Etikettarkiv: Mångfald

Utvecklas som lärare i stöttande och trygg miljö

Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
Kunskapsutveckling, trygghet och studiero är ledstjärnor för alla skolor inom PPS-koncernen. Här kan du som är lärare utvecklas och göra skillnad i en miljö som präglas av starkt engagemang och kollegial samverkan.

– Det är en relativt liten koncern, med en ledning som är väldigt närvarande och intresserad av verksamheten. Det finns en tydlig vilja att utveckla skolorna och ge såväl elever som personal det stöd och de redskap som de behöver, säger Annika Hanberger, rektor för Snitz grundskolor och gymnasium i Stockholm.
På Snitz gymnasium går cirka 130 elever, som alla har särskilda behov kopplade till lärandet. Skolan erbjuder tre program: samhällsvetenskapligt, estetiskt samt el och energi. Annika arbetade som rektor på en annan skola i flera år innan hon kom till Snitz gymnasium. Hon lockades av att få arbeta med väl utvecklade specialpedagogiska metoder tillsammans med ett sammansvetsat, högt kompetent lärarkollegium, där alla delar samma brinnande engagemang.
– Många av våra elever har haft det tufft, men här finns de strukturer och strategier som behövs för att de ska lyckas i sitt skolarbete. Ett exempel på hur vi arbetar kreativt kring eleverna är att vi erbjuder kurser i spelutveckling för att fånga upp det starka intresse och begåvning för detta som många elever har. Detta är ingen skyddad verkstad, utan skolan är en språngbräda ut i livet, berättar Annika.

Dursuma Medic Fast, förstelärare på Cybergymnasiet i Göteborg. Foto: Hans Wessberg
Dursuma Medic Fast, förstelärare på Cybergymnasiet i Göteborg. Foto: Hans Wessberg
Stor mångfald
Dursuma Medic Fast, förstelärare samt lärare i matematik, biologi och naturkunskap på Cybergymnasiet i Göteborg, drogs till mångfalden bland såväl personal som elever när hon började på Cybergymnasiet direkt efter sin lärarexamen.
– Det var för 13 år sedan och att jag blivit kvar är verkligen ett kvitto på hur bra jag trivs. Vi har korta beslutsvägar, det är transparant och prestigelöst. Det finns en stor drivkraft hos alla att göra ett bra jobb och rusta eleverna för framtiden.
Dursuma lyfter fram de många satsningar som görs, både i samarbete med Skolverket, internt inom PPS-koncernen och på de enskilda skolorna. Det finns stort fokus på både akademisk och social utveckling hos eleverna och på kompetensutveckling och kollegialt lärande hos personalen.
– Det är en otroligt trygg och stöttande miljö, där man som lärare har många goda förutsättningar att utvecklas professionellt och göra skillnad i elevernas liv.

PPS
PPS driver grundskolor, gymnasier och yrkeshögskolor i centrala lägen i Stockholm, Göteborg och Malmö. I koncernen ingår Enskede Byskola, Snitz grundskolor och gymnasium, Cybergymnasiet i Stockholm, Göteborg och Malmö, Donnergymnasiet samt KYH i Stockholm, Göteborg och Malmö. PPS har en uttalad värdegrund och ett fokuserat kvalitetsarbete.

Våra gymnasieskolor över landet växer och vi behöver fler kollegor
Vi behöver bland annat lärare i följande ämnen: Filosofi, sociologi, samhällskunskap, svenska som andraspråk, engelska, franska, latin, byggnadsvård, samhällsbyggande, geografi, nätverksteknik, elektronik och mikrodatorteknik, webbutveckling, animation, estetisk kommunikation, nätverksteknik, matematik, kemi, naturkunskap.

Utöver ämneslärare söker vi även studie- och yrkesvägledare, skolsköterska samt specialpedagog.

Läs mer om våra tjänster på ppsab.com alternativt kontakta vår HR-chef Ingegerd Olofsson direkt ingegerd.olofsson@ppsab.com.
Vi ser fram emot att träffa dig!

http://ppsab.com

Lapplands gymnasium arbetar kreativt och nytänkande

Maud Zingmark, lärare i matematik i Pajala. Foto: Kjell Kangas
Maud Zingmark, lärare i matematik i Pajala. Foto: Kjell Kangas
Lapplands gymnasieskolor präglas av en stark vilja att tänka framåt och utvecklas. De senaste åren har skolorna tagit en mängd nya grepp och det har blivit en del av skolkulturen att våga sticka ut och tänja på gränserna.

– Det finns en stark vilja i kollegiet att arbeta formativt och utvecklande för eleverna och det är spännande. Verksamheten genomsyras av nytänkande och innovation, med tydlig förankring i de senaste forskningsrönen, säger Maud Zingmark, som är lärare i matematik i Pajala.
Hon berättar att hon alltid har haft en mycket omväxlande arbetssituation, inte minst på grund av kommunens storlek.
– Att arbeta i en mindre kommun innebär att man blir delaktig i många olika delar av verksamheten, vilket skapar roliga utmaningar och en intressant utvecklingskurva.

Personligt och trivsamt
Maud trivs väldigt bra i Pajala, till stor del på grund av att hon tycker att gymnasieskolan är personlig och trivsam. Hon känner sina elever och kommunen satsar mycket på kultur och utbildning.
– Det har hänt en hel del de senaste åren. Förutom att vi haft möjlighet att delta i flera gemensamma utbildningar har vi fått gå kurser i bland annat specialpedagogik, coachning och entreprenöriellt lärande.
Trots sin lilla storlek kan gymnasieskolan i Pajala skryta med åtta nationella och fem individuella program, samt två program inom särskolan. Då avstånden i Lappland ibland kan vara stora erbjuds även utbildning på distans, så kallad fjärrundervisning.
– Vi samverkar med övriga skolor inom Lapplands gymnasium, så vi kan erbjuda ett stort utbud. Exempelvis erbjuder vi eleverna möjligheterna att fördjupa och specialisera sig inom olika ämnen redan under gymnasietiden.

Jonas Wiandt, lärare på gymnasieskolan i Jokkmokk.
Jonas Wiandt, lärare på gymnasieskolan i Jokkmokk.
Anslag från VINNOVA
Vid gymnasieskolan i Jokkmokk arbetar Jonas Wiandt, lärare i samhällskunskap och historia och den som sitter vid rodret för fjärrundervisningen.
– Gymnasiechefen tipsade om att söka ett av VINNOVA utlyst anslag för ökad digitalisering i skolan. Utifrån det skapade vi ett projekt kring fjärrundervisningen, alltså distansundervisning som sker live. Vi tilldelades anslaget och har utvecklat konceptet sedan dess. Fjärrundervisningen innebär att vi kan dra nytta av kompetenser på andra enheter inom Lapplands gymnasieskolor.
Jonas är ursprungligen från Karlstad, men flyttade till Jokkmokk 2007. Han hade rest runt en hel del, men trivdes aldrig i storstäderna. Det var för mycket trängsel och han kände sig anonym snarare än delaktig.
– När jag kom till Jokkmokk slog det an en sträng hos mig. Man hejar på varandra när man ses och sedan har vi också närheten till naturen – jag har skaffat mig en hel uppsjö nya intressen sedan jag kom hit och fått en väldigt värdefull fritid.

Flera program med riksintag
Gymnasieskolan är den enda i Jokkmokk och speglar därför samhället på ett tydligt sätt. Det är en härlig blandning – alla har en anknytning till skolan på något vis.
– Det blir ett enda stort, socialt nätverk och Jokkmokkare är verkligen trevliga människor. Sedan har vi förmånen att ha en närvarande samisk kultur, något som vi bland annat framhäver genom samiska samhällsprogrammet, som är ett av våra program med riksintag, berättar han.

Mångkulturell prägel
Dennis och Samantha Asplund arbetar på Lapplands gymnasium i Gällivare. Då Samantha kom till Sverige från Kanada för tre år sedan hade hon svårt att hitta ett lärarjobb som kunde ackommodera hennes eget behov av språkutveckling, men efter att hon hade fått en mycket positiv kontakt med rektorn för skolan i Gällivare föll valet på skolan där.
– Det är betydligt lättare att lära mig svenska när jag är ute i arbete. Här i Gällivare fanns en villighet att arbeta runt språkhindret och dessutom är det en skola med tydligt mångkulturell prägel och människor från jordens alla hörn. Skolan har även en unik profil i och med sin skidinriktning, säger hon.
Hon får medhåll av maken Dennis, som undervisar i idrott och spanska. Han betonar att kommunikationen är öppen och att alla lär sig av varandra.
– Vår rektor lyfter gymnasiet mot en ny och mer öppensinnad väg. Det innebär att vi som medarbetare kan komma med egna initiativ och att man kan leka med nya idéer. Dessutom har vi ett större utrymme att komma våra elever nära; eftersom skolan är lite mindre blir även klasserna mindre, och vi får mer tid åt varje elev.
Båda två är överens om att Gällivareborna är jordnära och genuina på ett unikt sätt och i framtiden planerar de att skaffa hus och familj i staden.
– Vi har bott på andra ställen, men de har inte samma själ som Gällivare har. I detta nu byggs till exempel en ny gymnasieskola som kommer att ligga i mitten av hela Gällivare och det är nog inte många städer i Sverige som har skolan som sitt centrum. Det är något vi ser fram emot, avslutar de.

Samantha och Dennis Asplund arbetar på Lapplands gymnasium i Gällivare.
Samantha och Dennis Asplund arbetar på Lapplands gymnasium i Gällivare.

Lapplands Gymnasium
Lapplands Gymnasium är den gemensamma gymnasieorganisationen för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala kommuner. De fyra skolorna har tillsammans cirka 20 gymnasieprogram. Vid skolorna finns nationella, introduktions-, och riksrekryterande program. Det finns också gymnasie­särskolor på varje ort.

Lapplands kommunalförbund kansli
Bergmästaregatan 8
981 85 Kiruna
www.lapplands.se

www.lapplands.se

Nytt gymnasium ger nya möjligheter

David Ottosson, biträdande rektor på Löfströms gymnasium och Carina Hasselrot, rektor på S:t Martins gymnasium och tillträdande rektor för den nya gymnasieskolan.
David Ottosson, biträdande rektor på Löfströms gymnasium och Carina Hasselrot, rektor på S:t Martins gymnasium och tillträdande rektor för den nya gymnasieskolan.
Sundbyberg har ett starkt fokus på utveckling och förbättring av skolorna för att anpassa dem till nya och skiftande behov.
Nu slås S:t Martins gymnasium och Löfströms gymnasium ihop, för att bilda en skola som ger eleverna stora möjligheter till att både skaffa sig gymnasiebehörighet, grundläggande högskolebehörighet och en yrkesutbildning.

Sundbyberg är en liten kommun till ytan, men befolkningen växer snabbt. Samtidigt har Sundbyberg tagit emot många nyanlända och ensamkommande. Det ställer krav på skolväsendet, som behöver lösningar som fungerar för den stora mångfald av elever som bor i kommunen. Flexibilitet, helhetstänkande och stort lärarinflytande präglar beslutsprocesserna.
När de två kommunala gymnasieskolorna, S:t Martins och Löfströms, lagom till nästa läsår går samman får kommunen en skola där elever från vitt skiftande bakgrund och kunskapsnivå kan hitta sin plats och få möjlighet att slussas vidare utifrån sina egna förutsättningar.
– Vi för en ständig diskussion om hur vi bäst kan organisera oss och är inte främmande för att tänka nytt. Kreativa idéer tas verkligen tillvara, säger David Ottosson, biträdande rektor på Löfströms gymnasium.

Kombinerar profiler
Löfströms vänder sig till elever som saknar behörighet till de nationella gymnasieprogrammen och förbereder dem för gymnasiestudier eller jobb. Skolan erbjuder introduktionsprogram i form av preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. S:t Martins gymnasium är ett yrkesgymnasium med sex programinriktningar: finsnickeri, frisör, fordon, textildesign, stylist och måleri. Det nya gymnasiet får namnet S:t Martins gymnasium och kombinerar de båda skolornas respektive profiler under ett tak.
– Det finns många vinster med sammanslagningen. För medarbetarna innebär det vi att vi får en större och bredare kompetens i kollegiet och att vi kan arbeta med helhetsgrepp och samverka med varandra. För eleverna finns det stora fördelar med att skolorna blir ett. Det blir enklare att skräddarsy utbildningen utifrån elevernas behov, exempelvis kan vissa läsa grundskolekurser och gymnasiekurser parallellt och elever på olika nivåer och med olika bakgrund integreras, förklarar Carina Hasselrot, rektor på S:t Martins gymnasium och tillträdande rektor för den nya gymnasieskolan.
En annan fördel är att det blir tydligt för elever som gör klart grundskolan vilka möjligheter som yrkesprogrammen erbjuder. Många av de nyanlända eleverna har redan erfarenhet och förkunskaper i olika yrken och är intresserade av dessa program.
– Vi kan ge konkret vägledning till de elever som så snabbt som möjligt vill in i egen försörjning och är intresserade av yrkesprogrammen. Sedan finns det de som vill ha en mer akademisk utbildning och då kan vi ge det stöd de behöver och se till att de får behörighet till de studieförberedande gymnasieprogrammen, säger David.

Mångfald och korta beslut
Det nya S:t Martins gymnasium kan erbjuda spännande och roliga karriärmöjligheter till lärare som vill arbeta i en miljö som präglas av mångfald, korta beslutsvägar och sammansvetsade medarbetare. Här talas 14 olika språk och det finns en väl utbyggd elevhälsa och studievägledning. Yrkeslärare, idrottslärare och lärare i svenska som andraspråk är några av de kompetenser som söks.
– Våra yrkesprogram växer, så det finns ett behov av duktiga yrkeslärare. Har man dubbla kompetenser är det förstås ett stort plus. Vi arbetar forskningsbaserat och har starka arbetslag, som samarbetar kring eleverna och skapar en helhet, berättar Carina.
Sundbyberg satsar på sin lärarkår och det finns många möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning av olika slag. Varje månad hålls ämneskonferenser, där ämneslärare träffas och utbyter erfarenheter och det finns temadagar och andra fora för att samverka och skapa starka nätverk. David och Carina framhåller att den kollegiala sammanhållningen är mycket stark och att personalomsättningen är låg.
– Vi tar hjälp av varandra och det är en väldigt stöttande miljö. Här finns alla förutsättningar att utvecklas professionellt och trivas.

Sundbybergs stad
Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, men har den snabbast växande befolkningen, med drygt 40 000 invånare. Tack vare sitt strategiska läge nära Stockholm, goda kommunikationer och sitt rika utbud av kultur- och fritidsaktiviteter är Sundbyberg en av de mest attraktiva kommunerna i Stockholms län. Stort fokus läggs på att utveckla gymnasieskolan och sammanslagningen av de två kommunala gymnasierna till en ger spännande karriärmöjligheter för lärare.
www.sundbyberg.se

www.sundbyberg.se