Tag: Kvalitet

Foto: Johan Marklund

Lärarna stannar – ett kvitto att lita på

AcadeMedia

Lärarna stannar – ett kvitto att lita på

Som norra Europas största privata utbildningsföretag har vi ett stort ansvar att bidra till den svenska skolans utveckling.

Lärarna stannar – ett kvitto att lita på

Kvaliteten i gymnasieskolan kan öka med fler tidiga insatser

Undersökning

Kvaliteten i gymnasieskolan kan öka med fler tidiga insatser

Viktigaste faktorerna för att höja kvaliteten i gymnasieskolan

Kvaliteten i gymnasieskolan kan öka med fler tidiga insatser

Lärare kan inte ensamma ta ansvar för kvaliteten i skolan

Lärare kan inte ensamma ta ansvar för kvaliteten i skolan

– Bristande likvärdighet, att elever möter skiftande kvalitet i undervisningen, att gapet mellan olika elevgrupper...

Lärare kan inte ensamma ta ansvar för kvaliteten i skolan

Fokus på det pedagogiska uppdraget

Fokus på det pedagogiska uppdraget

Den höga arbetsbelastningen och att alltför många lärare inte ges rätt förutsättningar att fokusera på...

Fokus på det pedagogiska uppdraget

Vi vill alltid kunna erbjuda fler möjligheter

Vi vill alltid kunna erbjuda fler möjligheter

– Viktigaste utmaningen för dagens gymnasieskola är att alla ungdomar påbörjar, fullföljer och når målen,...

Vi vill alltid kunna erbjuda fler möjligheter

Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Genom att tre kommuner i Hälsingland bildat ett gemensamt utbildningsförbund har lärarna fått ett bredare...

Så gynnas lärare av kommunsamarbete

Behöriga lärare viktigaste kriteriet för kvalitet i gymnasieskolan

Behöriga lärare viktigaste kriteriet för kvalitet i gymnasieskolan

”Vilka är de viktigaste kriterierna för kvalitet i gymnasieskolan?” Frågan ställdes till ett stort antal...

Behöriga lärare viktigaste kriteriet för kvalitet i gymnasieskolan