Etikettarkiv: Vimmerby Gymnasium

Vimmerby präglas av framåtanda

Christian Bauer och Sandra Carlsson framhäver att Vimmerby har kommit en bit inom digitaliseringsarbetet. Foto: Daniel Nestor
Christian Bauer och Sandra Carlsson framhäver att Vimmerby har kommit en bit inom digitaliseringsarbetet. Foto: Daniel Nestor
I Vimmerby står digitaliseringen högt på agendan inom hela skolväsendet. Digitala verktyg förändras rekordsnabbt och kommunen satsar därför på att vidareutveckla sitt kollegiala, integrerade lärande i kombination med formella fortbildningsinsatser.

För att hantera det framtida samhällets förutsättningar ställs allt ökande krav på ungas digitala kompetens. Det ställer i sin tur höga krav på skolväsendet och integreringen av digitala verktyg i den dagliga undervisningen.
– För närvarande har Sverige en lärarkår med väldigt varierade kunskaper inom digitala lösningar och därför är det centralt att ledningen på varje skola sätter fortbildning och kompetensutveckling inom området i fokus. Att ha ett digitalt arbetssätt i klassrummet ska vara något naturligt, och det viktigaste sättet att nå dit är att ha ett kontinuerligt kollegialt lärande, säger Sandra Carlsson, som sedan 2012 undervisar i naturkunskap och matematik på vuxenutbildningen i Vimmerby.

Utbildas inom digitalisering
Sandra betonar att en del i vägen dit är ett kontinuerligt kollegialt lärande och där får hon medhåll av kollegan Christian Bauer, behörig gymnasielärare i engelska och idrott och hälsa sedan 2013. Han konstaterar att utvecklingen snabbt går framåt och att det gäller att dra nytta av de resurser som finns tillhands i tuffa ekonomiska tider där lärarbrist råder.
– Förutom att vi tar vara på varandras kompetens har vi sedan längre tillbaka ett kontinuerligt, fortlöpande skol­utvecklingsprojekt på gymnasiet där även digitalisering är en del. Vi står också i begrepp att övergå till en ny lärplattform, som redan finns etablerad i Vimmerbys grundskola och vuxenutbildning. Dessutom går skolledare i kommunen en utbildning som heter Att leda digitalisering.

Stark drivkraft i kommunen
Det är oerhört viktigt att ge unga rätt verktyg, oavsett om det gäller att använda sig av digitala plattformar, att vara källkritisk eller att förstå vilka processer som finns i bakgrunden. Sandra och Christian framhäver att Vimmerby har kommit en bit inom digitaliseringsarbetet och att den framåtandan även präglar kommunen i stort.
– Vimmerby erbjuder diversitet, både yrkesmässigt och vad gäller familj och fritid. Det är korta avstånd till rekreationsområden och kommunen har en stark drivkraft i såväl företagsliv som föreningsliv. Kort sagt finns här något för alla, avslutar de.

Vimmerby kommun
Vimmerby gymnasium erbjuder eleverna trygghet, kunskap, eget ansvar, personlig utveckling och samarbete. Vimmerby gymnasium är en kommunal gymnasieskola som erbjuder åtta nationella program, tre högskoleförberedande program och fem yrkesprogram. Här studerar omkring 500 elever.
Vimmerby Lärcenter bedriver kommunal­vuxenutbildning på grundläggande och gymnasienivå, sfi, särvux, gymnasial yrkesutbildning inom vård- och omsorg samt lärlingsutbildning.

Vimmerby gymnasium
E-post: vimmerby.gymnasium@vimmerby.se

Vimmerby lärcenter
E-post: larcenter@vimmerby.se
www.vimmerby.se

Karriärmöjligheter i Vimmerby

Foto: Vimmerby gymnasium
Foto: Vimmerby gymnasium
Universitetsstyrd kompetensutveckling och stora karriärmöjligheter för alla lärare. Gymnasielärare i Vimmerby kommun berättar om ett arbetsklimat där lärare och elever utvecklas.

Vimmerby kommun satsar på kompetensutveckling. I samarbete med Jönköping University har alla gymnasielärare och rektorer möjlighet att erhålla kunskap i olika ämnen, till exempel språkutveckling.
– Det ges bland annat möjlighet att i mindre grupper diskutera pedagogiska dilemman. Jag är övertygad om att en sådan kompetensutveckling har positiv effekt över tid, för lärare och elever, säger Tony Karlsson, lärare i naturvetenskapliga ämnen vid Vimmerby Gymnasium.
Han berättar att Vimmerby är en trygg ort där föräldrar, elever och personal har ett stort engagemang för skolan. På gymnasiet, som har bra elevunderlag, finns lärare till yrkesförberedande och till studieförberedande program. Alla lärare har möjlighet att göra karriär som förstelärare och även få möjlighet till kommunala chefsutbildningar.
– Förståelsen för olika karaktärer är stor, likaså viljan att samarbeta. Vi har börjat integrera ämnen i varandra vid examinering, vilket innebär att vi kan använda lektionstiden mer effektivt. Jag tror att det är ett framgångskoncept.

Yvonne valde SFI
Under flera år har Yvonne Ringholt undervisat i spanska och svenska i grundskolan. När det 2016 dök upp en möjlighet att undervisa i svenska för invandrare spår 2 på Vimmerby Lärcenter, och läsa in behörighet på kvartsfart, tog hon vara på den.
– Det som lockade mig var möjligheten att jobba med vuxna elever och att lägga mer tid på svenska. Jag gillar grammatik och att lära ut hur svenska språket är uppbyggt, vilket jag får göra i SFI. Det passar mig perfekt.
Yvonne bor i Västervik, cirka 5,5 mil från arbetsplatsen, men trivs så bra med kollegor och elever att hon gärna pendlar till jobbet i Vimmerby. Tiden i bilen använder hon till att reflektera och planera sin undervisning.
– Vi har ett bra flöde och samarbete mellan kollegor för att underlätta när elever går vidare till en ny nivå. Lärcenter är en jättebra arbetsmiljö som passar lärare som brinner för sitt ämne och vill utveckla sin pedagogiska förmåga. Elevantalet ökar ständigt så det finns behov av fler lärare.

Vimmerby kommun
• I Vimmerby kommun, som bland annat är känt för Astrid Lindgrens Värld, bor drygt 15600 invånare. Närhet till natur och idrottsaktiviteter.
• Vimmerby Gymnasium har yrkesförberedande och högskoleförberedande program med cirka 550 elever.
• På Vimmerby Lärcenter finns vuxen­utbildning på gymnasial nivå, vård- och omsorgsutbildning, vuxenutbildning på grundläggande nivå, särskild utbildning för vuxna och svenska för invandrare. På SFI går cirka 210 personer.

Kontaktperson:
Rektor Agneta Kling
Tel: 0492-76 91 69
E-post: agneta.kling@vimmerby.se
www.vimmerby.se

www.vimmerby.se