Etikettarkiv: Västerås

Jobba kreativt och nära verkligheten på Grillska i Västerås

Ebba Nilsson går tredje året på det ekonomiska programmet, Stefan Remne, rektor och Lotten Jyrell, lärare i samhällsvetenskap och förstelärare i digitalisering på Grillska gymnasiet i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN
Ebba Nilsson går tredje året på det ekonomiska programmet, Stefan Remne, rektor och Lotten Jyrell, lärare i samhällsvetenskap och förstelärare i digitalisering på Grillska gymnasiet i Västerås. Foto: Pia Nordlander, BildN

Vill du arbeta med verklighetsnära undervisning, som bygger på en stark och tydlig värdegrund och där elever och lärare jobbar tillsammans i nära team?
Välkommen till Grillska Gymnasiet i Västerås. Här genomsyras hela verksamheten av respekt, medmänsklighet och samhällsengagemang.

– Våra värderingar är djupt rotade i alla, från skolledning till lärare och elever. Det stärker mig verkligen som lärare, säger Lotten Jyrell, lärare i samhällsvetenskap och förstelärare i digitalisering.
Grillska Gymnasiet i Västerås är en av sex gymnasieskolor i Mälardalen som drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse. Det är en idéburen organisation utan vinstuttag. En grundpelare i verksamheten är tanken att en likvärdig och högkvalitativ utbildning, tillgänglig för alla, är en förutsättning för en inkluderande demokrati och engagerade samhällsmedborgare. Delaktighet, både i skolan och i det omgivande samhället är centralt i pedagogiken.
– Det var ett av de viktigaste skälen för mig att börja jobba här. Vi har ett väldigt starkt engagemang i samhället och starka nätverk utanför skolan, exempelvis med Ung Företagsamhet och det lokala näringslivet. Det här verklighetsbaserade sättet att arbeta präglar alla ämnen och det är väldigt kul att som lärare få flytta kunskapsinhämtandet utanför klassrummet, säger Lotten.

Sedd och respekterad
Ebba Nilsson, som går tredje året på ekonomiprogrammet håller med. Hon sökte sig till Grillska Gymnasiet i Västerås för att hon ville ha en skola med hög kvalitet och starka värderingar, där hon skulle kunna få utlopp för sitt samhällsintresse.
– Som elev känner man sig alltid sedd och respekterad här och det finns alla möjligheter att på ett praktiskt plan få jobba med sådant som man brinner för. Vi har ofta projekt och temadagar i samarbete med lokala aktörer av olika slag och det kan gälla allt från ideella organisationer till företag, säger Ebba och tillägger att hennes båda extrajobb är ett resultat av kontakter hon skaffat sig tack vare att skolan arbetar på det här viset.

Elever växer
Med sina knappt 400 elever är Grillska Gymnasiet i Västerås inte större än att de flesta känner varandra. Det är en lugn och trygg miljö, där eleverna får studiero och kan utvecklas i sin egen takt.
– Lika viktigt som en god skolgång är att eleverna ska klara sitt liv efter att de gått här. Här på Grillska i Västerås ser vi verkligen hur våra elever växer och får både självkännedom och kunskap om samhället och världen. Jag brukar säga att det viktigaste inte är att bli något utan att bli någon. Vi arbetar aktivt för att våra elever ska tro på sig själva och sin förmåga, säger rektor Stefan Remne.
Förutom stark stöttning och uppmuntran från de vuxna i skolan har Grillska Gymnasiet även ett starkt fokus på en bra elevhälsa och hälsofrämjande arbete.
– Om man behöver stöd är det alltid lätt att få och det finns många olika personer man kan vända sig till. Jag upplever verkligen att alla bryr sig väldigt mycket om hur man mår och att man ska lyckas med studierna, säger Ebba.

Starka team
Kollegialt lärande är viktigt på Grillska Gymnasiet och lärarkollegiet arbetar i tätt sammansvetsade team, över ämnes- och disciplingränserna. Det finns också starka nätverk med övriga gymnasieskolor inom Stadsmissionens Skolstiftelse, som alla vilar på samma värdegrund. Gymnasierna driver ett gemensamt utvecklingsarbete, för att ständigt förbättra kvaliteten och skapa likvärdighet mellan skolorna.
Hela verksamheten på Grillska Gymnasiet i Västerås präglas av en stark vi-känsla, menar Stefan och Lotten. Medarbetarna arbetar med stöd av skolstiftelsens pedagogiska modell mot ett gemensamt mål, och varje lärare kan verkligen göra skillnad i elevernas liv.
– Vi finns ju här för eleverna och det är tydligt i allt vi gör. Hela teamet är väldigt lösningsfokuserat och det är en genomgående inställning bland alla som arbetar här att vi ska möta varje enskild elev på ett bra sätt, säger Stefan. Lotten instämmer och lägger till:
– Om man vill röra sig inom en snäv bekvämlighetszon är detta kanske inte rätt arbetsplats. Vill man däremot jobba lite utanför den vanliga lärarrollen, kreativt, empatiskt och nära verkligheten så finns ingen bättre skola att arbeta på.

Jobba i Stadsmissionens Skolstiftelse, klicka här för mer information och ansökan

Grillska Gymnasiet i Västerås / Stadsmissionens Skolstiftelse

Grillska Gymnasiet i Västerås drivs av Stadsmissionens Skolstiftelse och är ett av stiftelsens sex gymnasier i Mälardalen. Skolan erbjuder ekonomiprogrammet, estetiska programmet media, samhällsprogrammet media, samhällsprogrammet beteende, teknikprogrammet IT samt el- och energiprogrammet IT. Det är en trygg miljö som vilar på en stark värdegrund. Stadsmissionens Skolstiftelse är en idéburen organisation och drivs utan vinstuttag.

www.grillska.se

Skolledarpriset riktar strålkastarljuset mot skolledarnas viktiga roll

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Foto: Ernst Henry Photography

På senare har år har debatten om framtidens gymnasieskola till stor del fokuserat på lärarnas roll. Skolledarna, som fyller en nyckelfunktion för att forma framtidens skola, har hittills inte fått lika mycket uppmärksamhet och erkännande. Stora Skolledarpriset, som vartannat år delas ut till en skolledare som gjort extraordinära insatser, syftar till att belysa skolledarnas viktiga roll.

Priset delas ut av Sveriges Skolledarförbund, som vill uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns och elevers utveckling och lärande i alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning.
– Priset syftar till att lyfta vikten av ledarskap och skapa intresse för och bidra till ett framgångsrikt ledarskap, säger Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv och juryns ordförande.
Stora Skolledarpriset består av 100 000 kronor och delas ut till en skolledare som är djupt grundad i Sveriges Skolledarförbunds etiska kod och i sitt arbete har agerat i enlighet med de värderingar som kommer till uttryck där.

Lokalt ledarskap är avgörande
Skolledaren ska också ha skapat en inre organisationskultur som har starkt fokus på ständigt pågående förbättringsarbete utifrån de nationella målen och förhåller sig konstruktivt till förändringar i omvärlden, ny kunskap och innovation för att säkerställa fortsatt framgång för sin organisation. Skolledaren ska också samverka med externa intressenter för att stärka verksamheten, vidga perspektiv och uppmuntra mångfald. Våren 2018 fick Hans Jakobsson från ABB Industrigymna­sium i Västerås utmärkelsen.
– Det lokala ledarskapet är avgörande för att skolan ska fungera bra, för att lärarna ska ha tillgång till ett kvalificerat ledarskap och slutligen även för elevernas resultat. Hans Jakobsson var den skolledare som denna gång uppfyllde kriterierna bäst. Med utmärkelsen vill vi visa att skolledare verkligen kan göra skillnad. Utmärkelsen är förstås bara en del av arbetet med att stärka skolledarnas roll, men det här är andra gången vi delar ut priset och jag tycker att vi är på rätt väg, säger Tobias Krantz.

Årets skolledare startar unik spetsutbildning

Bra teknikkurser lockar tjejer. ”Det viktigaste är en utbildning med hög kvalitet”, säger Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås. Agneta Berliner är vd för ABB Industrigymnasium. Foto: Per Groth
Bra teknikkurser lockar tjejer. ”Det viktigaste är en utbildning med hög kvalitet”, säger Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås. Agneta Berliner är vd för ABB Industrigymnasium. Foto: Per Groth
Hans Jakobsson på ABB Industrigymnasium i Västerås är utsedd till årets skolledare i Sverige. I mars fick han ta emot Stora Skolledarpriset 2018, för bland annat en ”extraordinärt stark drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet”.

Man anar den extraordinära kraften bakom den nya teknikutbildning som ABB Industrigymnasium startar i höst.
– Kombinationen teknikvetenskap och spets fanns inte tidigare, vilket gjorde mig irriterad, för är det nånstans det behövs spetsutbildning så är det inom teknik, säger Hans Jakobsson.
– Äntligen har den möjligheten öppnats och vi har skräddarsytt en utbildning. Den utgår från stora behov i industrin idag, mot det som kallas smarta system/inbyggda system, uppkopplade till artificiell intelligens i molnet.
Den nya treåriga utbildningen heter ”Teknikspets mot smarta system och produkter”. Eleverna kan välja att även läsa in 30 högskolepoäng under gymnasietiden och alltså ”få en högskoletermin på köpet”. Utbildningen är framtagen i samarbete med Mälardalens högskola och det blir riksintag för de 30 platserna.

Sveriges bästa UF-skola
I motiveringen till Stora Skolledarpriset får Hans Jakobsson också beröm för att han ”genom ett omfattande samarbete med externa partners har gjort sin skola till ett nav för utvecklingen i regionen”. Skolan har sedan länge ett mycket nära samarbete med näringslivet, något som bland annat gett ABB Industrigymnasium titeln Sveriges Bästa UF-skola inom Ung Företagsamhet.
Agneta Berliner, vd för ABB Industrigymnasium, är förstås glad över utmärkelsen:
– Hans är värdefull för vår skolas utveckling och han förtjänar verkligen priset för det utomordentliga arbete han gör, säger hon.
Själv vill Hans Jakobsson dela priset med ”alla på vår skola, elever såväl som lärare och andra vuxna”. Hans ledarfilosofi präglas av ”hög tilltro till varandra, både elever och personal”. Eller som han själv uttrycker det: ”Vi gör varandra bra.”

Trygghet och utmaning
– Att kunna ge trygghet och samtidigt utmana är en konst. Jag hoppas att jag kan det. Och precis som jag ser eleverna som individer, har jag ett ansvar att se varje medarbetare, med olika styrkor och olika behov av hjälp att lyfta de styrkorna, säger Hans Jakobsson.
Han ser rektors delaktighet i det dagliga arbetet som avgörande för ett bra ledarskap.
– Du behöver vara där när det händer och stötta i de processer som pågår. Det är inget man kan följa upp vid läsårets slut. Jag behöver vara närvarande som ledare för att förstå verksamheten och kunna styra den.
ABB Industrigymnasium har rekordmånga flickor på teknikprogrammet, drygt 40 procent! Men på frågan om vilka speciella ”tjejsatsningar” som krävts för att nå dit vill Hans Jakobsson snarare betona vikten av kvalitet.
– Vi har som uttryckligt mål att öka teknikintresset bland flickor och att attrahera fler till vår utbildning. Vi har lyckats med det främst genom att erbjuda en utbildning med hög kvalitet där elever utvecklas och når goda resultat. Då blir det fler tjejer som söker, säger Hans Jakobsson.
– De tjejer som går på programmet är förebilder för elever som är intresserade av skolan och det är mycket viktigt på mässor, öppna hus och prova på-dagar.

Stolta över sina jobb
Agneta Berliner berättar om företagets långsiktiga utvecklingsarbete; Hållbar skola:
– En av våra viktigaste strategier är att vara en attraktiv arbetsgivare, både för de skickliga medarbetare vi har idag och för att rekrytera de allra bästa i framtiden.
– Utifrån diskussioner med medarbetarna arbetar vi bland annat med arbetsmiljö, kompetensutveckling, delaktighet i beslut och att fortsatt utveckla de områden som gör oss stolta över att arbeta på ABB Industrigymnasium, säger Agneta Berliner.

Mycket nöjda medarbetare
Hon säger att den senaste medarbetarenkäten visar att medarbetarna trivs och rekommenderar andra att arbeta på ABB Industrigymnasium. Mycket höga värden ges även för områden som rör klimatet i lärarkollegiet, som till exempel att kunna diskutera öppet och fritt, att lära av och stötta varandra samt att få stöd när så behövs.
– Vi ska naturligtvis vara en attraktiv arbetsgivare även för rektorerna. Att vara rektor är som jag ser det ett av Sveriges viktigaste men också tuffaste arbeten. Att rektorerna får rätt förutsättningar för helhetsansvar och det pedagogiska ledarskapet – det är en strategisk fråga i allra högsta grad, säger Agneta Berliner.

ABB Industrigymnasium
Vi utbildar för en bättre värld
Vi tror på teknik för att lösa globala utmaningar. Teknik för att utvecklingsländer ska få rent vatten. Teknik för att världen ska få förnybar energi. Nya medicintekniska hjälpmedel så att livskvaliteten höjs för många människor.
Mjukare värden behövs också. Vi tror på våra elevers förmåga. Man kan allt man vill. Vi vill ge den övertygelsen till eleverna. Ge dem verktyg för att klara det som de vill åstadkomma. Eleverna utmanas, och vi ser dem utvecklas. Vi tror på samarbete. Mellan elever, lärare och över ämnesgränser. På att samarbetet med företag, kultur och skolor i regionen och världen berikar oss alla. Vi tror på en utbildning som får eleverna att tro på sig själva och respektera andra. Demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter ska sitta i ryggmärgen.
Vi tror på att hållbar teknik och goda värderingar är en bra kombination för att skapa en bättre värld.

Priser, i urval:
• Stora Skolledarpriset 2018 till rektor Hans Jakobsson, från Sveriges Skolledarförbund.
• Årets UF-skola Västmanland 2017
• Sveriges Bästa UF-skola 2015
• Västerås stads pedagogiska pris 2014 till bland annat skolans lärare Jonas Westerholm.
• Skolans elever har över åren rönt många framgångar inom matematik, fysik, teknik och entreprenörskap.

ABB Industrigymnasium
Grundat år: 1994, som en av Sveriges första friskolor
Orter: Västerås, Ludvika, Sala
Rektorer:
Hans Jakobsson, Västerås
Lena Eliasson, Ludvika
Inga Näslund, Sala
Antal medarbetare: cirka 45
Antal elever: cirka 500
Teknikprogram, språkintroduktion för nyanlända unga samt teknikspetsutbildning.
www.abbindustrigymnasium.se