Presentation
Vattenfallgymnasiet

Vattenfall startar gymnasium i Forsmark

Publicerad 7 maj 2019
Christer Norström, Lotta Henrysson och Fredrik Jansson. Foto: John Ash Redforsen
Christer Norström, Lotta Henrysson och Fredrik Jansson. Foto: John Ash Redforsen

– Vår ambition är att skapa Sveriges bästa teknikutbildning. Närheten till kärnkraftverket i Forsmark och kopplingen till Vattenfalls verksamhet kommer att ge lärare och elever helt unika utbildningsmöjligheter, säger Lotta Henrysson, HR-ansvarig för Vattenfall i Sverige.

Energibranschen har ett stort behov av tekniker, civilingenjörer och högskoleingenjörer. Som ett led i arbetet med att framtidssäkra kompetensförsörjningen gör Vattenfall nu en långsiktig satsning i form av etableringen av Vattenfallgymnasiet i Forsmark.
– Ett nytt gymnasium är viktigt både för Vattenfall i allmänhet och energibranschen i synnerhet, säger Lotta Henrysson.
Det nya Vattenfallgymnasiet är en ambitiös nysatsning med grunden i nuvarande Forsmarks skola som varit framgångsrik under många år sedan starten för drygt 30 år sedan. Nu bidrar Vattenfall till en verksamhet som kommer att drivas som ett fristående bolag lett av entreprenören Fredrik Svensson som driver redan väletablerade ABB Industrigymnasium med skolor i Ludvika och Västerås.

Höga ambitioner
En av ambitionerna med det nya gymnasiet är att Vattenfall vill att fler ska intressera sig för, och utbilda sig inom, teknik- och naturvetenskapliga ämnen. Det kommer på sikt även att leda till säkrad kompetens för Vattenfall i framtiden. Just närheten till Vattenfalls verksamheter i området ska ge Vattenfallgymnasiets elever en inblick i energi- och kärnkraftsbranschen.
– Vi tar med det arv som finns i form av en välfungerande verksamhet i Forsmarks skola och gör det till något ännu bättre, säger Christer Norström, VD ABB Industrigymnasium och tillträdande VD för Vattenfallsgymnasiet.
Fredrik Jansson, nuvarande rektor för Forsmarks skola, ser fram emot att komma igång med den nya verksamheten på allvar.
– Att Vattenfall går in och stöttar utbildningen i form av ett gymnasium ger en rad fördelar som till exempel tillgång till intressanta gästföreläsare, spännande projektarbeten och studiebesök. Till viss del är det en befintlig verksamhet som övergår i en ny, men vi ser det som en nystart, säger Fredrik Jansson.
Om allt går planenligt kommer den första elevkullen att börja på det nya gymnasiet hösten 2020, men skolan kommer att ha intag till Forsmarks skola redan under 2019.

Synergier
Lotta Henrysson påpekar att energibranschen har en enorm utmaning i att säkra framtida kompetens.
– För vår del är detta ett initiativ för att bidra till att branschen och framförallt Vattenfall ska få bättre möjligheter att fortsätta arbeta mot målet, en fossilfri framtid för kommande generationer.
Christer Norström påpekar att Vattenfallgymnasiets båda systerskolor i Ludvika och Västerås också har ett starkt fokus på teknik och energifrågor.
– Siktet är inställt på att finna synergier mellan de tre olika skolorna och utveckla nya undervisningsformer där elever jobbar ihop över skolgränserna både i fysisk mening och med hjälp av digitala verktyg.

Bra lärmiljö
Forsmark erbjuder också en mycket bra lärmiljö.
– Jag är mycket imponerad av lärarna. Det är ovanligt att gymnasieskolor har disputerade lärare, vilket finns här i både fysik och kemi. Våra industrigymnasier har en erkänt unik kompetensmiljö och vi har historiskt sett haft lätt att rekrytera kompetenta lärare vilket beror på att vi har bra elever och bra kollegium. Vattenfallgymnasiet blir ett utmärkt tillskott i verksamheten, säger Christer Norström.
Han påpekar även det faktum att Sverige befinner sig urbaniseringens tidevarv där stora delar av befolkningen flyttar in till de större städerna samtidigt som det finns ett allt större behov av lite lugnare studiemiljöer.
– Här finns en fantastisk miljö med gamla byggnader och en magisk natur i kombination med en hightech-utbildning och toppmodern teknologi. Det är en inkluderande miljö där elever och lärare trivs och kan utvecklas både i sin kompetens och på ett personligt plan.

Vattenfallgymnasiet i Forsmark

Under förutsättning att erforderliga beslut tas planerar Vattenfallgymnasiet att starta sina utbildningar i Forsmarks bruk i Östhammar till höstterminen 2020. Skolan kommer att rikta sig till elever från hela landet, med ett elevboende i anslutning till skolan i den vackra bruksmiljön. Vi kommer att erbjuda utbildning av hög klass med energiprofil inklusive ett fjärde yrkesinriktat år på teknikprogrammet. Vattenfallgymnasiet tar över verksamhet, traditioner och erfarenhet från Forsmarks skola som verkat sedan 1987.

Forsmarks skola / Vattenfallgymnasiet
Forsmarks bruk
71 742 94 Östhammar
Tel: 0173-826 00
E-post: info@forsmarksskola.se, info@vattenfallgymnasiet.se

Rektor Fredrik Jansson
Tel: 0173-826 02, 070-799 38 47
E-post: fredrik.jansson@forsmarksskola.se