sandra Carlsson, som sedan 2012 undervisar i naturkunskap och matematik på vuxenutbildningen i Vimmerby.

Utbildas inom digitalisering
Sandra betonar att en del i vägen dit är ett kontinuerligt kollegialt lärande och där får hon medhåll av kollegan Christian Bauer, behörig gymnasielärare i engelska och idrott och hälsa sedan 2013. Han konstaterar att utvecklingen snabbt går framåt och att det gäller att dra nytta av de resurser som finns tillhands i tuffa ekonomiska tider där lärarbrist råder.
– Förutom att vi tar vara på varandras kompetens har vi sedan längre tillbaka ett kontinuerligt, fortlöpande skol­utvecklingsprojekt på gymnasiet där även digitalisering är en del. Vi står också i begrepp att övergå till en ny lärplattform, som redan finns etablerad i Vimmerbys grundskola och vuxenutbildning. Dessutom går skolledare i kommunen en utbildning som heter Att leda digitalisering.

Stark drivkraft i kommunen
Det är oerhört viktigt att ge unga rätt verktyg, oavsett om det gäller att använda sig av digitala plattformar, att vara källkritisk eller att förstå vilka processer som finns i bakgrunden. Sandra och Christian framhäver att Vimmerby har kommit en bit inom digitaliseringsarbetet och att den framåtandan även präglar kommunen i stort.
– Vimmerby erbjuder diversitet, både yrkesmässigt och vad gäller familj och fritid. Det är korta avstånd till rekreationsområden och kommunen har en stark drivkraft i såväl företagsliv som föreningsliv. Kort sagt finns här något för alla, avslutar de.

Vimmerby kommun
Vimmerby gymnasium erbjuder eleverna trygghet, kunskap, eget ansvar, personlig utveckling och samarbete. Vimmerby gymnasium är en kommunal gymnasieskola som erbjuder åtta nationella program, tre högskoleförberedande program och fem yrkesprogram. Här studerar omkring 500 elever.
Vimmerby Lärcenter bedriver kommunal­vuxenutbildning på grundläggande och gymnasienivå, sfi, särvux, gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorg samt lärlingsutbildning.

Vimmerby gymnasium
E-post: vimmerby.gymnasium@vimmerby.se

Vimmerby lärcenter
E-post: larcenter@vimmerby.se
www.vimmerby.se