Etikettarkiv: Hälsingland

På Staffangymnasiet hålls bildningstanken högt

Mats Olsson, lärare i idrott, biologi och kemi och Heléne Berglund, lärare i matematik och fysik på Staffangymnasiet. Foto: Peter Engström
Mats Olsson, lärare i idrott, biologi och kemi och Heléne Berglund, lärare i matematik och fysik på Staffangymnasiet. Foto: Peter Engström

Ett kunnigt kollegium, stark kunskapskoncentration, motiverade elever och en bygd som är stolt över sitt gymnasium. Viktiga hörnstenar för Staffangymnasiet, en skola inom Hälsinglands Utbildningsförbund som strävar efter att hålla många dörrar öppna till sina elevers framtid.

Staffangymnasiet är en anrik skola som alltid hållit bildningstanken högt. Det säger Mats Olsson, lärare i idrott, biologi och kemi, som menar att den tanken närmast sitter i väggarna.
– Vi är en inte en skola där allt duger, tvärtom! Vi har förväntningar på eleverna och de har förväntningar på oss.
Mats har arbetat på Staffangymnasiet sedan 1992. En lång tid som kantats av stor variation och yrkesmässig utveckling.
– Som idrottslärare har jag till exempel haft förmånen att arbeta mot idrottsgymnasium och jobba både med teoriundervisning och fys-träning. Verksamheten har även bioteknik i utbudet. Det gör att jag även som biologilärare utvecklas av undervisningens ständigt nya utmaningar.
Staffangymnasiet är en av få gymnasieskolor i Sverige som erbjuder kursen i bioteknik och har investerat i det senaste för att bedriva studier inom bioteknik, mikrobiologi och genteknik.
Mats återkommer till skolans elever som viktiga faktorer för den höga trivseln.
– Som lärare på gymnasiet har man oftast elever som valt de ämnen man undervisar i. De är motiverade och på det klara med att vi lärare är där för deras skull. Tillsammans bildar vi ett team som är på skolan för att lära och lära ut.

Nya utmaningar
Även Heléne Berglund, lärare i matematik och fysik, har lång yrkeserfarenhet. Hon är däremot relativt ny mattelärare på Staffangymnasiet.
– Jag behövde nya utmaningar och möjligheter till utveckling och sökte mig hit för nätt två år sedan.
Med facit i hand kan Heléne konstatera att det var ett riktigt beslut. Utmaningarna liksom den önskade utvecklingen är ständigt närvarande.
– Jag arbetade tidigare på en mindre skola och har nu fått många fler ämneskollegor att hela tiden kunna bolla idéer och funderingar med. Inom matematiken har vi ju också fått nya direktiv om att det ska ingå både programmering och symbolhanterande räknare i undervisningen. Det är mycket nytt att ta in för oss lärare och jag har lärt mig en hel del nya saker på väldigt kort tid, den biten är jätterolig. Dessutom pågår ett stort digitaliseringsprojekt i verksamheten, vilket är spännande.

Stora möjligheter
Staffangymnasiet är en av fyra gymnasieskolor i Hälsinglands Utbildningsförbund. Tillsammans erbjuder de ett brett utbud av utbildningsprogram. För lärarna innebär förbundet bland annat en större intern arbetsmarknad med en mängd olika möjligheter till karriär och utveckling. Ett uppskattat inslag är de gemensamma upptaktsträffarna som inför varje terminsstart samlar pedagoger från förbundets olika verksamheter.
– Det är en fantastisk nivå på de gemensamma dagarna som erbjuder föreläsningar med föreläsare som till exempel Carolina Klüft. Den möjligheten hade inte funnits för en enskild skola, men nu är det fler som kan dela på resurserna vilket ger större möjligheter till att höja ribban, säger Heléne.

Stor stolthet
På frågan om de kan rekommendera andra lärare att söka sig till Staffangymnasiet blir svaret ett unisont ”absolut”!
– Ja, och det har jag redan gjort eftersom jag är stolt över skolan som är bra rent organisatoriskt och är en verksamhet som prioriterar undervisning vilket märks på många olika sätt, inte minst genom ett stort förtroende för oss lärare. Jag stortrivs, säger Heléne.
Mats flikar in att Staffangymnasiet kanske har en fördel av att ligga i Söderhamn.
– Förutom högskoleutbildningar via CFL är Staffangymnasiet den högsta utbildningsnivå vi har i kommunen och då blir det något som alla i samhället är stolta över och värnar om. En stolthet som går år båda håll; bildningstanken står högt och vi medarbetare jobbar hårt för att våra elever ska ha en bra grund när de lämnar oss.

Klicka här för att hitta lediga jobb inom förbundet.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Förbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare, samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Inom förbundet finns fyra gymnasieskolor: Nordanstigs gymnasium, Staffangymnasiet i Söderhamn, Torsbergsgymnasiet samt gymnasie-särskolan Höghammargymnasiet i Bollnäs, som tillsammans erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram.

Verksamhetschef
Eva Hildebrand
Tel: 010-454 10 12
E-post: eva.hildebrand@hufb.se
www.hufb.se

Viktigt att ligga steget före

Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

– Samarbete är A och O för att säkra regionens kompetensförsörjning. Det säger Thomas Winqvist, chef för Hälsinglands Utbildningsförbund, där kompetensmäklarnas täta kontakter med näringslivet hjälper förbundets utbildningssamordnare att ligga steget före.

I Hälsingland finns ett dynamiskt näringsliv med spännande verksamheter där många står inför både expansion och generationsskiften, så här finns goda möjligheter för framtida jobb. Med det följer även utmaningar, inte minst för Hälsinglands Utbildningsförbund.
– En av våra största utmaningar är den framtida kompetensförsörjningen. Det handlar om att få fram utbildningsplatser som möter det omgivande samhällets behov, men även om att göra våra utbildningar attraktiva, säger Thomas Winqvist.
För att klara det arbetar utbildningsförbundet på bred front med olika insatser.
– När det gäller gymnasieskolan har vi bland annat programråd. Där träffar skolans företrädare representanter från näringslivet för att se till att vi tillhandahåller utbildningar som i nästa steg leder till jobb. En viktig del i arbetet är att politikerna är med på tåget och får förstahandsinformation, både om hur läget ser ut och hur vi möter situationen.

”Dagens skolfrågor är så pass komplexa att du måste vara större och arbeta över kommungränserna för att få till det på ett bra sätt”

Samarbete
Thomas Winqvist berättar att förbundet även har kompetensmäklare som har till uppgift att vara ute på företagen och inventera kommande rekryteringsbehov.
– Denna information sammanställer vi sedan tillsammans med övriga kommuner i regionen och får på så vis fram en helhetsbild. Vi anordnar även branschträffar tillsammans med arbetsförmedling och Region Gävleborg för att se till att vi utbildar rätt och får fram den kompetens som efterfrågas av olika sektorer.
Han konstaterar att utbildningsförbundet i sig är produkten av ett samarbete mellan tre kommuner.
– Dagens skolfrågor är så pass komplexa att du måste vara större och arbeta över kommungränserna för att få till det på ett bra sätt. Viktigt är också att kompetensutveckla vår egen verksamhet i syfte att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna erbjuda inte bara bra anställningsvillkor utan även goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det tror jag kommer att bli allt viktigare framöver.

Breda karriäralternativ i Hälsinglands Utbildningsförbund

Stående, Eva Hildebrand, verksamhetschef för gymnasieskolan på utbildningsförbundet och sittandes Erika Persson, lärare i samhällskunskap och Malin Ungh, lärare i religion och historia, förstelärare och lokal samordnare för VFU. Foto: Johan Löf
Stående, Eva Hildebrand, verksamhetschef för gymnasieskolan på utbildningsförbundet och sittandes Erika Persson, lärare i samhällskunskap och Malin Ungh, lärare i religion och historia, förstelärare och lokal samordnare för VFU. Foto: Johan Löf

I Hälsingland har Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner gått samman i Hälsinglands Utbildningsförbund. Det har skapat en arbetsmarknad som erbjuder en mängd olika spännande möjligheter för förbundets lärare; här kan man verkligen jobba till pensionen.

Inom de tre kommuner som utgör Hälsinglands Utbildningsförbund samsas såväl gymnasium och vuxenutbildning som särskola. Förbundets verksamhet präglas av samverkan mellan de olika verksamheterna, vilket innebär en mångfacetterad arbetssituation med en mängd olika möjligheter till karriär och utveckling.
– Både personal och elever trivs på våra skolor och vi har en hög andel legitimerade lärare, så man kommer till ett kunnigt och professionellt kollegium. Dessutom har vi korta kontaktvägar, så att man inte bara blir en kugge i en jätteorganisation. För de som vill bredda sig går det alldeles utmärkt att arbeta med olika elevgrupper och till och med byta jobb utan att byta arbetsgivare, säger Eva Hildebrand, verksamhetschef för gymnasieskolan på utbildningsförbundet.
Hon får medhåll av Erika Persson, lärare i samhällskunskap på Torsbergsgymnasiet, som arbetat i Bollnäs sedan hon tog sin examen, 2006.
– Jag kan kombinera min pedagogiska roll med andra uppgifter. Jag kan exempelvis ha timmar i min tjänst för att arbeta med marknadsföring på olika program utan att behöva ta tjänstledigt. Förmånen att ha olika uppdrag i sin lärartjänst är otroligt utvecklande.

Förkortade beslutsvägarna
Erika berättar vidare att förbundet har medfört känslan av en större arbetsplats, men att beslutsvägarna positivt nog blev kortare.
– Det har blivit lättare att påverka och besluten tas hela tiden med gymnasieskolans bästa för ögonen. Det innebär en effektivare verksamhet och att vi adresserar just de utmaningar som våra elever står inför. I förlängningen håller vi på att skapa oss en gemensam kultur, med dito rutiner, så att vi verkligen kan utnyttja de möjligheter som förbundet innebär.
Tillsammans med lärarkollegan Malin Ungh betonar hon att den närmare kommunikationen även märks i det kollegiala utbytet, såväl inom varje skola som skolorna emellan. Alla har uppvisat en mycket öppen attityd och därför har pedagogerna kunnat plocka russinen ur varandras kaka.
– Det gör vi än idag, tre år efter att förbundet skapades; i början av varje termin hålls till exempel upptaktsträffar där vi får träffa pedagoger från förbundets olika verksamheter. Det är väldigt stimulerande att få möta sina kollegor och ta del av deras erfarenheter, betonar Malin, som är lärare i religion och historia, förstelärare och lokal samordnare för VFU.

Satsar på utveckling
Inom förbundet finns ett starkt fokus på utveckling, såväl varje läsårsstart som under pågående läsår. I juni anordnar förbundet en hel fortbildningsvecka för alla lärare, med olika innehåll för olika lärarkategorier. Dessutom bedrivs ett flertal olika projekt, såväl med EU-anknytning som med förankring hos Skolverket.
– Vi har vida vyer och är aktiva i många satsningar, så våra lärare har goda chanser att driva eller delta i både nationella och internationella projekt. Ett exempel på projekt med syfte att höja kvaliteten för Hälsinglands Utbildningsförbunds skolor i allmänhet och nyanlända elever i synnerhet görs i samverkan med Skolverket; projektet inkluderar bland annat att utveckla mentorskapet för eleverna, anordna ledarskapsutbildningar och stärka skolorna som helhet, säger Eva.
Andra exempel är APL-utveckling genom internationella samverkansprojekt och ett International Baccalaureate- program.
– Vi har mångkulturella skolor här i Hälsingland och täta utbyten med internationella lärosäten. Detta omfattar också våra alternativ till vidareutbildning; det var inte länge sedan jag reste till Krakow för att ta del av historiken kring Auschwitz och andra världskriget, och jag har själv stort inflytande över vilka ämnen jag behöver fördjupa mig i. Det skapar ett väldigt stimulerande och inspirerande klimat, avslutar Malin.

Hälsinglands Utbildningsförbund
Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner. Förbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare, samt ger möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Inom förbundet finns fyra gymnasieskolor – Nordanstigs gymnasium, Staffangymnasiet i Söderhamn och Torsbergsgymnasiet och Höghammargymnasiet i Bollnäs –som tillsammans erbjuder ett brett utbud av utbildningsprogram.

Verksamhetschef
Eva Hildebrand
Tel: 010-454 10 12
eva.hildebrand@hufb.se
www.hufb.se


Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf
Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund. Foto: Johan Löf

Genom att tre kommuner i Hälsingland bildat ett gemensamt utbildningsförbund har lärarna fått ett bredare kollegialt nätverk och större karriärmöjligheter.

För att kunna erbjuda utbildningar med bredd och kvalitet i ett samhälle krävs resurser. Som liten kommun är det en tuff uppgift att klara av. Det var mot den bakgrunden som Bollnäs, Nordanstig och Söderhamns kommuner år 2015 gick ihop och bildade ett gemensamt utbildningsförbund. Samarbetet har bidragit till ett större utbud av utbildningar för invånarna och har samtidigt bidragit till ett uppsving för lärarna.
Förr kunde en lärare vara ensam i sin yrkesroll i den egna kommunen. Nu öppnas möjligheten att enkelt nätverka med kollegor som undervisar i samma ämne som en själv, på en annan skola men inom samma förbund.
– Från ledningens sida kan vi även göra mer riktade utbildningssatsningar. Några språklärare ska exempelvis gemensamt åka i väg på utlandsresa för fortbildning under våren, säger Thomas Winqvist, chef över Hälsinglands Utbildningsförbund.

Lett till ökad rörlighet
Tack vare kommunsamverkan har karriärmöjligheterna för lärare ökat eftersom en och samma arbetsgivare kan erbjuda så många olika typer av tjänster inom utbildningsområdet. Under samma tak ingår förutom gymnasieskolorna även vuxenutbildningar, yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. Dessutom finns en avdelning för forskning. Alla drar nytta av varandras verksamheter i högre utsträckning sedan den organisatoriska hopslagningen genomfördes.
Bildandet av Hälsinglands Utbildningsförbund har också gett en större pondus i ett vidare perspektiv.
– Hälsingland har tidigare inte varit så starkt varumärke som exempelvis Dalarna. Vi har varit lite dolda trots att vi finns bara två timmar från huvudstaden. Nu märker vi att vår attraktionskraft ökar. Det gör det lättare för oss att både behålla personal och locka till oss ny. Den här typen av kommunsamarbeten är helt i tiden, säger Thomas Winqvist.