Etikettarkiv: SFI

Verksamheten präglas av motiverade elever och engagerade lärare

Åsa Skaljic, rektor för Vuxenutbildning Söderort i Vårberg. Foto: Gonzalo Irigoyen
Åsa Skaljic, rektor för Vuxenutbildning Söderort i Vårberg. Foto: Gonzalo Irigoyen
– Våra elever är motiverade. Lärarna behöver inte lägga tid på att skapa engagemang utan kan från start använda elevernas intresse som ett kraftfullt verktyg i undervisningen. En guldgruva för lärare, säger Sirpa Wahlberg Borgström, rektor för Åsö vuxengymnasium i Stockholm.

Sirpa Wahlberg Borgström, rektor för Åsö vuxengymnasium i Stockholm. Foto: Fredrik Sandin Carlson
Sirpa Wahlberg Borgström, rektor för Åsö vuxengymnasium i Stockholm. Foto: Fredrik Sandin Carlson
Åsö vuxengymnasium är Stockholm stads eget komvux och med sina cirka 10 000 elever per år Stockholms största utbildningsanordnare för vuxenutbildning. Verksamheten har två viktiga huvuduppdrag: reguljär komvuxutbildning och kompetensförsörjning för stadens medarbetare. Undervisningen är till största del lärarledd.
– Vi erbjuder även distansutbildningar men majoriteten av eleverna önskar lärarledd undervisning, säger Sirpa Wahlberg Borgström.
Till skillnad från många andra skolor har Åsö gymnasium inga problem med att rekrytera lärare. Något som Sirpa Wahlberg Borgström kopplar ihop med arbetskulturen som präglas av intresserade och motiverade elever, kollegialt samarbete och engagerade lärare.
– Eleverna har ju själva valt att komma till oss för att de behöver en viss kunskap och är mycket målinriktade. Det möter vi upp med professionella och engagerade lärare. Över 98 procent av våra lärare är behöriga och många har även forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper.
Verksamheten inväntar en ny stor målgrupp genom de nyanlända som efter SFI vill fortsatt läsa inom komvux.
– Här har vi precis startat en stor utbildningssatsning där samtliga medarbetare, alla lärare, administration, skolledning och stödverksamhet ska få en utbildning i andraspråksinlärning. Utbildningen sker i samarbete med Göteborgs universitet och innehåller 7,5 poäng i svenska som andra språk, vilket ger nya möjligheter. Eleverna kommer ju inte hit tomma; de har massor med kunskaper men kan kanske inte uttrycka det på svenska, konstaterar Sirpa Wahlberg Borgström.

Vuxenutbildning Söderort
Åsa Skaljic håller med om beskrivningen. Hon är rektor för Vuxenutbildning Söderort i Vårberg. En något mindre skola med ungefär 550 elever som tidigare mest har arbetat med SFI. Under senare år har verksamheten utvecklats till att även omfatta yrkesförberedande utbildningar, kombinationsutbildningar, yrkesutbildningar samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå.
– Vi arbetar utefter Stockholms stads vision, Ett Stockholm för alla. För oss är det en ledstjärna i arbetet med att försöka erbjuda invånarna i främst Söderort, utbildning, och ge dem så goda möjligheter som möjligt för vidare studier eller för att komma ut på arbetsmarknaden. Den största utmaningen i den strävan är att få till den bredden i vårt utbildningsutbud.
Det breda spektrat av elever och deras skiftande förkunskaper är en annan utmaning.
– Vi har allt från de som aldrig har gått i skolan till akademiker. Det måste vi också hantera.
En nyhet på Vuxenutbildning Söderort är kombinationsutbildningar, där eleverna läser SFI integrerat med gymnasiala yrkeskurser. Här arbetar yrkes- och SFI-lärare tätt tillsammans med språkstödsresurser på elevernas modersmål.
– Som lärare måste du vara väldigt kreativ och flexibel. Det går inte att stå och ha någon katederundervisning, här handlar om att hitta nya undervisningsformer med mycket muntlig kommunikation, bilder och praktiska exempel. Lärarna som arbetar med detta tycker det är mycket inspirerande, och inte minst det täta samarbetet med andra kollegor är uppskattat, berättar Åsa Skaljic.
Hon påpekar att Vuxenutbildning Söderort är en plats dit det kommer människor från hela världen.
– De för med sig med olika kunskaper och massor med erfarenheter vilket skapar en väldigt positiv och berikande miljö. Här finns stora möjligheter att utvecklas, både som människa och yrkesperson.

Framtid
För framtiden hoppas Åsa Skaljic att verksamheten har lyckats nå ut till ännu fler.
– Jag vill att vi ska bli så breda som möjligt för att kunna möta så många människor i Stockholm som möjligt och erbjuda dem en utbildning på en nivå som motsvarar deras behov.
Även Sirpa Wahlberg Borgström har ett tydligt mål för verksamheten.
– Redan till hösten sjösätts en ny organisation som bland annat innehåller Campus Åsö, där kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder samlas under samma tak. För oss är det ett sätt att framtidssäkra verksamheten och ge stockholmarna ännu bättre förutsättningar för att klara sina studier och etablera sig på arbetsmarknaden.

Stockholms stad, Vuxenutbildningscentrum
Stockholms stad erbjuder flera olika typer av vuxenutbildningar. Här kan man till exempel läsa in gymnasiet, läsa svenska på sfi, gå en lärlingsutbildning, läsa på Lärvux, särskild utbildning för vuxna eller utbilda sig till ett framtidsyrke på Yrkeshögskolan. På Vuxenutbildningscentrum som öppnade förra året kan stockholmarna göra allt från att söka sfi och komvux till att boka studievägledning och testa sina kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik.

Stockholms stad, Vuxenutbildningscentrum
Rosenlundsgatan 52, gatuplan
118 63 Stockholm
Tel: 08-508 354 00
www.stockholm.se

Vuxenutbildning – allt viktigare punkt på samhällsagendan

Bengt Jönsson, chef Vuxenutbildning Stockholm. Foto: Fredrik Sandin Carlson
Bengt Jönsson, chef Vuxenutbildning Stockholm. Foto: Fredrik Sandin Carlson

Komvux fyller 50 år. En pigg jubilar som är mer aktuell än någonsin.
– Det har hänt otroligt mycket under de gånga åren, och vuxenutbildningen har blivit en allt viktigare punkt på hela samhällets agenda, säger Bengt Jönsson, chef Vuxenutbildning Stockholm.

När Komvux startade i slutet av 1960-talet lockade utbildningen främst vuxna som hade siktet inställt på fortsatta studier efter folkskolan eller motsvarande. Idag handlar en stor del av verksamheten om yrkesutbildningar som ska leda till jobb. En av dagens stora utmaningar är att möta behoven av de nya målgrupper som deltar i vuxenutbildningen.
– Vi har många utrikesfödda och kortutbildade bland våra elever. Det gäller att anpassa verksamheten och våra utbildningar så att dessa personer kan gå in i utbildning och klara den för att sedan komma ut i egen försörjning, antingen direkt eller via universitet och högskolor, säger Bengt Jönsson.
För att möta den utmaningen har Vuxenutbildning Stockholm bland annat startat flera kombinationsutbildningar.
– Vi erbjuder program där SFI ges tillsammans med i de flesta fall en yrkesutbildning, men även i kombination med teoretiska ämnen.
En viktig del av arbetet är enligt Bengt Jönsson att få in företag och branscher så tidigt som möjligt i utbildningen.
– Lastbilsmekanikerutbildningen har fått ett riktigt lyft sedan Scania kom in som partner. Företaget utlovar till och med en provanställning på sex månader till alla som klarar utbildningen.

Viktig samhällsroll
En annan aktuell utmaning är digitaliseringen och hur verksamheten kan dra nytta den nya tekniken.
– Lärarbrist är en annan utmaning. Vi är ganska välförsörjda just nu, men står om ett par år inför stora pensionsavgångar och måste se till att vi inte hamnar i ett vakuum, fastslår Bengt Jönsson.
Komvux i Stockholm beskriver han som en pigg 50-åring med stora planer för framtiden.
– Vi arbetar nu med att utveckla Campus Åsö där grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, SFI och yrkeshögskoleutbildningar ska samlas under ett och samma tak. I framtiden kommer vuxenutbildningen att i än högre grad kunna användas för yrkesväxling. Helt klart är att verksamheten kommer att ha en fortsatt viktig roll i samhället – en roll som kanske kommer att växa ytterligare och bli ännu större än vad den är idag.

Jenny valde att sadla om från lågstadielärare till SFI-lärare

Jenny Wibrell, SFI-lärare på Komvux i Enköping.
Jenny Wibrell, SFI-lärare på Komvux i Enköping.
Behovet av SFI-lärare är stort över hela landet. Enligt en prognos från regeringen saknas för närvarande drygt 2500 behöriga SFI-lärare i Sverige. Efter sexton år som lågstadielärare valde Jenny Wibrell att sadla om till SFI-lärare. Hon har nu jobbat med SFI-undervisning på Komvux i Enköping i drygt två år och trivs jättebra.

– Jag började arbeta som lågstadielärare 1999 och upplevde under årens lopp att yrkets karaktär successivt förändrades, jag fick lägga allt mer tid på arbetsuppgifter som inte var direkt relaterade till undervisningen och min kärnkompetens som lärare. Tillsyn och föräldrakontakter tog exempelvis mycket tid i anspråk. Jag behövde en ny karriärutmaning och fick tips av en kollega som tänkte att SFI-lärarrollen kunde passa mig, säger Jenny Wibrell.
Eftersom hon var legitimerad lärare sedan tidigare utbildade sig Jenny Wibrell till behörig SFI-lärare genom en ettårig distansutbildning på halvtid via Lärarlyftet, parallellt med arbetet som SFI-lärare.

Föränderliga elevgrupper
– En fördel med att arbeta som SFI-lärare är att arbetsbelastningen är relativt jämnt fördelad över året. Nu har jag inte längre några långa sommarlov, jag har istället sex veckors semester per år. Som lågstadielärare följde jag en klass i tre år, men i SFI-undervisningen förändras gruppsammansättningen kontinuerligt i takt med att nya elever tillkommer. Jag trivs med variationen i att arbeta med föränderliga elevgrupper, säger Jenny Wibrell.
Ytterligare en skillnad mellan grundskolan och SFI är att hon numera undervisar vuxna elever som ofta både är relativt självgående och motiverade att lära sig svenska och integreras i samhället.

Gör skillnad för integration
Två åtgärder som kan få fler lärare att sadla om till SFI-lärare är, enligt Jenny Wibrell, att SFI-lärarens status höjs samt att man gör det enklare och mer tillgängligt för befintliga lärare att vidareutbilda sig till SFI-lärare på deltid.
– Som SFI-lärare får jag fokusera betydligt mer på undervisningen och att vara lärare fullt ut. Det är en fantastisk känsla när jag känner att jag kan göra skillnad för eleverna och bidra till att de kommer snabbare ut på arbetsmarknaden. Att arbeta som SFI-lärare skiljer sig åt avsevärt beroende på vilken nivå man undervisar på. Att undervisa på A-nivå ställer helt andra krav jämfört med att undervisa på C- eller D-nivå. Genom att byta mellan nivåerna skapar jag variation i mitt arbete, säger Jenny Wibrell.

Karriärmöjligheter i Vimmerby

Foto: Vimmerby gymnasium
Foto: Vimmerby gymnasium
Universitetsstyrd kompetensutveckling och stora karriärmöjligheter för alla lärare. Gymnasielärare i Vimmerby kommun berättar om ett arbetsklimat där lärare och elever utvecklas.

Vimmerby kommun satsar på kompetensutveckling. I samarbete med Jönköping University har alla gymnasielärare och rektorer möjlighet att erhålla kunskap i olika ämnen, till exempel språkutveckling.
– Det ges bland annat möjlighet att i mindre grupper diskutera pedagogiska dilemman. Jag är övertygad om att en sådan kompetensutveckling har positiv effekt över tid, för lärare och elever, säger Tony Karlsson, lärare i naturvetenskapliga ämnen vid Vimmerby Gymnasium.
Han berättar att Vimmerby är en trygg ort där föräldrar, elever och personal har ett stort engagemang för skolan. På gymnasiet, som har bra elevunderlag, finns lärare till yrkesförberedande och till studieförberedande program. Alla lärare har möjlighet att göra karriär som förstelärare och även få möjlighet till kommunala chefsutbildningar.
– Förståelsen för olika karaktärer är stor, likaså viljan att samarbeta. Vi har börjat integrera ämnen i varandra vid examinering, vilket innebär att vi kan använda lektionstiden mer effektivt. Jag tror att det är ett framgångskoncept.

Yvonne valde SFI
Under flera år har Yvonne Ringholt undervisat i spanska och svenska i grundskolan. När det 2016 dök upp en möjlighet att undervisa i svenska för invandrare spår 2 på Vimmerby Lärcenter, och läsa in behörighet på kvartsfart, tog hon vara på den.
– Det som lockade mig var möjligheten att jobba med vuxna elever och att lägga mer tid på svenska. Jag gillar grammatik och att lära ut hur svenska språket är uppbyggt, vilket jag får göra i SFI. Det passar mig perfekt.
Yvonne bor i Västervik, cirka 5,5 mil från arbetsplatsen, men trivs så bra med kollegor och elever att hon gärna pendlar till jobbet i Vimmerby. Tiden i bilen använder hon till att reflektera och planera sin undervisning.
– Vi har ett bra flöde och samarbete mellan kollegor för att underlätta när elever går vidare till en ny nivå. Lärcenter är en jättebra arbetsmiljö som passar lärare som brinner för sitt ämne och vill utveckla sin pedagogiska förmåga. Elevantalet ökar ständigt så det finns behov av fler lärare.

Vimmerby kommun
• I Vimmerby kommun, som bland annat är känt för Astrid Lindgrens Värld, bor drygt 15600 invånare. Närhet till natur och idrottsaktiviteter.
• Vimmerby Gymnasium har yrkesförberedande och högskoleförberedande program med cirka 550 elever.
• På Vimmerby Lärcenter finns vuxen­utbildning på gymnasial nivå, vård- och omsorgsutbildning, vuxenutbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. På SFI går cirka 210 personer.

Kontaktperson:
Rektor Agneta Kling
Tel: 0492-76 91 69
E-post: agneta.kling@vimmerby.se
www.vimmerby.se

www.vimmerby.se