Etikettarkiv: Läromedel

Kort steg från klassrum till förlag

Liza Greczanik, läro­medelsutvecklare på Studentlitteratur. Foto: Christoffer Lomfors
Liza Greczanik, läro­medelsutvecklare på Studentlitteratur. Foto: Christoffer Lomfors

– Det går att vara kunskapsförmedlare på olika sätt, som lärare i klassrummet, läromedelsförfattare eller som utvecklare av läromedel. Jag stortrivs i min nya roll, säger Liza Greczanik, som efter tio år i läraryrket började som läro­medelsutvecklare på Studentlitteratur.

Det har gått ett år sedan Liza Greczanik lämnade jobbet som lärare i svenska för en tjänst som läromedelsutvecklare på Studentlitteratur i Lund. Ett steg som inte var särskilt långt eftersom Liza under skoltiden började skriva läromedel med fokus på språkutvecklande arbetssätt med hjälp av olika digitala verktyg. Erfarenheter som kommer väl till pass i arbetet som läromedelsutvecklare.
– Jag skrev till exempel ett stort basläromedel i svenska och svenska som andraspråk tillsammans med tre andra författare. När tillfället kom kändes det naturligt att gå över till förlagsvärlden, eftersom jag redan hade nosat på det här yrket från olika håll.
Efter ett år i den nya rollen konstaterar Liza att hon hamnat helt rätt.
– Det som lockade mig var tanken att på heltid få ägna mig åt att skapa produkter som syftar till att utveckla ungdomars språk. Det är ett väldigt stimulerande och kreativt yrke där jag, som älskar det skrivna språket, verkligen har möjlighet att fördjupa mig i ämnet.

”Kopplingen till skolan är en förutsättning för att kunna göra undervisningsnära produkter”

Nära koppling
Läromedelsutveckling handlar i stort om att följa ett läromedel från idé till färdig produkt.
– Jag arbetar till exempel med att spana efter vilka behov som finns hos lärare och elever och med att känna in åt vilket håll de pedagogiska vindarna blåser, för att i nästa steg ta fram passande material. En stor del av arbetet är också att hålla kontakt med alla som ingår i projektet samt att läsa och ge feedback på manus.
På frågan om Liza kan rekommendera andra lärare att följa hennes exempel blir svaret ”Ja, absolut!”.
– Det är ingen slump att så många på förlaget har lärarbakgrund och att så många av våra författare är lärare. Kopplingen till skolan är en förutsättning för att kunna göra undervisningsnära produkter. För mig är det väldigt trevligt att jag trots yrkesbytet inte har lämnat klassrummet. Jag finns ju kvar där, men i en annan skepnad, kan man säga. Att utveckla läromedel som bidrar till lärande känns väldigt meningsfullt.

Snickarna i Varberg jobbar digitalt!På byggprogrammet spänner digitaliseringen över såväl schema som pedagogisk planering och digitala läromedel.

– Jag har just kört ett pass med rit- och mätteknik för eleverna genom att visa ritningar i våra faktaböcker direkt på vita duken. Men redan före lektionen kan eleverna ta en titt på det jag ska gå igenom genom att klicka på länkar som finns i planeringen i skolans lärplattform, förklarar Christer Lotzner.

Pionjär på att jobba digitalt!
Christer är lärare på byggprogrammet vid Peder Skrivares skola i Varberg. För Christer har datorer funnits med naturligt i undervisningen sedan många år. Och skolan har successivt skapat bättre och bättre förutsättningar för att jobba digitalt. Alla eleverna har datorer och uppkopplingen till internet fungerar bra. Men en intressant fråga är hur det började?
– Jag är intresserad av att ta hjälp av bra datorprogram i undervisningen. Jag gillar att dyka in i en applikation och se hur jag kan använda den på bästa sätt. Det första jag startade med var arbetsuppgifterna. Eleverna fick tillgång till enkla faktafrågor som datorn rättade, sedan gick jag vidare till att jobba med inlämningsuppgifterna digitalt. Först därefter kom själva faktaböckerna med i bilden. Men när jag kunde börja länka till olika teoriavsnitt, då insåg jag att planeringsarbetet kunde ta stora steg framåt. Det innebar nämligen att jag kunde skapa min egen digitala planering för hur byggutbildningen ska gå till under de tre åren. Jag ville ha en planering som i princip följde hur ett hus kommer till: grunden först, sedan väggar och tak osv.

Schema och läromedel hänger ihop
På Peder Skrivares skola är Christers pedagogiska planering integrerad i flera av skolans system. Det märker eleverna redan när de öppnar det digitala schemat. När de ser veckans lektioner i de olika byggkurserna ser de inte bara tiderna utan också innehållet i lektionerna. Där finns information om såväl praktiska moment som teoretiska. Dessutom finns aktiva länkar till faktaböckerna och även till de praktiska uppgifterna.
– Så eleverna vet vad som kommer att hända och de kan enkelt ta igen när de har missat något. Vi som lärare spar tid. Planeringen för hela nästa läsår är ju i princip redan klar, berättar Christer. Och nu är det extra värdefullt eftersom mina kollegor har sett fördelarna, så nu jobbar vi även ihop på den digitala fronten. Det spar än mer tid och är roligare, avslutar Christer.


Nästa generation digitala läromedel

Liber Digital kännetecknas av interaktivitet för eleverna och resultatuppföljning för läraren. Nästa generation digitala läromedel ger dig en än mer flexibel och effektiv lösning.
Ett exempel är intelligent återkoppling som anpassar sig efter elevernas svar och tar dem steg för steg genom uppgifterna. Funktionerna skiljer sig åt beroende på ämne.


Fördelar för dig:
• Lätt att individanpassa
• Detaljerad resultatuppföljning på såväl individnivå som gruppnivå
• Bedömningsuppgifter och bedömningsstöd

Fördelar för elever:
• Allt eleverna behöver, samlat på ett ställe
• Direkt återkoppling på övningar
• Följ egna framsteg och se vad som återstår

Till höstterminen finns Liber Digital till följande kurser:
MATEMATIK 1B
• Numerus 1b Digital
MATEMATIK 1C
• Numerus 1c Digital
MATEMATIK 2B
• Numerus 2b Digital
MATEMATIK 2C
• Numerus 2c Digital
FYSIK 1
• Ergo 1 Digital
KEMI 1
• Kemi 1 Digital
SVA
• Liber Start Digital
• Liber Förberedelseklass Digital
• Liber Språkintroduktion Digital
• Liber Yrkessvenska Digital

Liber
Frågor?
Kontakta Anders Karlsson
E-post: anders.karlsson@liber.se
Tel: 070-3966554
www.liber.se

Undervisningsmålen ska vara utgångspunkt för digitala verktyg

Patricia Diaz.
Patricia Diaz.
Ett år efter att hon börjat använda digitala verktyg skrev språkläraren Patricia Diaz sin första bok, där hon samlade sina erfarenheter av vad som fungerat bra och mindre bra i arbetet med att integrera digitala verktyg i undervisningen.

Hon uppmanar andra lärare att inte utgå från tekniken utan alltid ha syfte och mål i fokus och fundera på hur digitala verktyg kan användas för att stötta på ett effektivt sätt.
– Jag började använda digitala verktyg i undervisningen 2010, när jag började jobba på en 1-till-1-skola där alla elever hade varsin dator. Min utgångspunkt då var att stimulera och motivera eleverna till ökat lärande genom att integrera sociala medier i undervisningen. Jag provade mig fram med många olika verktyg och resurser, säger Patricia Diaz, som tog lärarexamen 2010 och som under sex år arbetade som lärare i engelska och spanska på Mikael Elias Gymnasium i Stockholm. Hon föreläser om digitala verktyg i skolan och har skrivit böckerna ”Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande” samt ”Arbeta formativt med digitala verktyg”.

Tillvarata andras erfarenheter
– Fundera på vilka delar av undervisningen som passar bäst att stötta med hjälp av digitala verktyg. Ta också del av alla de resurser som finns i sociala medier, exempelvis lärarbloggar och skolgrupper på Facebook, där många lärare delar med sig av sina erfarenheter och goda exempel på digitala verktyg i undervisningen, säger Patricia Diaz.
Ett annat råd är att dela med er av goda exempel kollegor emellan och att kräva av skolledningen att avsätta tid för att ni ska kunna diskutera och utbilda varandra i digitalt lärande. Patricia Diaz menar att digitala verktyg kan förenkla och förbättra vissa delar av undervisningen, medan det andra gånger kräver lite mer tid än analoga metoder. Den extra tid som man lägger på att implementera digitala kanaler i undervisningen brukar dock löna sig i längden.

Kombinera analogt och digitalt
Hon ser gärna att fler läromedelsförlag i ökad utsträckning integrerar mer grundläggande men även mer avancerade digitala funktioner i läromedlen, där man till exempel kan satsa ännu mer på artificiell intelligens. Det underlättar för de lärare som inte är så vana vid att använda digitala verktyg och inte vill behöva leta upp och lära sig de digitala resurserna på egen hand.
– Det är viktigt att de analoga och digitala metoderna och verktygen i klassrummet verkligen kompletterar varandra. Genom att arbeta med blended learning och flipped classroom kan man ge eleverna tydliga mervärden med att faktiskt komma till lektionerna där man genomför aktiviteter som de inte kan läsa sig till eller se på via digitala kanaler, säger Patricia Diaz.